(advertenties)
(advertentie)
Gilles de la Tourette is een erfelijke neuro-psychiatrische stoornis die zich openbaart in de kinderjaren en wordt gekenmerkt door fysieke en vocale tics, zoals herhaalde schokkende bewegingen of uitspraken die vaak sociaal onacceptabel zijn. Gelukkig helpt cannabis! Hier zijn 6 wetenschappelijk onderbouwde redenen waarom!

1. Vermindering van de frequentie van tics

Er is veel aandacht besteed aan het vermogen van cannabis om de frequentie van tics bij mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette te verminderen en er zijn verschillende artikelen over het onderwerp gepubliceerd. Onderzoekers uit Hannover in Duitsland merkten in een onderzoek (Müller-Vahl et al, 1998) op dat 17 van de 64 patiënten met Gilles de la Tourette cannabisgebruik hadden gemeld en dat 14 hiervan na het gebruik ervan gedeeltelijke of volledige verlichting van de tics ervoeren.

bld

Een kaart met daarop een aantal ziektes en aandoeningen waarbij cannabis effectief is als medicijn, waaronder Tourette’s Syndrome dus

De Duitse onderzoekers deden daarna verschillende verdere onderzoeken naar cannabis en de vermindering van tics. In al deze onderzoeken werd aangetoond dat het grootste deel van de patiënten na het gebruik van cannabis aanzienlijke verlichting ervoer en dat maar heel weinig patiënten bijwerkingen hadden. Men denkt dat tics veroorzaakt door Gilles de la Tourette op een vergelijkbare manier door cannabis verminderd worden als bij andere aandoeningen die dystonie veroorzaken, zoals Parkinson.

Het is niet helemaal duidelijk hoe dit mechanisme werkt, maar men vermoedt dat het in de opeengepakte cannabinoïdereceptoren in de basale ganglia en de hippocampus ligt, hersengebieden die op elementair niveau bij de regulering van gedrag en beweging betrokken zijn en waarvan bekend is dat ze abnormaal zijn bij mensen met de ziekte.

2. Vermindering van obsessief-compulsieve symptomen

De meest voorkomende comorbide aandoening bij mensen met Gilles de la Tourette is de obsessief-compulsieve stoornis. Een patiënt met Gilles de la Tourette die ook OCS heeft, vertoont herhaald tel-, aanraak- en ‘bevelgedrag’ en is mogelijk ook agressiever dan iemand met alleen OCS.

In de meeste onderzoeken van de onderzoekers uit Hannover in Duitsland werd ontdekt dat de patiënt minder obsessief-compulsieve symptomen en tics had. In hun onderzoek uit 2001, waarvan de volledige tekst hier geraadpleegd kan worden en waarin de neuropsychologische prestaties werden onderzocht van patiënten met Gilles de la Tourette die met Δ⁹-THC waren behandeld, werd echter ontdekt dat obsessief-compulsief gedrag en fobische angst na gebruik van THC ‘een aanmerkelijke achteruitgang vertoonden’, oftewel dat de symptomen verslechterden.

3. Verhoging van de effectiviteit van conventionele geneesmiddelen voor Gilles de la Tourette

Naast het onderzoek naar cannabis als op zichzelf staande behandeling voor Gilles de la Tourette is er veel interesse in het gebruik ervan als aanvullende therapie naast bepaalde conventionele geneesmiddelen voor Gilles de la Tourette. In een gevalsanalyse uit 2002 van een 24-jarige vrouw merkten Müller-Vahl et al op dat ‘∆⁹-THC wellicht nuttig is bij het versterken van de farmacologische reactie van patiënten met Gilles de la Tourette op atypische neuroleptica, zoals amisulpride en risperidon’ en dat ‘er geen ernstige bijwerkingen optraden’.

Daarnaast werd in een veel ouder onderzoek, dat in 1989 in het tijdschriftLife Sciences was gepubliceerd, gesuggereerd dat zowel cannabinoïden als nicotine de effectiviteit van ‘neuroleptica’ (antipsychotica) voor motorische aandoeningen, waaronder Gilles de la Tourette, ‘aanzienlijk konden verbeteren’. In de enige twee gerandomiseerde vergelijkende onderzoeken naar cannabis en Gilles de la Tourette wordt bovendien het gebruik van een cannabinoïde als enige behandeling en als aanvullende therapie vergeleken met een placebo. Uit beide onderzoeken bleek dat gebruik naast andere geneesmiddelen de beste resultaten opleverde. In beide onderzoeken was het aantal proefpersonen echter klein en er is nader onderzoek nodig om de resultaten te bevestigen.

Interessant genoeg werd al in 1988 opgemerkt dat cannabis effectief is bij mensen die helemaal niet reageerden op conventionele behandelingen voor Gilles de la Tourette.

Medicinale cannabis - ofwel mediwiet zoals wij ook wel zeggen - is niet meer weg te denken inmiddels, het werkt namelijk bij tientallen aandoeningen

Medicinale cannabis – ofwel mediwiet zoals wij ook wel zeggen – is niet meer weg te denken inmiddels, het werkt namelijk bij tientallen aandoeningen

4. Slapeloosheidsremmend

Veel patiënten met Gilles de la Tourette hebben ook last van slaapstoornissen. Hoewel het effect van cannabinoïden op verstoorde slaap bij mensen met Gilles de la Tourette niet specifiek is onderzocht, is er veel anekdotisch bewijs dat suggereert dat cannabis ook op dit aspect van Gilles de la Tourette een positieve uitwerking kan hebben. Zo staat Gilles de la Tourette erom bekend een langere slaaplatentie (vertraagd begin van de slaap) te veroorzaken, terwijl van cannabis veelvuldig is aangetoond dat het de slaaplatentie verkort en voor veel mensen de problemen bij het in slaap vallen vermindert.

Het is ook bewezen dat de frequentie van tics tijdens de remslaap toeneemt bij iemand met Gilles de la Tourette, terwijl van cannabisgebruik is aangetoond dat het de duur van de volledige remslaap inkort, waardoor iemand met Gilles de la Tourette mogelijk een meer rustgevende slaap krijgt. Voor iemand met Gilles de la Tourette is het ook moeilijker om ‘s nachts door te slapen, een ander kenmerk van slapeloosheid waarbij cannabis kan helpen.

5. Anxiolytisch

Angst komt veel voor bij mensen met Gilles de la Tourette. Uit het waardevolle onderzoek van Müller-Vahl et al en uit dat van de verschillende andere onderzoeksteams die de mogelijkheden van cannabis voor de behandeling van Gilles de la Tourette hebben onderzocht, bleek over het algemeen dat cannabisgebruik het angstniveau niet positief beïnvloedde en in één onderzoek verhoogde het zelfs het optreden van fobische angst. Toch zijn er vele anekdotische meldingen gedaan over mensen met Gilles de la Tourette die een subjectieve verbetering van hun angst ervoeren.

m11Er bestaat zelfs een gedeponeerde ‘cannabispil’, Idrasil™, waarvoor in de medicinale staten van de VS bij patiënten met Gilles de la Tourette reclame wordt gemaakt. Op de website van het bedrijf wordt beweerd dat hun patiënten minder tics en angsten hebben wanneer ze regelmatig Idrasil innemen.

6. Vermindering van agressie

Agressie en woede-uitbarstingen zijn een ander veel voorkomend kenmerk van Gilles de la Tourette. Deze komen met name veel voor bij kinderen, 25% van de kinderen met Gilles de la Tourette heeft er last van, maar een aanzienlijke minderheid van de volwassenen heeft het ook. Een dergelijke uitbarsting openbaart zich meestal als onvoorspelbare agressie die totaal niet in verhouding staat tot de vermeende provocatie en houdt vaak een risico op ernstige zelfbeschadiging of verwonding van anderen in.

Ook hierbij geldt dat het vermogen van cannabis om de symptomen van agressie bij iemand met Gilles de la Tourette te behandelen niet formeel is onderzocht, maar er bestaat aanzienlijk anekdotisch bewijs van mensen met Gilles de la Tourette dat cannabisgebruik een positief effect op agressie heeft. Daarnaast melden veel mensen met ADHD, een nauw verwante stoornis die vaak comorbide met Gilles de la Tourette is, een subjectief positief effect op agressie.

Dit artikel is geschreven door Seshata en verscheen eerder op het weblog van Sensi Seeds

Zo werkt wiet!

Eerder op mediwietsite gepubliceerd: Zien is geloven: Gilles de la Tourette video – Billy voor en na wiet!