(advertenties)
(advertentie)
De laatste tijd wordt cannabis meer geaccepteerd als medicijn. Inmiddels zijn er veel onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van mediwiet bij het behandelen van verschillende aandoeningen. Nu dat we weten dat het werkt, is het belangrijk te achterhalen hóe het middel het best wordt ingezet. Zo wijst onderzoek uit dat het verdampen van kleine beetjes cannabis net zo goed werkt tegen zenuwpijn als een medium dosering.

Nieuw onderzoek

Dat cannabis pijn kan verlichten is inmiddels wel bekend. Maar hoeveel wiet je nodig hebt om gebruik te maken van het pijnstillende effect van de heilzame plant was nog niet duidelijk. Om dit te verhelderen heeft een groep wetenschappers onder leiding van Barth Wilsey, MD onderzoek uitgevoerd aan de universiteit van Californië. Zij onderzochten de pijnstillende effecten van twee doseringen van de werkzame stof THC bij patiënten met zenuwpijn.

De wetenschappers splitsten 39 patiënten met zenuwpijn op in drie groepen. Een groep kreeg als controle een placebo. De twee andere groepen kregen elk een medium- (3,53%) of lage dosering (1,29%) THC toegediend. De werkzame stof uit cannabis werd voor het onderzoek middels een vaporizer geïnhaleerd. Het effect en de bijwerkingen van de verschillende doseringen werden door het meten van de pijn-intensiteit, de psychoactieve effecten en neurofysiologische (cognitieve) prestaties in kaart gebracht.

Effectieve pijnstilling

Kleine beetjes wiet verlichten pijn net zo goed als een iets hogere doseringen. Alle kleine beetjes helpen in dit geval dus zeker. [Foto: shutterstock/BestStockFoto]

Uit het onderzoek komt naar voren dat beide doseringen THC pijnstillende effecten hebben. De number needed to treat (NNT), een wetenschappelijke meetwijze voor het aantal patiënten dat behandeld moet worden om een ongunstige uitkomst te voorkomen, is zelfs vergelijkbaar met dat van traditionele zenuwpijn-medicatie.

Gezien ook de psychoactieve effecten bij die lage doseringen minimaal zijn en goed werden ervaren door de patiënten, is het verdampen van cannabis uit dit onderzoek een effectieve behandeling voor zenuwpijn gebleken. De neurofysiologische prestaties van de onderzochten werd lichtelijk anders, maar die effecten namen na één tot twee uur af.

Micro-dosering

Tegen de verwachting in bleek uit deze studie dat de hoeveelheid cannabis niet veel uitmaakt voor de pijnstillende effecten. Beide doseringen waren niet hoog, maar het verschil in pijnstilling tussen de twee doseringen is te verwaarlozen.

Het NNT om 30 procent pijnstilling te ervaren is bij placebo vs. lage dosering 3,2, bij placebo vs. medium dosering 2,9 en bij medium vs. lage dosering THC was dat getal maar liefst 25. Er moeten dus 25 mensen behandeld worden voordat er één aangeeft geen baat te hebben bij de medium of lage dosering THC.

De pijnstilling van de lage dosering THC (1,29%) bij patiënten met zenuwpijn is een belangrijke ontdekking te noemen, schrijven de onderzoekers in hun rapport. Over het algemeen bleek het effect op cognitief functioneren consistent laag, dus concluderen de wetenschappers bij deze lage dosering: ‘geen impact op het dagelijkse functioneren te verwachten’. Micro-dosering is dus een goede manier om baat te hebben bij de pijnstilling van cannabis, zonder last te hebben van ongewenste bijwerkingen.

[Openingsfoto: shutterstock/a katz]