(advertenties)
(advertentie)

Onderzoek dat in Israël werd uitgevoerd door onderzoekers van de Ben-Gurion University of the Negev (BGU) en het daaraan gelieerde Soroka University Medical Center, heeft aangetoond dat mediwiet de bloeddruk bij oudere volwassenen kan verlagen.

Hypertensie

De studie werd gepubliceerd in The European Journal of Internal Medicine en is de eerste in zijn soort. Het richtte zich op het effect van cannabis op de bloeddruk, hartslag én metabolische parameters bij volwassenen van 60 jaar en ouder met hypertensie. Hypertensie is een sluipende ziekte. Ze geeft vaak weinig of geen symptomen, maar kan op lange termijn wel onherstelbare schade toebrengen aan hart, hersenen, bloedvaten en nieren.

Opzet van het onderzoek

Er werd een prospectieve studie (steekproefsgewijs) uitgevoerd bij patiënten van 60 jaar of ouder met hypertensie (hoge bloeddruk). De onderzoekers deden voor aanvang van het onderzoek bij de proefpersonen een 24-uurs bloeddrukmeting, namen een ECG af, er werd bloedonderzoek gedaan en lichaamslengte en gewicht werden genoteerd.

Na het vastleggen van al deze gegevens werd de cannabistherapie gestart. Gedurende de studie, die drie maanden duurde, werden de patiënten nauwkeurig opgevolgd. De primaire uitkomst was een verandering in de gemiddelde 24-uurs bloeddrukmeting. Uiteraard in positieve zin.

Oudere volwassenen snelst groeiende groep medicinale cannabisgebruikers

Het onderzoek werd uitgevoerd met zesentwintig patiënten, met een gemiddelde leeftijd van zeventig jaar. 53,8% hiervan voltooiden het onderzoek. Na drie maanden follow-up, was de gemiddelde systolische- en diastolischebloeddruk gedurende 24 uur verlaagd met respectievelijk 5,0 mmHg en 4,5 mmHg (p <0,001 voor beide).  Bij een hoge bloeddruk bedraagt de bovendruk continu 140 mmHg of meer en de onderdruk 90 mmHg of meer.

Het laagste punt voor de bloeddruk en hartslag werd drie uur na toediening van de cannabis bereikt. Het aandeel normale dalingen van de bloeddruk veranderde van 27,3% vóór de behandeling, naar 45,5% erna. Er werden geen significante veranderingen gezien in de verschillende metabole parameters die werden beoordeeld door bloedonderzoek, het wegen van de deelnemers, of tijdens het ECG-onderzoek.

Dr. Ran Abuhasira, BGU Faculteit der Gezondheidswetenschappen en BGU-Soroka Cannabis Clinical Research Institute: Oudere volwassenen vormen de snelst groeiende groep medicinale cannabisgebruikers, maar er is weinig bewijs voor cardiovasculaire veiligheid voor deze populatie. Deze studie maakt deel uit van onze voortdurende inspanningen om klinisch onderzoek te doen naar de feitelijke fysiologische effecten van cannabis in de loop van de tijd.

Relatie pijn en bloeddruk

Tijdens de studie ontdekten de onderzoekers een significante verlaging van de 24-uurs systolische- en diastolische bloeddrukwaarden, met het laagste punt drie uur na inname van cannabis. Deze inname vond  oraal via olie-extracten of door roken (blowen) plaats. Patiënten vertoonden zowel overdag als ’s nachts verlagingen van de bloeddruk, met meer significante veranderingen tijdens de nacht.

De BGU-onderzoekers hebben als theorie dat de verlichting van pijn – wat de indicatie voor de meeste patiënten is als het gaat om cannabis op recept – mogelijk ook heeft bijgedragen aan een verlaging van de bloeddruk. Pijn heeft namelijk een directe invloed op de bloeddruk.

Doug Seserman, CEO van American Associates, Ben-Gurion University of the Negev: “Cannabisonderzoek bevindt zich nog in de kinderschoenen en BGU loopt voorop bij het evalueren van klinisch gebruik op basis van wetenschappelijke studies. Deze nieuwe studie is slechts een van de vele onderzoeken die onlangs door BGU zijn gepubliceerd over de medicinale voordelen van cannabis.”

[foto: Victoria Shapiro/Shutterstock]