(advertenties)
(advertentie)
Amerika mag dan de grootste mediwietmarkt in de wereld hebben, Israël staat nog altijd vooraan in onderzoek én start-ups in het medicinale cannabisveld. Vanwege een groeiende markt en Israël’s positie als landbouw innovator is het dus ook voor mediwiet het ‘beloofde land’.

In juni 2015 was Israël het op één na meest vertegenwoordigde land op het Worldwide Cannabis Congress. Israëlische innovatie zat hem o.a. in door computers aangestuurde water- en lichtsystemen.

Scans en kweken in water

Landbouwinnovatie en mediwiet lijkt een goede combinatie voor innovatieve ideeën, zo blijkt uit Israël (Foto: Tikun Olam - Facebook)

Landbouwinnovatie en mediwiet lijkt een goede combinatie voor innovatieve ideeën, zo blijkt uit Israël (Foto: Tikun Olam – Facebook)

Eén van de bedrijven ontwikkelt op dit moment een hersenscan-apparaat om hersengolven mee te kunnen zien en op die manier te bepalen welke wietsoort het beste helpt voor de aandoening van de patiënt. Flux, een bedrijf uit de stad Jaffa, heeft een systeem bedacht waarmee planten, zowel tomaten als cannabis, in water kunnen groeien. In het geval van cannabis kan de kweker de hoeveelheid water aanpassen om op die manier de juiste hoeveelheden cannabinoïden in de plant te krijgen die goed is voor de patiënt.

Nieuwe markt, nieuwe kans

Dan is er nog Trendlines Agtech, een voedsel- en landbouwbedrijf dat deels financieel ondersteund wordt door de regering. Zij zien investeringen in cannabisgerelateerde technologie als een kans om in een nieuwe groeiende markt alledaagse landbouwtechnieken toe te passen.

AICA

Al met al schieten er innovatieve ideeën uit de grond in het beloofde land. Dat is de Amerikanen niet onopgemerkt gebleven en daarom is recent de AICA (America Israel Cannabis Association) opgericht, zodat Amerika en Israël nieuwe ideeën en andere innovatieve zaken binnen de mediwietsector met elkaar uit kunnen wisselen.

(Uitgelichte foto: Tikun Olam – Facebook)