(advertenties)
(advertentie)

De support voor medicinale cannabis onder ouderen neemt steeds meer toe. Uit een nieuwe opiniepeiling onder meer dan tweeduizend Amerikanen tussen de 50 en 80 jaar blijkt dat 4 op de 5 senioren het gebruik van mediwiet steunen, mits dat op recept wordt voorgeschreven door een arts.

Inhaalslag onder ouderen

De opbeurende cijfers over de steun van senioren voor (legale) medicinale cannabis komen uit een onderzoek van de University of Michigan onder 2007 representatieve Amerikanen in de leeftijd van 50 tot 80 jaar oud. Dinsdag maakte men de resultaten van de zogeheten ‘National Poll on Healthy Aging‘ bekend.

Dr. Preeti Malani van de universiteit in Michigan leidde het onderzoek. Zij is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen en stelt vast dat hoewel er nog niet veel Amerikaanse senioren zijn die daadwerkelijk mediwiet gebruiken, zij wel open staan voor het idee. ‘Terwijl slechts zes procent van onze respondenten zegt dat ze zelf wiet voor medische doeleinden gebruik(t)en, zegt 18% dat ze iemand kennen die dat doet.’

Rol van arts is belangrijk

Dr Malani wijst erop dat dit een interessante kwestie is voor patiënten, zorgverzekeraars en beleidsmakers, nu reeds 30 staten in de VS plus hoofdstad Washington D.C. legale (medicinale) cannabis kennen en andere staten dit overwegen. Te meer daar de support onder ouderen dus flink is toegenomen: 4 op de 5 zegt dat ze mediwietgebruik omhelzen indien dit wordt voorgeschreven door hun arts. Voor volledige vrij gebruik – dus ook recreatief – is er steun van 40% van de ouderen.

Bijna de helft – 44% om precies te zijn – van de 50 tot 80-jarigen antwoordt met ‘definitely yes’ op de vraag of ze hun dokter zouden consulteren over medicinale cannabis als ze een serieuze aandoening hebben die wellicht goed reageert op wiet. Meer dan een kwart zegt dit ‘waarschijnlijk’ te zullen doen, 17% twijfelt erover en slechts 13% antwoordt ‘definitely not’.

Meer onderzoek door overheid

Bij seniorenbelangenclub AARP – waarvan bijna 40 miljoen mensen lid zijn in de VS – zien ze ook de potentie van wiet als medicijn voor hun doelgroep. Dr Alison Bryant valt echter vooral op dat tweederde van de ondervraagden zegt dat ze vinden dat de overheid meer onderzoek moet doen naar medicinale cannabis. ‘Hoewel oudere volwassenen misschien wat huiverig staan ten opzichte van cannabis, steunt de meerderheid meer research ernaar. Deze openheid voor meer onderzoek komt wellicht voort uit hun verlangen om een veilige, alternatieve behandeling te vinden om (chronische) pijn te managen.’

Cannabis vs opiaten

En daar valt inderdaad nog een wereld te winnen. Ene derde van de ouderen denkt dat wiet zeker effectief is tegen pijn, terwijl nog eens 38% denkt dat dit waarschijnlijk zo is. Toch gelooft nog 48% dat ‘prescription pain medicines’ (farmaceutische pijnstillers op doktersrecept dus, veelal opiaten/opioïden) effectiever zijn dan cannabis. Terwijl er ieder jaar alleen al in de VS tienduizenden voortijdige sterfgevallen te betreuren zijn door een overdosis pijnstillers…

Maar ook onder de artsen zelf moet nog wel een en ander gebeuren. Zo vraagt slechts 1 op de 5 medici überhaupt naar cannabisgebruik bij hun patiënten en geven ze zelf aan dat het nog enorm schort aan het gebruik van wiet als medicijn.

[openingsfoto:  Jan Mika/Shutterstock]