(advertenties)
(advertentie)

Uit dit afgeronde wetenschappelijke onderzoek blijkt dat THC de grootste samenhang heeft met de medicinale eigenschappen van wiet. Bovendien is de rol van CBD bij deze eigenschappen, volgens deze studie, minder groot dan verwacht. Hoe dat allemaal zit, lees je hier.

De studie draagt de titel ‘Relatie tussen cannabisproducten en symptoomverlichting‘ en werd uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van New Mexico. Onder leiding van Sarah See Stith en Jacob Miguel Vigil ontdekten de onderzoekers dat de aanwezigheid van THC en CBD de belangrijkste factoren zijn bij het verlichten van symptomen voor een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen. Dat is niet zo verwonderlijk, want deze twee bestanddelen zijn ook het meest aanwezig in de cannabisplant. Wat maakt dit onderzoek dan wel bijzonder?

ReleafApp

Ten eerste is het onderzoek bijzonder omdat er gebruik werd gemaakt van nieuwe mobiele softwaretechnologie. Daarmee konden onderzoekers realtime effecten meten van cannabisproducten die dagelijks door miljoenen mensen worden gebruikt.

Deze data is afkomstig van patiënten uit de Verenigde Staten en werd verzameld met de ReleafApp. Deze app is ontwikkeld door Franco Brockelman, Keenan Keeling en Branden Hall; tevens co-auteurs van de studie.

ReleafApp werd in 2016 gelanceerd. De app zet niet aan tot het gebruik van medicinale wiet, maar geeft voorlichting aan patiënten over verschillende vormen van cannabis (indica en sativa) de werking van cannabinoïden (THC, CBD en andere) en verschillende gebruiksmethodes (verdampen, wietolie, edibles).

De app houdt daarbij rekening met de aandoening van de gebruiker. Hierdoor kan het ook specifieke data verzamelen over gezondheidsstatus, medicatiekeuzes en klinische resultaten van de gemaakte keuzes. De app meet bovendien de mate van symptoomverlichting en bijwerkingen.

De Releaf App heeft inmiddels ruim 100.000 geregistreerde gebruikers [Beeld: Releaf App]

Doel van het onderzoek

Het onderzoek richtte zich op praktische vragen over fundamentele kenmerken van beschikbare en veelgebruikte cannabisproducten in Verenigde Staten. Deze kenmerken zijn meestal van grote invloed op de keuze van de patiënt, alsook op de mate waarin een product verlichting biedt.

Tijdens het onderzoek zijn bijna 20.000 toedieningsmomenten gemeten in verschillende symptoomcategorieën, variërend van depressie en fysieke pijnklachten tot epileptische activiteit. De gemiddelde patiënt vertoonde een onmiddellijke symptoomverbetering van 3,5 punten op een schaal van 0 tot 10. Gedroogde wiet was in dit onderzoek overigens de meest gebruikte vorm. Bovendien associeerden patiënten deze vorm met een grotere symptoomverbetering dan andere producten.

Belang van CBD en THC

Het onderzoek leverde veel interessante data op, onder meer over de effectiviteit van THC en CBD. Door producten te bestuderen die zowel THC als CBD bevatten, konden de auteurs het relatieve belang van deze cannabinoïden voor symptoombestrijding analyseren. Daarbij keken ze overigens ook naar eventuele bijwerkingen.

Een van de meest opvallende patronen in hun resultaten was dat THC over het algemeen geassocieerd wordt met een intense gebruikerservaring. Die uit zich zowel in een hoge mate van symptoomverlichting alsook in positieve en soms negatieve bijwerkingen.

Vigil licht toe: “Ondanks conventionele wijsheid, zowel in de populaire pers als in een groot deel van de wetenschappelijke gemeenschap, dat alleen CBD medische voordelen heeft terwijl THC slechts voor het high-effect zorgt, suggereren onze resultaten dat THC juist belangrijker kan zijn dan CBD bij het genereren van therapeutische voordelen. In onze studie lijkt CBD zelfs weinig effect te hebben, terwijl THC meetbare verbeteringen in symptoombestrijding genereert.

“Deze bevindingen rechtvaardigen bovendien de onmiddellijke verwijdering van alle soorten cannabis uit de Opiumwet […] zodat cannabis met THC breder toegankelijk wordt voor farmaceutisch gebruik door het grote publiek.”

LEES OOK: Ontdek 15 gezondheidsvoordelen van THC die iedereen moet kennen

Cannabis bevat ruim 100 werkzame cannabinoïden, waaronder THC en CBD. [Shutterstock/PRO Stock Professional]

Betere begeleiding van patiënten

De onderzoekers roepen ook op tot een intensievere begeleiding van patiënten die medicinale cananbis willen gebruiken. Te vaak nog mist dergelijke hulpverlening en daar moet verandering in komen.

“Een breder begrip van de relatie tussen productkenmerken en de resultaten bij patiënten is belangrijk, gezien het gebrek aan medische begeleiding van medicinale cannabispatiënten”, vindt Stith. “De meeste patiënten krijgen alleen een verwijzing voor cannabisbehandelingen van hun zorgverlener. Daarna komen alle adviezen regelmatig van eerdere ervaringen op het gebied van recreatief gebruik, van het internet, sociale interacties en/of vaak minimaal opgeleid personeel dat werkzaam is in cannabisapotheken.”

Ze besluit: “Dit is heel anders dan de manier waarop patiënten worden behandeld met conventionele geneesmiddelen die worden geleverd met duidelijke doseringsinstructies en een gestandaardiseerd, uniform product”.

De onderzoekers waarschuwen ten slotte dat cannabisgebruik risico’s met zich meebrengt, zoals afhankelijkheid en kortetermijnafwijkingen in het cognitief en gedragsmatig functioneren. Ook stellen ze dat mediwiet niet voor iedereen effectief is.

Vigil ziet echter ook dat veel mensen deze risico’s voor lief nemen. “Ik zie dat veel mensen het gebruiken als primaire medicatie voor een volledig spectrum van gezondheidsproblemen als onderdeel van een bredere wens om meer controle te krijgen over hun gezondheidszorg.”

Ten slotte

Dat THC enorm heilzaam is, stond al buiten kijf. Maar het is fijn dat onderzoeken dit bevestigen zodat het taboe op THC verdwijnt. De high van THC werd jarenlang gezien als een negatief drugs-effect. Daardoor zijn veel mensen er bang voor en dat is niet nodig. Het high-effect treedt pas op bij een bepaalde dosis en veel mensen ervaren het als bijzonder prettig. Bovendien hebben de meeste conventionele medicijnen ook bijwerkingen en die zijn vaak veel ingrijpender.

Ten slotte zou je door deze studie kunnen denken dat de heilzame werking van CBD overdreven wordt. Dat is zeker niet zo. De voordelen van CBD zijn legio, maar het is wel belangrijk dat het product ook andere cannbinoïden bevat.

Steeds meer onderzoeken onderstrepen namelijk het vermoeden dat de helende kracht van cannabis een synergetische optelsom is van meerdere werkzame bestanddelen. Dit noemt men ook het ‘entourage-effect‘. Dit houdt in dat één plus één drie is. En inderdaad, THC speelt daarin een hele grote rol.

[Openingsfoto: Shutterstock/Zerbor]