(advertenties)
(advertentie)

Steeds meer mensen vereenzamen. We hebben te maken met vergrijzing, mensen worden ouder, en een groot deel van ons leven speelt zich online af. Social media geeft niet de voldoening zoals face to face-contact. Een gevolg van eenzaamheid is frustratie en agressie. En daar kan CBD iets aan doen.

Onderzoek toont aan cannabidiol (CBD) mogelijk agressiviteit vermindert die wordt veroorzaakt door sociale isolatie. Het bestanddeel heeft al enorm veel waardering gekregen voor zijn effectiviteit bij psychische problemen zoals angst, depressie, paniekaanvallen en bij bijvoorbeeld epilepsie. Agressie lijkt daar nu aan te worden toegevoegd.

Sociale isolatie en CBD

Sociale isolatie komt vaak voor bij oude mensen en bij mensen die door een andere (psychische) beperking niet in staat zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. Sociale isolatie kan leiden tot eenzaamheid, stress, angst en depressie. Dit uit zich niet zelden in agressiviteit.

Door isolatie veroorzaakte agressiviteit wordt meestal behandeld met antipsychotica of antidepressiva. Studies suggereren dat CBD net zo effectief of zelfs beter werkt bij het omgaan met woede. Onderzoekers uit Brazilië hebben een experiment uitgevoerd om deze bewering te bevestigen en de resultaten waren bijzonder te noemen.

Francisco Silveira Guimarães, van de Ribeirão Preto Medical School aan de Universiteit van São Paulo en haar collega-onderzoekers injecteerde vier groepen muizen met verschillende doseringen CBD. Dit deden ze om te evalueren of de verbinding de intensiteit van agressief gedrag bij dieren kon verminderen die zij isoleerden van de rest. Er was ook een vijfde groep muizen die geen cannabidiol kreeg ter controle. Deze groep onderscheidde zich duidelijk van de andere groepen.

ZIE OOK: Video – Spoedcursus CBD tegen stress en angst

Minder agressie bij bepaalde dosis

De muizen in de controlegroep vielen indringers aan die hun kooi binnengingen binnen 2 minuten aan. Muizen die 5mg CBD/kg kregen vielen na 4 minuten aan en deden dit veel minder vaak dan de controlegroep. Ongeveer de helft.

Muizen die 15mg CBD per kg kregen, waren het minst agressief. [Foto: shutterstock/ Punyaphat Larpsomboon]

De groep die een dosering van 15 mg/kg CBD kreeg, vertoonde de minste tekenen van agressiviteit. Als ze aanvielen, was dat pas na 11 minuten. Bovendien kwam het slechts 5 keer voor terwijl de controlegroep 25 keer aanviel.

Muizen die zware doseringen van 30 mg/kg en 60 mg/kg CBD kregen, vielen juist weer veel eerder aan en met zeer hoge frequenties. Dit verwachtte de onderzoekers ook op basis van de resultaten van eerdere studies. In experimenten die werden uitgevoerd om het potentieel van CBD als antidepressivum te onderzoeken, werd reeds ontdekt dat hogere doseringen leiden tot een verminderd effect na een initiële winst.

Wanneer ze een groep muizen hadden geïnjecteerd met hogere doses zoals 120 mg/kg CBD, konden ze zelfs helemaal geen bruikbare informatie verkrijgen.

Hoe het werkt

Volgens de onderzoekers activeert CBD twee receptoren in de hersenen die kalmerende effecten veroorzaken die op hun beurt weer leiden tot verminderde geestelijke gezondheidsproblemen.

Ondanks het feit dat CBD gewonnen wordt uit cannabis, heeft het geen eigenschappen van de psychoactieve stof THC. CBD brengt mensen veel positieve dingen, maar zal er nooit voor zorgen dat je high wordt.

Guimarães en zijn collega’s schreven in hun studies dat CBD c-Fos-eiwitexpressie – een neuronale activiteit marker – liet afnemen in de grijze massa in het brein. Dit ontdekten ze tijdens hun experimenten met muizen die sociaal waren geïsoleerd en werden blootgesteld aan een inwonende indringer. Er is een opmerkelijke betrokkenheid van dit deel van de hersenen als het gaat om de effecten van geneesmiddelen.

Hun bevindingen laten zien dat CBD therapeutisch nuttig kan zijn bij het verminderen van agressiviteit die geassocieerd kan worden met een sociaal isolement en dat het kan helpen bij het verbeteren van de geestelijke gezondheid.

[Openingsfoto: Shutterstock/Creativan]