(advertenties)
(advertentie)

Uit een onlangs uitgevoerde enquête blijkt dat het merendeel van patiënten dat medicinale cannabis gebruikt, mindert of zelfs stopt met conventionele medicatie. Mensen die bekend zijn met mediwiet, zullen dit logisch vinden. Maar omdat nog steeds veel mensen twijfelen, is dit onderzoek het delen waard.

Onderzoekers hebben tijdens een evenement zo’n 450 enquêtes verspreid onder medicinale cannabisgebruikers. In deze vragenlijst, gericht op de Amerikaanse bevolking, vroegen zij naar het gebruik van mediwiet en hoe men tegen het Amerikaanse zorgsysteem aankijkt.

De mediwietpatiënten gaven aan dat zij over het algemeen meer vertrouwen hebben in cannabis. Zelfs meer dan in het reguliere gezondheidssysteem. Een logische verklaring hiervoor is dat het therapeutisch effect van cannabis in vergelijking tot traditionele medicatie, als effectiever wordt ervaren.

De resultaten werden afgelopen week gepubliceerd in het Journal of Psychoactive Drugs. Ondanks dat dit onderzoek niet in Europa of zelfs Nederland uitgevoerd is, is het aannemelijk dat deze uitslag hier niet veel  zal afwijken.

Wat werd er zoal gemeld?

De deelnemers rapporteerden verschillende aandoeningen waarvoor zij mediwiet gebruiken, waaronder:

  • Chronische pijnen
  • Spierspasmen
  • Angsten
  • PTSS

De meesten gaven aan dat cannabis een effectief en relatief onschuldig alternatief is voor de conventioele geneesmiddelen. Denk aan diverse pijnstillers, spierverslappers, benzo’s en antidepressiva.

De studie vermeldde:

“In vergelijking tot farmaceutische medicatie, beoordeelden de deelnemende medicinale cannabisgebruikers cannabis beter op; effectiviteit, bijwerkingen, risico op verslaving, beschikbaarheid en kosten. Dankzij het gebruik van medicinale cannabis, stopte 42 procent van de patiënten met het gebruik van de conventionele medicatie, 38 procent is hiermee gaan minderen.”

De meest voorkomende medicijnen waarmee de patiënten stopten of minderden, waren opiaten pijnstillers, niet opioïde-pijnstillers, benzodiazepinen (middelen tegen angst en spierspanningen) en antidepressiva.

Hoe objectief zijn de resultaten?

Mediwietgebruikers beoordelen cannabis beter op; effectiviteit, bijwerkingen, risico op verslaving, beschikbaarheid en kosten. [Shutterstock/arindambanerjee]

Gezien de locatie waar de enquêtes verspreid werden, namelijk op een evenement met betrekking op cannabis, zou je kunnen zeggen dat de resultaten niet objectief zijn. De deelnemers zijn niet voor niets aanwezig op zo’n event.

Toch komen de uitslagen overeen met andere onderzoek naar dit onderwerp. En dat is te danken aan de makkelijkere toegang tot medicinale cannabis zodat een deel van de patiënten besluit om het gebruik van hun conventionele medicatie te minderen of zelfs stoppen. Een mooie ontwikkeling gezien de ernstige bijwerkingen van sommige farmaceutische middelen.

De onderzoekers geven ook aan dat deze studie meer kennis verschaft over de bewezen aanpak, wat betreft het beperken van de risico’s voor de gezondheid met behulp van mediwiet. Gezien het toenemend gebruik van cannabis voor medische doeleinden (en ook het gebruik voor recreatiedoeleinden), lijkt het huidige beleid dat zich vaak nog richt op het tegengaan van cannabisgebruik, zeer achterhaald.

“De mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en geneeskunde, hebben de plicht om schade aan de gezondheid van patiënten waar mogelijk te voorkomen. De voordelen voor de gezondheid van hun patiënten en de algehele samenleving, dienen zij te maximaliseren. Daarom is wetenschappelijk onderzoek naar cannabis, maar ook een serieuze overweging met betrekking tot het voorschrijven van mediwiet, een directe noodzaak”, aldus de onderzoekers.

En wederom; dit is niet alleen van groot belang in Amerika, maar wereldwijd. Er sterven mensen door het gebruik van conventionele medicatie en niet door hun ziekte. Er is echter nog nooit iemand overleden tijdens normaal cannabisgebruik.

[Openingsfoto: Shutterstock/Red Umbrella and Donkey]