(advertenties)
(advertentie)

Corona lijkt opnieuw aan een opmars bezig. Hoewel de symptomen van de huidige omikron-variant steeds milder lijken te zijn, komen er nog steeds mensen in het ziekenhuis terecht. Ook zijn er aardig wat coronapatiënten die te maken krijgen met long covid. Tijdens een studie naar de invloed van cannabis op de symptomen van corona, kwam naar voor dat cannabisgebruikers aanzienlijk minder (ernstige) klachten hebben dan niet-gebruikers.

Steeds meer studies naar cannabis als corona-medicijn

De belangstelling voor het potentieel van cannabis en cannabinoïden om Covid-19 symptomen te voorkomen of te verminderen, groeit nog steeds. Cannabis en de impact ervan op patiënten met Covid-19 zijn het onderwerp van een groeiende stapel wetenschappelijk onderzoek. Een aantal daarvan bestudeert het immuno-modulerende en ontstekingsremmende effect van cannabis. 

Begin dit jaar ontdekken onderzoekers van de Universiteit van Chicago dat CBD een significant negatief verband vertoont met positieve SARS-CoV-2-tests. Dit kwam aan het licht tijdens een nationale steekproef bij patiënten die een hoge dosering CBD gebruiken in verband met epilepsie.

Een andere studie wijst uit dat CBD-rijke cannabis kan worden gebruikt om de expressie van ACE2 – een eiwit dat fungeert als de receptor voor Covid-19 in cellen op de tong en het mondslijmvlies – te verminderen.

Minder heftige corona voor mensen die cannabis gebruiken

Een interessant recent artikel met betrekking tot cannabis en het potentieel om COVID-19 te bestrijden, werd in augustus gepubliceerd in The Journal of Cannabis Research. Het onderzoek vond een verband tussen cannabisgebruik en minder ernstige symptomen bij gehospitaliseerde patiënten.

Het artikel beschrijft een studie onder leiding van hoofdonderzoeker Richard von Breedan van Oregon State University, die ontdekt dat cannabigerolzuur (CBGa) en cannabidiolzuur (CBDA) het potentieel zouden kunnen hebben om te voorkomen dat SARS-CoV-2 menselijke cellen binnendringt.

Deze zogeheten  retrospectieve analyse onderzocht 1.831 Covid-19-patiënten die zijn opgenomen in twee ziekenhuizen in Californië, van wie er 69 aangeven actieve cannabisgebruikers te zijn.

Mocht je als cannabisgebruiker onverhoopt met corona in het ziekenhuis belanden, dan blijk je minder ernstige symptomen en een minder ernstig ziekteverloop te hebben dan niet-cannabisgebruikers, aldus Amerikaans onderzoek… [foto: artstore/Shutterstock]

In welk opzicht is een cannabisgebruiker beter af bij ziekenhuisopname met corona?

De onderzoekers merken op dat cannabisgebruikers het ziekenhuis binnenkomen met lagere ontstekingsniveaus dan niet-gebruikers. Tevens hebben zij aanzienlijk betere onderzoeksresultaten, wat tot uiting komt in lagere NIH-scores (kans op beroertes), kortere ziekenhuisopnames, minder IC-opnames en minder behoefte aan mechanische beademing.

De onderzoekers achter de studie zeggen: “Voor zover wij weten, is deze studie een van de eerste evaluaties die het effect van cannabisgebruik bij patiënten die met Covid-19 die in het ziekenhuis zijn opgenomen, in kaart brengt. Hoewel eerdere gegevens de schadelijke relatie tussen tabaksrook en Covid-19 hebben vastgesteld, suggereert deze studie dat cannabis daadwerkelijk kan leiden tot een verminderde ernst van de ziekte en betere resultaten. Dit ondanks een vijfvoudig groter gebruik van tabak onder cannabisgebruikers, in vergelijking met niet-gebruikers in onze studiepopulatie.”

Positieve resultaten dus, maar meer onderzoek dringend gewenst

De onderzoekers merken op dat cannabisgebruikers significant jonger zijn dan andere patiënten en vijf keer zo vaak tabak roken, waarvan wordt gedacht dat die laatste nadelige effecten heeft op de symptomen van Covid-19-patiënten.

Desondanks ontdekken de onderzoekers dat cannabisgebruikers nog steeds minder ernstige symptomen ervaren, zelfs wanneer de resultaten werden gecorrigeerd met leeftijd, tabaksgebruik en comorbiditeit. Bij correctie voor leeftijd bleven deze resultaten consistent, zeggen de onderzoekers in het artikel.

Bovendien ontdekken ze bij correctie voor comorbiditeit, demografie en de rookgeschiedenis dat cannabisgebruikers nog steeds minder ernstige ziekteprogressie hebben in vergelijking met niet-gebruikers.

Hoewel de trend duidelijk is, merken de onderzoekers in de conclusie van het artikel op, dat de correlatie niet statistisch significant is. Ze voegen eraan toe: “Deze retrospectieve cohortstudie suggereert dat actieve cannabisgebruikers die met Covid-19 in het ziekenhuis werden opgenomen betere klinische resultaten hebben in vergelijking met niet-gebruikers, Er ontstaat hierdoor een verminderde behoefte aan IC-opname of mechanische beademing. Onze resultaten moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, gezien de beperkingen van de analyse. Prospectieve en observationele studies zullen de effecten van cannabisgebruik bij Covid-19 patiënten meer ophelderen.”

[openingsbeeld: Bukhta Yurii/Shutterstock]