(advertenties)
(advertentie)

Luxemburg, dat andere kikkerlandje in Europa, doet mee met de (in)directe buurlanden en gaat medicinale cannabis legaliseren. Wetgevers in dit land stemden unaniem voor het legaliseren van mediwiet.

Wat brengt legalisering mediwiet?

Dankzij deze nieuwe regelgeving zullen vier ziekenhuizen binnen het land toestemming krijgen om aan hun patiënten medicinale cannabis te verstrekken. Goed nieuws, omdat de Europese fundering voor medicnale cannabis hiermee wordt versterkt. Maar er is ook kritiek.

Dr. Jean Colombera, lid van de Luxemburgse Kamer van Afgevaardigden, zegt het programma beperkt te vinden. Volgens hem zou de doelgroep die toegang krijgt tot medicinale cannabis, veel groter moeten zijn. Voor nu wordt het enkel beschikbaar gesteld aan mensen die lijden aan chemo-gerelateerde misselijkheid, chronische pijnen ervaren, of die spierspasmes hebben ten gevolge van Multiple Sclerose.

Iedere arts krijgt straks de vrije keuze om mediwiet voor te schrijven, waarna het recept goedgekeurd en opgehaald kan worden in de vier eerdergenoemde ziekenhuizen.

Meerdere ziektebeelden toevoegen

Arts Jean Colombera hoopt dat er snel goedkeuring komt om cannabis voor te schrijven bij meerdere ziektebeelden. [Foto: Shutterstock/Africa Studio]

De Luxemburgse minister van Gezondheid Lydia Mutsch, zegt blij te zijn dat het Parlement akkoord is gegaan met het wetsvoorstel om cannabis voor medische doeleinden te legaliseren. Ze ziet de mogelijkheid tot het voorschrijven van mediwiet als een enorme vooruitgang, waarmee artsen de ruimte krijgen om het lijden van sommige patiënten effectief te verminderen. Dit lukt namelijk lang niet altijd met de conventionele behandelingen die nu nog aangeboden worden.

Colombera hoopt echter dat er uiteindelijk goedkeuring zal komen om cannabis voor te schrijven bij meerdere ziektebeelden. Hij geeft aan dat hij veel voordelen ziet in het sneller voorschrijven van mediwiet, omdat je daarmee mensen kunt behoeden voor het nog zieker worden. Ook zou cannabis als medicijn beschikbaar gesteld moeten worden voor hen die lijden aan slapeloosheid, depressies of pijn.

Ergens moet het begin zijn

Het is goed nieuws dat ook Luxemburg stappen zoals deze zet. Hopelijk worden de argumenten van Colombera gelezen of gehoord en kunnen er snel meer mensen profiteren van de positieve invloed die cannabis heeft op onze gezondheid.

Luxemburg is nu het tweede land van de Benelux dat medicinaal cannabisgebruik legaliseert. Hopelijk is dit land een voorbeeld voor veel andere (Europese) landen en volgt met name België snel zodat de gehele Benelux over een legaal medicinaal cannabisbeleid beschikt.

Maar laat dit bovenal het stigma dat er wereldwijd helaas nog rust op het gebruik van (medicinale) cannabis, zo snel mogelijk doen verdwijnen.

[Openingsbeeld: Shutterstock/Lukasz Stefanski]