(advertenties)
(advertentie)

Opmerkelijk nieuws uit Australië. Onderzoekers van de University of New South Wales (UNSW) onderzochten de pijnstillende werking van wiet en vonden geen bewijs om medicinale cannabis als pijnbestrijder te gebruiken. Mediwietsite zocht uit waarom dit onderzoek haaks staat op tig andere studies naar dit onderwerp.

Eigenaardige onderzoeksresultaten

Een nieuwe studie van onderzoekers van de University of New South Wales vond geen bewijs dat medicinale cannabis chronische pijn kan verlichten. Deze opmerkelijke uitkomst werd deze maand wereldkundig gemaakt in The Lancet, één van ’s werelds meest gewaardeerde medische tijdschriften.

Tijdens de studie zijn 1514 deelnemers 4 jaar lang gevolgd en ondervraagd terwijl zijn opioïde-medicatie gebruikten, aangevuld of afgewisseld met cannabis. Deze mensen hebben chronische, niet aan kanker gerelateerde pijn en de onderzoekers wilden weten of cannabis daarbij een effectieve behandeling is.

Bovendien is onderzocht of het gebruik van cannabis het gebruik van opioïden zou verminderen. Dit fenomeen staat in de Verenigde Staten bekend als het ‘opioïde-sparende effect’ omdat daar een heuse opiaten epidemie heerst, en cannabis de helpende hand biedt.

Veel patiënten geven juist aan dat cannabis helpt tegen pijn. Vooral CBD-olie blijkt goed te werken. [Foto: shutterstock/Wollertz]

Het Australische onderzoek zegt dus geen bewijs te hebben gevonden van een relatie tussen cannabisgebruik en pijnsterkte of pijninterferentie. Ook hebben zij geen bewijs gevonden dat cannabisgebruik het voorgeschreven gebruik van opioïden vermindert, of dat mensen het gebruik van opioïden vervingen met cannabis.

Genoeg bewijs voor het tegendeel

De bevindingen van deze studie staan op zijn zachts gezegd haakt op allerlei andere onderzoeksresultaten naar de effecten van cannabis op pijn. Er zijn namelijk meerdere studies die de correlatie tussen cannabis en pijnbestrijding hebben aangetoond.

Sommige van deze studies laten weliswaar zien dat cannabis niet altijd in staat is om pijn volledig te onderdrukken, zoals opioïde pijnstillers dat doen. Maar cannabis is wel degelijk in staat om pijn substantieel te verminderen. Bovendien melden veel mensen dat zij mentaal beter in staat zijn om met pijn om te gaan; ze kunnen de pijn accepteren. En ze zijn niet afhankelijk van een zwaar verslavend middel.

De pijnstillende werking van cannabis is recent nog aangetoond in een studie van de Universiteit van Buffalo School of Pharmacy in New York. Onderzoekers observeerden de ervaringen van 29 patiënten en concludeerden dat medicinale cannabis de kwaliteit van leven van deze chronische pijnpatiënten heeft verhoogd en hun gebruik van opioïden heeft verminderd.

Een ander onderzoek uit 2016 vond ook dat het gebruik van medicinale cannabis door chronische pijnpatiënten leidde tot minder pijn en een significante vermindering van het gebruik van opioïden.

En dit onderzoek dat in de Journal of Oral and Facial Pain and Headache verscheen wees uit dat medicinale cannabis kan helpen bij het behandelen van bepaalde chronische, neuropathische pijnaandoeningen.

Bovendien is er een groeiende beweging van artsen en patiënten rondom cannabisgebruik als alternatief voor opioïde pijnstillers. Een greep uit het overweldigende aanbod nieuws en getuigenissen publiceren we uiteraard op Mediwietsite.

Met name in de Verenigde Staten neemt aandacht voor pijnbestrijding met cannabis enorm toe, vanwege de ongeëvenaarde epidemie die gaande is met mensen die verslaafd zijn aan aanopioïde pijnstillers Inclusief vele sterfgevallen na een overdoses.

Gelukkig ontdekken steeds meer artsen en patiënten dat medicinale cannabis in staat is om het gebruik van zeer verslavende opioïde pijnstillers terug te dringen. In veel gevallen lukt het patiënten zelfs om opioïde pijnstillers helemaal te vervangen voor cannabis.

Onzuivere onderzoeksmethodiek

Een straatdealer kan een leek makkelijk voor de gek houden door gedroogde kruiden te verkopen. [Beeld: Shutterstock/domnitsky]

De bizarre uitkomst van de Australische studie komt waarschijnlijk voort uit de onderzoeksmethode die is gebruikt.

Medische cannabis was op het moment van de studie namelijk nog illegaal in Australië. Daardoor konden de onderzoekers geen rekening houden met factoren zoals verschillende soorten cannabis en de verschijningsvorm van cannabis (wiet, hasj, olie of edibles). Ook is niet gekeken naar de consumptiemethoden van de deelnemers. Er is door de onderzoekers dus niet gekeken of men de cannabis rookte, verdampte, at of als olie innam.

Bovendien waren de deelnemers zelf verantwoordelijk voor het illegaal verkrijgen van hun cannabis. Er was dus geen sprake van een gestandaardiseerd middel waarmee een eerlijke vergelijking kon worden gedaan.  En het is in theorie dus mogelijk dat deelnemers aan het onderzoek nietsvermoedend bijvoorbeeld oregano hebben bemachtigd in plaats van cannabis.

Deze punten van kritiek zijn ook de Australische mediawaakhond A.O.D. niet ontgaan. Zij uiten in een artikel op hun website bovendien kritiek op alle media die de onderzoeksresultaten klakkeloos overnamen. En terecht.

Gelukkig richt dit onderzoek nauwelijks tot geen schade aan, want het bewijs voor de pijnstillende werking van cannabis is overweldigend en neemt nog dagelijks toe. Wil je op de hoogte blijven? Volg dan Mediwietsite, voor jouw dagelijkse portie medicinaal cannabisnieuws.

[Openingsfoto: Shutterstock/Eight Photo]