(advertenties)
(advertentie)

Nieuw onderzoek van de Harvard Medical School en het Mclean Hospital in Boston wijst uit wat miljoenen pijnpatiënten over de hele wereld uit eigen ondervinding weten: patiënten met chronische pijn ervaren een aanhoudende verbetering van hun symptomen door het gebruik van medicinale cannabis. 

Pijnpatiënten langdurig gemonitord

De studie ‘No pain, all gain? Interim analyses from a longitudinal, observational study examining the impact of medical cannabis treatment on chronic pain and related symptoms’ zal worden gepubliceerd in het tijdschrift Experimental and Clinical Psychopharmacology. Een samenvatting verscheen april 2021 online.

37 patiënten met chronische pijn die medicinale cannabis gebruiken worden langdurig gevolgd voor het onderzoek. Het gaat vooral om mensen met musculoskeletale pijn of neuropathie.

De onderzoekers keken onder meer naar pijn, slaap, kwaliteit van leven en gebruik van reguliere medicijnen vóór het begin van de behandeling met medicinale cannabis en daarna met een vaste regelmaat van drie maanden. Een controlegroep met pijnpatiënten die reguliere medicijnen kregen en géén medicinale cannabis werd geanalyseerd bij het begin van de onderzoeksperiode – de baseline – en na drie maanden.

Wat doet THC en wat doet CBD voor pijnpatiënten?

De onderzoekers schrijven in de samenvatting: ‘Ten opzichte van de baseline vertoonden medicinale cannabis patiënten na drie en zes maanden behandeling verbeteringen in pijn die gepaard gingen met verbeterde slaap, gemoedstoestand, angst en kwaliteit van leven, en stabiel gebruik van reguliere medicijnen. Verminderde pijn hing samen met verbeteringen in stemming en angst.’

Wat de verschillen in effect van THC en CBD betreft, melden de onderzoekers: ‘De resultaten suggereren over het algemeen dat een verhoogde THC-blootstelling gerelateerd was aan pijn gerelateerde verbetering, terwijl een verhoogde CBD-blootstelling gerelateerd was aan een verbeterde stemming.’

Bij de controlegroep van pijnpatiënten die geen medicinale cannabis gebruikten was geen vergelijkbaar patroon van verbetering te zien wat betreft pijnmetingen of klinische metingen tussen baseline en follow-up.

Wietolie verzacht de pijn en helpt ook nog eens (mee) tegen neerslachtigheid en slapeloosheid…

Minder gebruik van opioïden als extra voordeel

Een deel van de medicinale cannabispatiënten verminderde tijdens de onderzoeksperiode hun gebruik van opioïden, maar niet in statistisch significante mate. Niettemin noemen de onderzoekers deze bevinding veelbelovend, ‘aangezien ze eerdere studies onderstrepen die ook melding maken van verminderd gebruik van reguliere medicijnen, met name opioïden, na de start van een behandeling met medicinale cannabis’.

Pijn de meest voorkomende reden voor medicinaal cannabisgebruik

De meeste Amerikaanse patiënten die een doktersvoorschrift voor medicinale cannabis aanvragen lijden aan chronische pijn, bleek eerder dit jaar uit een onderzoek dat is verschenen in de Journal of Cannabis Research. Analisten van CB2 Insights beoordeelden gegevens van ruim 61.000 patiënten in twaalf Amerikaanse staten, gedurende een periode van zeventien maanden.

Patiënten die een doktersvoorschrift voor medicinale cannabis aanvroegen, gaven het vaakst aan dat hun aandoening voornamelijk verband hield met chronische pijn (39%), gevolgd door angst (14%) en posttraumatische stress (8%).

Ook slapeloosheid en depressie hebben baat bij cannabisgebruik

Patiënten meldden ook vaak dat ze leden aan comorbide aandoeningen waarvoor ze verlichting zochten, waaronder slapeloosheid en depressieve klachten. De gemiddelde leeftijd van patiënten die een doktersvoorschrift voor medicinale cannabis aanvroegen, was 46 jaar, en het merendeel (67%) gaf aan al enige ervaring met cannabis te hebben gehad.

De bevindingen komen overeen met eerdere analyses en onderzoeken die aangeven dat pijnbestrijding de meest voorkomende reden is voor het gebruik van medicinale cannabis.

LEES OOK:  Mediwiet voor chronische pijn – veilig alternatief

[foto: Lightcube/Shutterstock]