(advertenties)
(advertentie)

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen stijgt weer, wat aantoont dat het sarsvirus nog altijd rondwaart op aarde. Maar gelukkig ben jij een cannabisconsument en die worden volgens een Amerikaans onderzoek beduidend minder heftig ziek van Covid-19 dan mensen die geen wiet gebruiken. Ook de kans dat je eraan doodgaat is bij aanzienlijk lager wanneer er cannabis in het spel is.

Cannabisconsument is op alle Covid-19 fronten beter af

Wiet zorgt er dus voor dat je aanzienlijk minder ziek wordt wanneer je corona oploopt en – logischerwijs wellicht – er ook minder snel aan sterft. Deze conclusies blijken uit een studie die is gepresenteerd op een conferentie in Hawaï.

Een presentatie over het onderzoek, dat werd uitgevoerd aan de hand van de medische dossiers van meer dan 320.000 personen, werd woensdag gegeven tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het American College of Chest Physicians in Honolulu.

De studie ‘Exploring the Relationship Between Marijuana Smoking and Covid-19‘ werd deze maand gepubliceerd in een supplement bij het door vakgenoten beoordeelde CHEST Journal.

“Wietrokers hadden betere uitkomsten en sterfte in vergelijking met niet-gebruikers”, schrijven de auteurs van het onderzoek in hun conclusie. “Het gunstige effect kan worden toegeschreven aan het potentieel van cannabis om het virale binnendringen in cellen te remmen en het vrijkomen van pro-inflammatoire cytokinen te voorkomen, waardoor het cytokine-vrijgavesyndroom wordt verminderd.”

Opzet onderzoek naar invloed cannabis op corona

Om het onderzoek uit te voeren, analyseerde een team van onderzoekers gegevens van 322.214 patiënten uit de National Inpatient Sample, een database van de Amerikaanse overheid waarin ziekenhuisgebruik en -resultaten worden bijgehouden.

Patiënten die jonger waren dan 18 jaar of van wie informatie in de database ontbrak, werden uitgesloten van het onderzoek. Van de patiënten in de steekproef zeiden 2.603 (minder dan 1%) dat ze cannabis gebruikten.

De patiënten in de steekproef werden verdeeld in twee groepen op basis van wietconsumptie. De gegevens van de steekproef werden vervolgens gebruikt “om marihuanagebruikers en niet-gebruikers 1:1 te vergelijken op leeftijd, ras, geslacht en 17 andere comorbiditeiten waaronder chronische longaandoeningen”.

Bij het vergelijken van cannabisgebruikers met niet-gebruikers stelden de onderzoekers vast dat cannabisgebruikers “jonger waren en meer tabak gebruikten”. Onder de patiënten die geen cannabis gebruikten, “kwamen andere comorbiditeiten zoals obstructieve slaapapneu, obesitas, hypertensie en diabetes mellitus meer voor”.

Geloof het of niet, maar deze kerel is dus goed bezig, ook in tijden van corona… [foto: Ron Adar/Shutterstock]

Significant lagere Covid-19 sterfte onder wietconsumenten

De analyse stelde vast dat cannabisgebruikers een significant lagere mortaliteit hadden dan niet-gebruikers: 2,9% vergeleken met 13,5%.

Cannabisconsumenten hadden ook significant lagere percentages complicaties geassocieerd met Covid-19, zoals intubatie, acuut respiratoir falen en multiorganaal falen.

De onderzoekers: “Wietconsumenten hadden significant lagere percentages intubatie (6,8% vs 12%), acuut ademnoodsyndroom (ARDS) (2,1% vs 6%), acuut ademhalingsfalen (25% vs 52,9%) en ernstige sepsis met multiorganisch falen (5,8% vs 12%). Ze hadden ook minder hartstilstand in het ziekenhuis (1,2% vs 2,7%) en sterfte (2,9% vs 13,5%).”

Cannabis als standaardbehandeling voor corona?

De auteurs merkten op dat de bevindingen van het onderzoek klinische implicaties hebben en riepen op tot verder onderzoek naar het mogelijke verband tussen cannabisgebruik en Covid-19 uitkomsten.

“De significante afname in mortaliteit en complicaties rechtvaardigt verder onderzoek naar de associatie tussen cannabisgebruik en COVID-19”, schrijven de onderzoekers. “Onze studie benadrukt een onderwerp voor toekomstig onderzoek voor grotere studies, vooral gezien het wijdverspreide gebruik van wiet.”

Een onderzoek uit 2022 toonde aan dat cannabisgebruikers onder gehospitaliseerde patiënten “een lagere ernst van COVID-19” hadden en “significant betere gezondheidsresultaten”. En een andere laboratoriumstudie uit 2022 door onderzoekers van de Universiteit van Oregon stelde vast dat cannabisverbindingen infectie door het Covid-19 virus in menselijke cellen voorkomen. Deze wetenschappers onderzoeken ook cannabis als behandeling voor Covid-19.

[openingsbeeld: Yevhen 11/Shutterstock]