(advertenties)
(advertentie)

Verschillende onderzoeken hebben gedragsproblemen bij jongeren gekoppeld aan het gebruik cannabis. Dit resulteerde niet zelden in een kip-eidiscussie over wat er nu het eerste komt; de problemen of het cannabisgebruik. Deze nieuwe studie lijkt met het verlossende antwoord te komen.

Volgens een nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Addiction zorgt cannabisgebruik er niet voor dat adolescenten gedragsproblemen krijgen of ontsporen.

“Cannabisgebruik tijdens de adolescentie lijkt niet te leiden tot grotere gedragsproblemen of associaties met cannabisgebruikende leeftijdgenoten, afgezien van eventueel reeds bestaande gedragsproblemen”, zo concludeert het onderzoek.

Het omgekeerde lijkt echter waar te zijn. Gedragsproblemen zoals spijbelen op school of winkeldiefstal kunnen een indicatie zijn dat een jongere cannabis gebruikt.

Om de trend te onderzoeken, hebben onderzoekers van de University of Pennsylvania, de University of Oregon en het Children’s Hospital of Philadelphia een reeks hypothetische modellen gemaakt op basis van de rapportages van 364 jongeren die zich in 2004 bij de Philadelphia Trajectory Study hadden ingeschreven.

De vragen waren helder:

  • Leidt cannabisgebruik tot gedragsproblemen?
  • Maken gedragsproblemen het waarschijnlijker dat iemand cannabis gebruikt?
  • Of leidt het associëren met leeftijdsgenoten die cannabis gebruiken misschien tot cannabisgebruik?

De resultaten waren duidelijk:

“De huidige bevindingen lieten zien dat gedragsproblemen cannabisgebruik voorspelden, maar niet andersom. Dit geldt met name tijdens de late adolescentie”, aldus de onderzoekers.

“Meer specifiek, bij jongeren wiens gedragsproblemen op een bepaald moment veranderen, zal waarschijnlijk een overeenkomstige verandering zijn in het gebruik van cannabis, ongeacht het niveau van het probleemgedrag tijdens eerdere tijdstippen”.

Probleemgebruik tijdens jeugd

Cannabisgebruik leidt niet tot probleemgedrag. Het is eerder zo dat probleemjongeren sneller geneigd zijn om cannabis te gebruiken. [Beeld: Shutterstock/andrey_l]

Het team wilde ook leren over hoe cannabisgebruiksaandoeningen (CUD) ofwel probleemgebruik of verslaving ontstaat tijdens de jeugd. Daarvoor hebben ze gekeken naar het criterium voor CUD zoals beschreven in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). De data uit deze handleiding is vergeleken ze met de antwoorden van deelnemers aan de nationale enquête over drugsgebruik en gezondheid.

Verhogingen van gedragsproblemen in de latere adolescentie waren geassocieerd met hogere percentages van cannabismisbruik, zo vonden ze. Het omgaan met leeftijdsgenoten die cannabis consumeren, leidde ook tot een toename van het cannabisgebruik, wat vervolgens weer leidde tot meer gevallen van misbruik. Maar de onderzoekers benadrukken dat jonge mensen met toenemende gedragsproblemen “vatbaar zijn voor meer cannabisgebruik en -misbruik, ongeacht of hun vrienden het vaker gebruiken of niet”.

“Naarmate cannabisgebruik meer normatief wordt, zal de toegang ertoe onvermijdelijk toenemen”, schreven ze. “Onze resultaten suggereren dat dit de risico’s voor misbruik verhoogt, vooral voor jongeren met gedragsproblemen die een hoger risico lopen op cannabisgebruik en aansluiting zoeken bij cannabisgebruikende leeftijdgenoten. Als jongeren met gedragsproblemen cannabis gebruiken om met hun toestand om te gaan, dan moeten er gezondere alternatieve copingstrategieën en ondersteuning beschikbaar worden gesteld”.

Cannabis en schizofrenie

Dus nogmaals: cannabis leidt niet tot probleemgedrag bij jongeren, maar jongeren met probleemgedrag zoeken wel vaker hun heil bij cannabis.

Een vergelijkbare onderzoeksuitslag kwam ook recent uit een studie naar cannabisgebruik bij mensen met schizofrenie. Dit onderzoek vond namelijk geen bewijs dat cannabis schizofrenie veroorzaakt; een aanname die lange tijd hardnekkig en onterecht rondcirkelende. Ook uit dit onderzoek kwam naar voren dat juist het tegenovergestelde gebeurt: mensen met schizofrenie zoeken juist vaker hun heil bij cannabis als een vorm van zelfmedicatie.

Hoewel dat niet specifiek in deze studie is aangetoond, zou het goed kunnen dat hetzelfde geldt voor jongeren met problemen; dat zij cannabis gebruiken om om te gaan met gedragsproblemen.

Het onderzoek stelt, zoals eerder gequoot, wel dat er gezondere alternatieve copingstrategieën en ondersteuning beschikbaar moeten komen. Maar wat als cannabis al een goede copingstrategie biedt? Het staat immers bekend als een goed middel tegen angst, depressie en stress. Met name CBD kan hier goed bij helpen.

Hopelijk komt er snel meer duidelijkheid over hoe probleemjongeren het beste geholpen kunnen worden.

[Openingsfoto: Shutterstock/Nick Starichenko]