(advertenties)
(advertentie)

Een verrassende ontwikkeling in mediwietland: na tussenkomst van de rechter mag het in Waalwijk gevestigde bedrijf Fyta Company toch drieduizend kilo medicinale cannabis per jaar gaan kweken, om die vervolgens naar Duitsland te exporteren.

Schimmigheid troef in regelwoud

CNNBS, het zusje van Mediwietsite, berichtte in maart vorig jaar al uitgebreid over Fyta, op dat moment een volstrekt onbekende speler. Het Duitse bedrijf Dermapharm Holding SE maakte destijds bekend het een aandeel van twintig procent in Fyta had genomen.

Het mag geen verbazing wekken dat die naam nu opnieuw opduikt: Fyta heeft een contract met Dermapharm/Remedix AG om jaarlijks drieduizend kilo medicinale cannabis af te nemen. Het ministerie van VWS wees eerder een verzoek van Fyta om een ontheffing Opiumwet af, ingediend in mei 2019.

Maar een jaar later, in mei 2020, kreeg Fyta wel een zogeheten API-registratie van Farmatec, een onderdeel van datzelfde ministerie van VWS. API staat voor Active Pharmaceutical Ingredients, grondstoffen voor medicijnen. Die mag Fyta dus produceren en verhandelen, vindt VWS.

Kweken maar!

Gefrustreerd over alle vertraging en gewapend met de API-registratie en het Duitse exportcontract stapte Fyta naar de bestuursrechter. Het bedrijf eiste een voorlopige voorziening, zodat de teelt eindelijk zou kunnen beginnen. Op 7 oktober deed de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak; het vonnis werd op 20 oktober gepubliceerd. Kort samengevat luidt dat vonnis: het is terecht dat jullie geen opiumontheffing hebben gekregen, maar die heb je helemaal niet nodig. Kweken maar!

Natuurlijk drukte rechter mr. T. Peters zich wat formeler uit: ‘Verzoekster heeft de opiumontheffing weliswaar aangevraagd maar zij heeft die ontheffing niet nodig. Cannabis is niet alleen een verboden middel als bedoeld in lijst II van de Opiumwet, maar ook een werkzame stof van medicijnen. Verzoekster beschikt over een API-registratie om – voor zover hier van belang – cannabis flos te bereiden en te verkopen. Zij produceert de cannabis flos met het oogmerk om dit als werkzame stof te verkopen aan haar Duitse contractpartner Dermapharm/Remedix AG.’

Het blijft wat schimmig en zeker ook vreemd dat Nederlandse bedrijven duizenden kilo’s wiet mogen kweken en exporteren voor commercieel gewin (zonder ontheffing van de Opiumwet) en gewone burgers die het wagen enkele planten te kweken voor eigen gebruik zonder pardon op straat worden gegooid… [foto: Alena A/Shutterstock]

De ene wiet (Opiumwet) is de andere niet (Geneesmiddelenwet)

‘Gelet op het oogmerk van verzoekster wordt de productie en de verkoop van de cannabis flos naar het oordeel van de voorzieningenrechter geregeerd door artikel 38, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet en derogeert deze bijzondere bepaling aan het in artikel 3 van de Opiumwet neergelegde algemene verbod om drugs te produceren en te verkopen.’

De wiet die Fyta wil gaan kweken valt dus niet onder de Opiumwet, maar onder de Geneesmiddelenwet, zegt de rechter. De Geneesmiddelenwet ‘derogeert’ de Opiumwet, stelt die buiten toepassing. Website Groentennieuws.nl, die als eerste over deze doorbraak berichtte: ‘Het afwachten van toekenning van de aangevraagde opiumontheffing is gezien de aard van de activiteiten volgens de rechter niet nodig.’

CannNext: ‘Opzienbarend nieuws’

Belangrijk gegeven: tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open. Normaal gezien zou dat betekenen dat elke Nederlandse cannabiskweker die beschikt over een API-registratie en een exportcontract voor medicinale cannabis legaal kan gaan kweken. Cannabis flos, ‘medicinale cannabis die bestaat uit de gedroogde bloemtoppen van de (vrouwelijke) hennepplanten’, in de woorden van rechter Peters.

Zonder limiet op THC, aantal kilo’s of enige andere beperking.

In een reactie zegt Eric Uleman, oprichter van CannNext: ‘Het is inderdaad opzienbarend nieuws. Het zou voor ons ook enorm voordelig zijn, omdat we ook al een geweldige teelt hebben en de opbrengst nu helaas moeten vernietigen. We hebben het BMC afgelopen week al gevraagd om een reactie, maar nog niets ontvangen. Deze week gaan we met wat specialisten kijken of deze uitspraak ons in staat stelt om te exporteren en welke stappen daarvoor genomen moeten worden.’

[Bronnen:
Nederlandse cannabisteler mag teelt starten zonder opiumontheffing, Groentennieuws.nl, 23 oktober 2020
Uitspraak rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 oktober 2020, AWB-20_8344 VV]
[openingsbeeld: Canna Obscura/Shutterstock]