(advertenties)
(advertentie)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) publiceerde in het Pharmaceutische Weekblad cijfers over het verstrekken van medicinale cannabis. Hieruit blijkt dat de Nederlandse apotheek het afgelopen jaar 49.500 keer mediwiet verleende. En dat is 7 procent minder dan in 2017. Wat zou hiervan de oorzaak zijn?

Volgens de cijfers van SFK was 2017 tot nu toe het topjaar waarin apotheken de meeste medicinale cannabis verstrekten. In dat jaar ging 53.300 keer een potje mediwiet over de toonbank van een Nederlandse apotheek. De afname suggereert volgens SFK dat de sterke toename van het gebruik van medicinale cannabis die de afgelopen jaren plaatsvond, voorbij is. Het SFK schrijft op haar website dat dit mogelijk te maken heeft met het standpunt van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Te weinig bewijs volgens NHG

In juni 2018 bracht het NHG namelijk een standpunt naar buiten waarin zij huisartsen aanraadden om terughoudend te zijn met het voorschrijven van medicinale cananbis omdat er te weinig wetenschappelijk bewijs zou zijn voor de werking.

De terugval in het gebruik van medicinale cannabis deed zich vooral voor in de maanden mei en juni van 2018. In mei viel het aantal uitgiftes van mediwiet door apotheken met 13 procent terug, ten opzichte van dezelfde maand in 2017. In juni was dat minus 21 procent. Als deze twee maanden overigens buiten beschouwing worden gelaten, komt de daling in 2018 neer op 5 procent ten opzichte van 2017.

De kans is dus groot dat de grote daling in mei en juni 2018 te maken heeft met het standpunt van het NHG. Het genootschap kwam namelijk in maart al met een conceptversie van hun advies naar buiten en in juni publiceerden zij het officiële document.

Het is dus aannemelijk dat de dalende cijfers en het publiceren van het NHG-standpunt met elkaar zijn gelinkt. Maar is er niet meer aan de hand?

Is het bijvoorbeeld mogelijk dat het lijkt alsof er minder medicinale cannabis wordt gebruikt omdat patiënten de officiële kanalen gaan vermijden?

Onvolledige cijfers

De potjes waarin apotheken mediwiet van Bedrocan vertrekken. [Foto: Bedrocan]

Het SFK maakte voor hun publicatie namelijk gebruik van de gegevens van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC).

Deze overheidsinstelling, die onder het ministerie van VWS valt, verzorgt in Nederland de verstrekking van medicinale cannabis. Dit gebeurt in samenwerking met Bedrocan; de enige legale cannabiskweker die gedroogde vormen van cannabis beschikbaar stelt aan apotheken. Enkele apotheken produceren daaruit op eigen initiatief cannabisolie.

Echter bestaan de cijfers van het BMC vooral uit patiënten die medicinale cannabis via het officiële circuit betrekken. En is nauwelijks zicht op de mensen die buiten de huisarts om medicinale cannabis gebruiken.

Mediwietsite merkt bovendien dat patiënten steeds vaker zelfstandig opzoek gaan naar voorlichting over mediwiet. Ze lezen zich in op internet en bezoeken bijvoorbeeld een mediwietbijeenkomst. Vervolgens  betrekken ze hun medicinale cannabis uit het grijze of illegale circuit of kweken het zelf. Zonder inmenging van het reguliere zorgstelsel dus.

Vanuit het contact met de bezoekers van Mediwietsit en Mediwietforum is het overigens aannemelijk dat veel mensen ontevreden zijn met het kennisniveau van zorgverleners omtrent mediwiet. Zo hebben veel artsen nog nooit van het endocannabinoïden-systeem gehoord; het principe dat de werking van mediwiet verklaart. Of ze zijn het eens met het NHG-standpunt dat er te weinig bewijs is. Terwijl we momenteel worden overspoeld met wetenschappelijk onderzoeksresultaten uit het buitenland.

Ook komt steeds meer naar buiten dat het Nederlandse medicinale cannabisbeleid faalt. De overheid heeft de afgelopen 15 jaar geen goed werkend systeem opgezet dat patiënten die mediwiet willen gebruiken bedient. Veel patiënten vinden legale mediwiet bovendien te duur en de kwaliteit ondermaats. Deze mensen kweken liever hun eigen medicijn of halen wietolie bij partijen als Suver Nuver; een vereniging die haar ledenaantal nog iedere week ziet stijgen.

MEER LEZEN: Medicinale staatswiet al 15 jaar “slecht en duur”

Dus, neemt het de hoeveel gebruikte mediwiet af? Mediwietsite denk het niet. Het is aannemelijker om aan te nemen dat mensen steeds vaker mediwiet betrekken buiten het gezichtsveld van de overheid om; een logisch gevolg van het jarenlang niet serieus nemen van mensen die baat hebben bij medicinale cannabis.

[Openingsfoto: Shutterstock/MWesselPhoto]