(advertenties)
(advertentie)

Wie zijn kop boven het maaiveld steekt, zeker als het gaat om cannabis, moet in Nederland vrezen voor juridische onthoofding in naam van de wet. Dat weet voorman Rinus Beintema van de inmiddels opgeheven medicinale cannabis social club Suver Nuver als geen ander. Maar ook na de rechtszaak tegen zijn stichting vorig jaar – door hemzelf steevast ‘Dossier Edelhert’ genoemd – blijft justitie Suver Nuver vervolgen. Onlangs stond een vrijwilliger terecht omdat hij nota bene CBD-olie had gemaakt, evenals een raadslid (!) uit het Friese Tytsjerksteradiel dat een paar flesjes THC-wietolie aan een familielid met kanker had gegeven. De advocaten van beide heren reageren op deze onvervalste heksenjacht van justitie. Ook Rinus Beintema, ook wel de Robin Hood van Cannabis genoemd, toont zich nog altijd strijdbaar om aan dit schrijnende onrecht ten aanzien van medicinale cannabis een einde te maken!

Rechtszaak I • 12 flesjes THC-cannabisolie – gemaakt van twee buitenwietplanten – bestemd voor ziek familielid

Advocaat Mr. Tjalling van der Goot van Anker & Anker Strafrechtadvocaten in Leeuwarden

“Op 13 oktober jl. diende een strafzaak tegen en man uit de gemeente Tytjerksteradiel. De man werd verweten enkele flesjes van 10 ml hennepolie in zijn bezit te hebben gehad. Mijn cliënt had deze wietolie gekregen van een vriend van hem die normaal gesproken aan Suver Nuver leverde. Mijn cliënt gaf de hennepolie aan zijn schoonmoeder en aan zijn vrouw. Beiden waren ernstig ziek en hadden baat bij de druppels wietolie.

Het OM zette hoog in en bracht deze zaak uit 2018 (!) voor bij de meervoudige kamer in de rechtbank in Leeuwarden en betoogde dat hennepolie een harddrug is. Het OM eiste een werkstraf van 40 uren.

Dat hennepolie een harddrug is, klopt formeel. Hennepolie is nl. een extract van hennep en staat op lijst I van de Opiumwet, net als bijvoorbeeld cocaïne. Maar CBD is ook een extract van hennep en is vrij verkrijgbaar en wordt feitelijk gedoogd. Vermelding op lijst I zegt dus eigenlijk niets. De verdediging betoogde dat het bezit van hennepolie geen ernstig feit is. Vanwege de geringe ernst van het feit en de ouderdom van de zaak – naast enkele andere argumenten – heeft het OM in de visie van de verdediging zijn recht om de cliënt de vervolgen verloren. Er is bepleit om het OM om die redenen niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging. Mocht de rechtbank hierin niet meegaan, is voorgesteld om cliënt schuldig te verklaren zonder oplegging van een straf.

Deze zaak geeft aan dat de visie van het OM op het bezit van hennep en van extracten van hennep afwijkt van veel andere geluiden in de samenleving

Ik hoop voor mijn cliënt – maar ook voor anderen in de toekomst – dat de rechtbank afrekent met vervolging van verdachten voor dergelijke feiten. Het ligt op de weg van de wetgever en/of het OM om in het belang van de rechtszekerheid ook voor extracten van hennep (zoals CBD en hennepolie) duidelijke regels over gedogen of vervolging op te stellen. De rechtbank doet uitspraak op 10 november a.s.”

Rechtszaak II • Suver Nuver vrijwilliger maakt CBD-olie van pallets hennep (dus géén wiet) van HempFlax

Advocaat mr. J.T.E. Vis van Vis & Van Reydt Advocaten in Amsterdam

“Afgestraft omdat ik open en eerlijk ben geweest, en alleen maar omdat ik iets goeds heb willen doen!” Dat was de stomverbaasde reactie van de vrijwilliger van Stichting Suver Nuver op de eis van 10 maanden gevangenisstraf voor het maken en afleveren van wietolie aan veelal ernstig zieke naasten, vrienden en kennissen die bij het gebruik van druppeltjes gebaat waren.

De vrijwilliger stond donderdag 13 oktober in Leeuwarden terecht voor een maar liefst vier jaar oude zaak. De vrijwilliger gaf direct na zijn aanhouding volledig openheid van zaken en verklaarde niet alleen voor naasten maar ook voor Suver Nuver CBD-olie te hebben gemaakt. Ter zitting bevestigde Rinus Beintema dat de vrijwilliger de olie maakte voor de non-profit stichting en dat het dankzij hem is dat tienduizenden donateurs werden geholpen.

Het openbaar ministerie was echter onverbiddelijk: de vrijwilliger zou eigenlijk een jaar lang moeten brommen, maar het tijdsverloop zorgde voor twee maanden korting op de forse eis. Ik bepleitte dat de vrijwilliger net als Stichting Suver Nuver een rechterlijk pardon zou moeten ontvangen.

De eis van het openbaar ministerie is toondoof en draconisch. Uit het dossier blijkt dat de vrijwilliger op kleine schaal wietolie maakte om mensen te helpen. En daar nooit een cent voor heeft gevraagd of gekregen. Zelfs politieagenten kwamen voor de olie naar hem toe!

Ik wees op gebreken in het bewijs, op internationale rechtspraak die uitwijst dat CBD-olie niet als drugs wordt gezien en op talloze verklaringen waaruit volgde dat de vrijwilliger de olie maakte om mensen daarmee te helpen. Ook wees ik op het feit dat Suver Nuver in november 2021 in de zaak “Edelhert” een schuldigverklaring zonder strafoplegging ontving, juist vanwege de ideële doelstellingen, transparantie en non-profit aard. Ik vroeg de rechters ook in de zaak van de vrijwilliger het signaal af te geven dat de letter van de wet misschien is overtreden, maar om geen straf op te leggen.”

Rinus Beintema over de twee Suver Nuver-gerelateerde rechtszaken: “Terug naar af?”

Rinus Beintema wordt tureluurs van justitie, maar hij blijft vechten voor zijn mensen en voor het recht op medicinale cannabis in Nederland… [foto: Derrick Bergman]

Hoewel de rechter vorig jaar november uitspraak deed in de rechtszaak tegen de cannabis social club Suver Nuver en de stichting daarna is opgeheven, blijft justitie actief tegen voormalige medewerkers (allemaal vrijwilligers). Uiteraard heeft oprichter Rinus Beintema hier zo zijn bedenkingen bij, al is het maar omdat hij zich nog steeds dagelijks blijft inzetten voor meer vrijheid voor mens en plant, ofwel het recht op medicinale cannabis naar keuze. Voor Mediwietsite laat hij zijn licht schijnen op bovenstaande rechtszaken.

Rinus Beintema: “Een simpele zaak zo dachten we. Het betreft een kleine kwestie waarbij een vrijwilliger in 2018 opgepakt werd met 68 flesjes CBD-olie, enkele spuiten pure THC-olie en een klein aantal flesjes verdunde wietolie met THC.

Het betreft een vriend van mij (ruim 30 jaar) die bij het opstarten van social club Friesland in 2015 graag een bijdrage wilde leveren aan het goede werk wat de stichting deed voor de zieke medemens.

Omdat ik toen inmiddels al mijn eigen productielabs gestart was voor de THC-productie, besloten we om de extractie van CBD-hennep pallets uit te besteden aan mijn vriend. De CBD-pallets werden compleet legaal ingekocht bij de firma HempFlax!

De vrijwilliger was overtuigd van de heilzame werking van cannabis en kweekt elk jaar een klein aantal plantjes die hij omzet in THC-olie. Deze wietolie gaf hij vervolgens in eigen kring gratis weg aan mensen die hem daarom vroegen.

Wietolie voor politieman

Ook een politieagent (inmiddels buiten dienst) kreeg van hem enkele flesjes om de bijwerkingen van chemo te verzachten. Natuurlijk heeft de vrijwilliger, op aanraden van onze advocaat Tim Vis, een schriftelijke bevestiging hiervan opgehaald bij deze ex politieagent. Deze verklaring is officieel bijgevoegd in het dossier. Een eerlijk verhaal van een ex-ambtenaar, die aangaf dat er geen winstoogmerk bij de vrijwilliger speelde en dat het in goede harmonie heeft plaats gevonden.

Ook ik heb als voorzitter van Suver Nuver aangegeven dat er nooit betalingen hebben plaats gevonden voor de extractie van CBD-pallets en dat er alleen sprake was van het aanreiken van alle benodigdheden. Dat de zaak voor de meervoudige kamer kwam verbaasde mij al. Normaal gesproken dienen dergelijke kleine zaken voor de politierechter.

Ik heb natuurlijk in alle eerlijkheid openheid van zaken gegeven aan de drie rechters en ook alle vragen van de Officier van Justitie (OvJ) beantwoord. Het valt me altijd direct op hoe weinig cannabis-expertise er daadwerkelijk voor handen is bij de aanklagers en rechters. Zelf ga ik altijd zelfverzekerd naar dergelijke rechtszaken, omdat ik alleen de waarheid hoef te vertellen.

Tim Vis, onze huisadvocaat, betoogde zoals altijd sterk en gebruikte daarbij natuurlijk de uitspraak omtrent ‘Dossier Edelhert’waarbij stichting Suver Nuver schuldig zonder straf (artikel 9a) als uitspraak gekregen heeft.

LEES OOKRechter veroordeelt Suver Nuver op basis van opiumwet en geneesmiddelenwet, maar legt voorman Rinus Beintema geen straf op voor leveren van wietolie met THC

In de CBD-olie zat zeggen en schrijven 0,01% te veel THC

Ook vertelde Tim dat het grootste gedeelte van de gevonden spullen CBD-grondstoffen betrof en ook dat het grootste gedeelte van de aangetroffen flesjes CBD-extract bevatte. Als dit onder de door de OVJ genoemde Opiumwet 1 overtreding viel, zouden ook de firma Etos, De Tuinen e.d. als zodanig aangepakt moeten worden.

De OVJ beriep zich toen op een analyserapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), waarbij was geconstateerd dat de aangetroffen flesjes CBD-olie wel degelijk onder de harddrugs lijst vielen omdat de toegestane (gedoogde) THC-waarde van 0.05% was overschreden. De aangetroffen flesjes CBD-olie bevatten 0.06% THC en gingen dus één honderdste procent over de gedoogde norm heen… en dienden dus als ‘verboden middel lijst 1’ behandeld te worden. WTF!

Nou heb ik niet zo’n hoge pet meer op van de analyse-kwaliteiten van het NFI, omdat ik in ‘Dossier Edelhert’ geconfronteerd werd met een analyserapport van 105% THC, gedaan op onze destillaat Epennen. Toen werd mij verteld dat het NFI werkt met een wettelijk toegestane foutmarge van 5%, waardoor deze waardes op 105% volgens het OM ‘logisch waren’.

Het NFI moet wel enorme sprongen gemaakt hebben in techniek als ze nu met zekerheid durven te melden dat er nu een geen foutmarge meer gehanteerd wordt en dat desbetreffende CBD-olie 0.01% te hoog in waarde is…

Openbaar Ministerie is dol op zwarte (cannabis) schapen

Het lijkt er meer op dat het OM zoals altijd de wet en dit soort rapporten voor iedere zaak weer op een andere manier in hun voordeel probeert uit te leggen om als zodanig als wettig bewijsmiddel te dienen.

Ook het raadslid uit Tytsjerksteradiel, dat samen met onze vrijwilliger voor de rechters stond omdat onze vrijwilliger 2 buitenplanten voor hem had omgezet tot THC-wietolie van 9%, moest zich verantwoorden. Maar ‘liefst’ 12 flesjes van 10 ml werden tijdens een uitgebreide huiszoeking aangetroffen in het huis van dit raadslid. De THC-olie liet hij maken voor een familielid van hem dat aan kanker leed.

Daarna volgde er, zoals zo vaak, een uitgebreide mediacampagne om beide heren zo zwart mogelijk af te schilderen. Dit resulteerde tijdens de rechtszaak in een emotioneel betoog van het raadslid, dat vertelde welke vreselijke gevolgen het een en ander had voor de sociale omgeving van hem en voor zijn familie.

De eisen van het OM zijn voor mij niet uit te leggen en waren ronduit schokkend voor ons allen. Het OM eiste 10 maanden onvoorwaardelijke celstraf voor mijn vrijwilliger en het OM eiste 40 uur werkstraf voor het raadslid.

Alles uit de kast om dit onrecht aan te vechten

Dit soort rechtszaken hebben in de afgelopen jaren door het hele land regelmatig plaatsgevonden, ik voel me hierbij dan ook als een vis in het water. De laatste grotere rechtszaak (2021) waarbij ik in hoger beroep ontlastende verklaringen heb afgelegd voor mijn vrijwilliger, diende ook voor de meervoudige kamer te Leeuwarden. 

Het ging hier om langdurige opkweek van cannabis in meerdere binnenkweek-locaties en droogplekken. De uitspraak van de eerste inhoudelijke behandeling was toen ook schokkend te noemen: 4 jaar in de cel zitten en een grote ontnemingsvordering! Nadat ik hoger beroep een zeer uitgebreide ontlastende verklaring afgelegd had bij de rechter-commissaris, werd deze bizar hoge straf omgezet in een werkstraf van 720 uur en een veel kleinere ontnemingsvordering.

Ook deze keer reken ik dan ook op het oordeel van de rechters en gaan ze dus niet mee in de idioot hoge eis van de openbare aanklagers. Zo niet, dan volgt hoger beroep waarbij ik alles uit de kast zal trekken om dit onrecht aan te vechten.”

[openingsfoto: icedmocha/Shutterstock, foto hamer rechter: Marko Aliaksandr/Shutterstock]