(advertenties)
(advertentie)

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat onderzoek doen naar het effect van medicinale cannabis op patiënten met zenuwpijn. Het ministerie van VWS heeft opdracht gegeven voor de studie en steekt er 1,9 miljoen euro in.

Niet de hele plant maar alleen THC en CBD

Het LUMC werkt samen met het Centre for Human Drugs Research (CHDR), een in Leiden gevestigd laboratorium dat gespecialiseerd is in geneesmiddelenonderzoek. Geert Jan Groeneveld is neuroloog bij de afdeling Anesthesiologie en Chief Medical and Scientific Officer van het CHDR. Hij leidt het onderzoek met Albert Dahan, hoogleraar Anesthesiologie bij het LUMC.

In een persbericht dat het LUMC verspreidde legt Groeneveld uit: ‘Veel klinisch onderzoek naar cannabis wordt uitgevoerd met de hele plant, waar allerlei actieve stoffen in zitten. In deze studie gaan we heel gecontroleerd uitzoeken of twee bestanddelen van cannabis, tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD), patiënten met chronische zenuwpijn kunnen helpen. Dat is nog nooit uitgevoerd, een unieke studie dus.’

Natuurlijke cannabis in pilvorm

Het persbericht vermeldt niet wat voor producten en toedieningsvormen gebruikt zullen worden voor het onderzoek. Desgevraagd laat Groeneveld aan Mediwietsite weten: ‘We zullen THC en CBD gebruiken afkomstig uit natuurlijke producten, die we oraal zullen toedienen in de vorm van tabletten.’

De focus van het onderzoek ligt op patiënten met zenuwpijn. Die pijn kan verschillende oorzaken hebben. Albert Dahan: ‘Denk aan diabetes, herpes of een ongeval. Deze patiënten worden nu behandeld met antidepressiva of zelfs opiaten, maar voor een groot deel van de patiënten werken deze middelen niet.’

Kan cannabis voor elkaar boksen wat veel traditionele medicatie tegen zenuwpijn niet lukt..? [foto: H_Ko/Shutterstock]

Op zoek naar de juiste verhouding CBD-THC

Groeneveld: ‘Met deze studie willen we ook bepalen in welke verhouding we de bestanddelen van cannabis, THC en CBD, moeten toedienen. Dat gaan we bepalen aan de hand van een studie bij gezonde personen. Zij worden in deze studie behandeld met een THC-CBD-combinatie of met een placebo. Hier hopen we begin 2021 mee te starten.’

De resultaten van deze eerste studie worden gebruikt voor een tweede studie met 200 zenuwpijn patiënten. Zij worden vijf weken lang behandeld met de THC-CBD combinatie die als beste uit de bus is gekomen en vijf weken met een placebo.

‘We zullen de patiënten eerst uitgebreid karakteriseren’, legt Groeneveld uit. ‘Wij kijken hoe ze op prikkels zoals kou en pijn reageren. Zelfs de kleine zenuwen in hun hoornvlies worden onderzocht.’ De hoop is dat deze kenmerken voorspellen of de behandeling met mediwiet aan zal slaan.

Overheid heeft behoefte aan meer kennis

Het meest opmerkelijke aan het onderzoek is misschien nog wel dat het ministerie van VWS het onderzoek niet alleen betaalt, maar ook de opdracht heeft gegeven.

In de laatste alinea van het LUMC persbericht lezen we: ‘Er is behoefte aan meer kennis op het gebied van medicinale cannabis. Om deze reden heeft het ministerie van VWS de opdracht gegeven voor deze subsidie. De studies zullen de komende drie tot vier jaar plaatsvinden.’

Let wel: medicinale cannabis is sinds 2001 legaal in Nederland en sinds 2003 bij de apotheek verkrijgbaar. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen…

[openingsbeeld:  Creativan/Shutterstock]