(advertenties)
(advertentie)

Niet direct naar de coffeeshop rennen (daarvoor is het nog net iets te vroeg), maar het lijkt erop dat cannabis een prima middel kan zijn om de symptomen te behandelen van ‘Long COVID’. Langdurige Covid treft een deel van de mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus en het kan langer dan een half jaar aanhouden. 

Long-COVID: serieus en onbegrepen probleem

Het RIVM startte vorige maand zelfs een apart onderzoek naar Long COVID, dat ook jongere mensen kan treffen. Vermoeidheid, concentratieverlies en kortademigheid zijn de meest voorkomende symptomen, maar ook andere longklachten, koorts, spierpijn, maag- en darmklachten en heftige hoofdpijn komen vaker voor. Sommige patiënten noemen ook ‘brain fog’ (‘hersenmist’ volgens Google Translate), ofwel dat ze lastig helder kunnen nadenken.

Wetenschappers begrijpen nog steeds niet goed waarom iemand maandenlang ‘out’ kan zijn door corona, maar voorlopige onderzoeken met cannabis als potentiële behandelmethode geven de burger toch wel enige moed.

Cannabinoïden en terpenen uit cannabis als Covid-medicijn

Onderzoeker Indrani Sarkar noemt op de Canadese website TheGrowthOp de langetermijngevolgen van de Long COVID symptomen ‘massive’, ofwel enorm. Ondanks de vaak slopende en almaar voortdurende symptomen bij long-haulers (de Engelse benaming voor mensen met Long COVID) en het toenemende aantal mensen dat hieronder gebukt gaat, lukt het wetenschappers nauwelijks om een effectief behandelplan te vinden.

Enter cannabis. Meerdere studies suggereren dat cannabis – en dan specifiek de niet-psychoactieve cannabinoïden cannabidiol (CBD), cannabivarin (CBV, ook wel cannabivarol genoemd) en het terpeen beta-caryophyllene (BCP) – patiënten met long-COVID zou kunnen helpen om de symptomen te onderdrukken en hen verlichting biedt.

De potentie van CBD en CBV

Neem de studie ‘In silico inquest reveals the efficacy of Cannabis in the treatment of post-Covid-19 related neurodegeneration‘, die gepubliceerd is in het vaktijdschrift Journal of Biomolecular Structure and Mechanics. Hier keek men via moleculaire modellering en simulaties naar de effectiviteit van cannabis als behandeling van ‘post-COVID symptomen’.

Van de vier menselijke proteïnen (eiwitten) waarvan gerapporteerd is dat zij ontregeld of beschadigd worden door het virus, namen deze onderzoekers er 3 op de korrel:

  • ACE2
  • Interleukin-6
  • Transmembrane serine protease en NRP1

De onderzoekers schrijven: “De moleculaire modellering en simulatiestudies onthulden dat CBD en CBV uit cannabis zich kunnen binden aan post-Covid gerelateerde eiwitten in het centrale zenuwstelsel en hen kan afzwakken, wat voordelig kan zijn voor de behandeling van Long COVID.” Hun conclusie is ‘het voorstellen van cannabis als een belangrijke therapeutische plant tegen post-Covid symptomen’.

De potentie van het terpeen β-caryofylleen

Een andere veelbelovende studie stond in het vaktijdschrift Frontiers in Pharmacology, gepubliceerd onder de fijne kop ‘β-Caryophyllene, A Natural Dietary CB2 Receptor Selective Cannabinoid can be a Candidate to Target the Trinity of Infection, Immunity, and Inflammation in COVID-19‘.

Dit onderzoek stelt dat het terpeen bèta-caryofylleen de CB-2 receptoren kan activeren, zodat de talrijke ontstekingen geremd kunnen worden. “Op die manier wordt de drie-eenheid van infectie-immuniteit-ontsteking aangevallen tijdens de behandeling van het virus”, aldus de auteurs van deze studie.

Hoe cannabis Covid aanpakt

Over de mogelijke werking van wiet als corona-medicijn schrijven ze verder: “Eén van de meest veelbelovende therapeutische doelen voor de modulatie (verandering, red.) van immuniteit/ontstekingsreacties is het endocannabinoïde-systeem. En dan met name de activatie van de cannabinoïde type 2 receptoren (CB2R) – een G-proteïne gekoppelde receptor die anti-ontstekingseigenschappen aanstuurt door het reguleren van ontelbare signaalroutes.”

Ze stellen dat gebaseerd op ‘redelijke farmacologische mechanismen en therapeutische eigenschappen’ het terpeen BCP de potentie heeft om verder onderzocht te worden als COVID-19 medicijn. Ook pleiten deze wetenschappers voor preklinische en klinische proeven met deze stof uit cannabis.

Goed, veelbelovend allemaal zoals gezegd. Maar er moet dus eerst meer onderzoek plaatsvinden voordat we een sprintje mogen trekken naar de dichtstbijzijnde coffeeshop voor een portie Long-COVID medicijn…

[foto: Tik.tak/Shutterstock]