(advertenties)
(advertentie)
Alcohol en andere vormen van harddrugs zijn vaak de oorzaak van huiselijk geweld, of de toename daarvan binnen een relatie. Dit is wat onderzoekers en hulpverleners melden. Gezien de brede werking van cannabis, zou het gebruik hiervan mogelijk invloed kunnen hebben op deze problematiek. Cannabis werkt namelijk emotieregulerend.

Onderzoek

In 2014 werd er onderzoek gedaan naar de invloed van cannabis op huiselijk geweld. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Yale University, de Universiteit van Buffalo en Rutgers. Zij hoopten met deze studie helder te krijgen wat de invloed van cannabis is op agressie binnen een relatie en natuurlijk of het geweld afneemt.

Het onderzoek wees uit dat wanneer getrouwde stellen samen cannabis gebruiken, de kans kleiner is dat ze zich inlaten met vormen van huiselijk geweld. Dit in tegenstelling tot alcohol, aangezien gebruik daarvan eerder aanzet tot agressie.

De echtparen

Er werden in totaal 634 paren onderzocht, die nog in de eerste negen jaren van hun huwelijk zaten. Door het nauw opvolgen van deze echtparen werd er in kaart gebracht wat het effect is van cannabis op intiem partner geweld vanuit zowel de man, als de vrouw.

Onder intiem partner geweld verstaan we fysiek geweld, seksueel geweld, stalking en geestelijke mishandeling tussen twee mensen met een intieme relatie.

Binnen een tijdsbestek van negen jaar nam elk paar deel aan mail-in-enquêtes. In die enquêtes werd gevraagd iedere vorm van geweld te melden, die door henzelf of de partner werd gepleegd. Hiermee waren de onderzoekers in staat om te meten welke effect cannabisgebruik op huiselijk geweld heeft. Na het eerste jaar had 37,1 procent van de echtgenoten een vorm van intiem geweld gebruikt. De frequentie van het gebruik van intiem geweld, lag gemiddeld op vier keer per jaar.

Cannabis en andere genotsmiddelen

De mannen waren verplicht hun cannabisgebruik te melden: 28 procent zei dat ze cannabis gebruikt hadden in het eerste jaar. Slechts 22,7 procent van de vrouwen meldde hun cannabisgebruik.

De echtparen werd echter niet alleen gevraagd hun gebruik van cannabis te vermelden. Ook wanneer zij andere drugs of alcohol gebruikt hadden, moest dit gemeld worden. Dit omdat bij de meeste onderzoeken naar externe invloeden op huiselijk geweld, gekeken wordt naar het gebruik van deze andere genotsmiddelen. Zo konden zij een betere vergelijking maken.

De resultaten

Na negen jaar observeren en onderzoeken van de koppels kwamen er veel resultaten uit het onderzoek. Ze konden wel concludeerden dat het gebruik van cannabis huiselijk geweld vermindert. Hoe frequenter er cannabis gebruikt werd door zowel de man als de vrouw, hoe minder vaak er intiem geweld gebruikt werd tijdens de eerste negen jaar van het huwelijk.

Wanneer de man en de vrouw beide gebruik maakten van cannabis was het risico op het gebruik van deze vormen van geweld het laagst. Dit komt omdat je door cannabisgebruik een verminderde vecht- of vluchtreactie hebt. Gebruikten ze samen, dan hadden ze beiden profijt van het emotieregulerende effect van cannabis.

De conclusie

Cannabis werkt anders dan andere genotsmiddelen, zoals bijvoorbeeld alcohol: cannabis vermindert de kans op conflict en agressie zeggen de onderzoekers.

Kan cannabis helpen om huiselijk geweld te voorkomen? Nee, dat het is niet mogelijk om te stellen dat het zoiets heftigs als huiselijk geweld kan stoppen. Deze vorm van geweld komt namelijk voort uit de behoefte om de partner te beheersen en domineren. Degene die getuige zijn van dit soort geweld, gebruiken het zelf vaak in de toekomst ook.

Wel is duidelijk dat cannabis de stemming kan verbeteren en je laat ontspannen. Daarmee kan het bijdragen aan het minder vaak gebruiken van huiselijk geweld. Buiten dat dit op de eerste plaats geweldig zou zijn voor de slachtoffers van dit vreselijke machtsmisbruik, ontstaat er ook een preventieve besparing op de ziektekosten en het ziekteverzuim.

Verbeter de sfeer

Probeer het uit en zet cannabis in als hulp, wanneer de sfeer tussen jou en je partner onprettig is. Dit hoeft niet zover te gaan als huiselijk geweld, ook de normale spanningen binnen een relatie zorgen soms voor vervelende ruzies met woorden. Cannabis zou die spanning kunnen laten afnemen en er voor zorgen dat je tot een rustig en prettig gesprek komt.

Blijf dus communiceren, hou van elkaar en heb wederzijds respect!

[openingsfoto: EnolaBrain81/Shutterstock, illustratie verdesduif:  siiixth/Shutterstock]