(advertenties)
(advertentie)
Het lijkt erop dat kabinetsleden hun uiterste best doen om zo dom mogelijk over te komen als het over cannabis gaat. Onlangs nog minister-president Rutte die gereguleerde wietteelt ‘een tikkeltje naïef’ en wiet ’troep’ noemt. En nu stelt minister van Volksgezondheid Edith Schippers dat ‘eigen geteelde mediwiet niet goed is voor de patiënt’.

Thuisteelt in Tilburg

Uiteraard etaleert minister Schippers haar domheid naar aanleiding van de situatie in Tilburg, waar medicinale cannabis patiënten door de burgemeester zijn gevrijwaard van juridische vervolging – mits zij onder een aantal voorwaarden veilig thuis voor eigen gebruik hun wiet telen. Voor de details over de kweekvoorwaarden daar, verwijzen we je graag naar ons artikel ‘Tilburg staat patiënten toe om zelf thuis wiet te kweken‘ van enkele maanden geleden.

Geen kennis van zaken

Inmiddels wordt er her en der in het land nagedacht en gevraagd om soortgelijke regelingen voor mensen in andere gemeenten dan Tilburg. De reactie van minister Schippers van Volksgezondheid laat zich raden, want tot nu toe heeft er zich nog nooit één regeringslid op een zinnige – laat staan positieve – manier over cannabis uitgelaten. En zelfs de hoogste ambtenaar op Volksgezondheid dus niet, terwijl je van deze VVD’er toch enige kennis van medicinale zaken zou mogen verwachten.

De PvdA stelde Kamervragen aan de minister, bijvoorbeeld: Deelt u de mening dat dit beleid van de gemeente Tilburg het belang van de patiënten, die afhankelijk zijn van zelfgekweekte cannabis, dient?

De VVD bewindsvrouw ziet niks in thuisteelt van mediwiet...

De VVD bewindsvrouw ziet niks in thuisteelt van mediwiet…

Minister Schippers: ‘Nee, deze mening deel ik niet. De Opiumwet verbiedt het telen van cannabis en alleen de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan ontheffing verlenen (artikel 8 Opiumwet). Daarnaast wijs ik op het belang van het hanteren van strikte protocollen, noodzakelijk voor het kunnen garanderen van de kwaliteit van medicinale cannabis. Het telen van cannabis onder ongeconditioneerde omstandigheden kan tot gevolg hebben dat de samenstelling en concentratie van verschillende stoffen in het eindproduct steeds verschillend is, waardoor de patiënt er niet van op aan kan dat de gebruikshoeveelheid of dosering iedere keer hetzelfde is. De in de apotheek beschikbare medicinale cannabis is een product van farmaceutische kwaliteit. Het hele productieproces is vergelijkbaar met dat van andere geneesmiddelen. Naast dit kwalitatieve aspect is het contact tussen patiënt en arts en apotheek belangrijk, daar arts en apotheek de patiënt kunnen begeleiden en zicht hebben op het ziektebeeld, ziekteverloop en het gebruik van andere geneesmiddelen.’

Grappig is trouwens dat de minister NIET van tevoren door de burgemeester van Tilburg op de hoogte is gesteld van de ‘Brabantse legalisering’….

Minister: geen afspraken maken

Dat Schippers helemaal geen zin heeft om ook maar iets voor de medicinale wietpatiënten in Nederland te doen, blijkt ook uit een volgende PvdA-vraag en het ontluisterende antwoord van de VVD-bewindsvrouw: Deelt u de mening dat het beleid ten aanzien van het kweken van medicinale cannabis door particulieren pas werkt als er goede afspraken worden gemaakt met andere partijen, zoals woningbouwverenigingen, het Openbaar Ministerie en de politie?

Schippers: ‘Nee. Van het kweken van medicinale cannabis is alleen sprake indien aan de eerder genoemde voorwaarden wordt voldaan, zoals het hebben van een ontheffing van VWS en het voldoen aan strikte protocollen, waardoor een product van farmaceutische kwaliteit gegarandeerd is. Het kweken van cannabis door particulieren is niet aan te merken als het kweken van medicinale cannabis en is niet toegestaan. Het is dus niet aan de orde om hierover afspraken te maken tussen en met partijen.’

Voorjaar 2017… verkiezingen

Zucht, duidelijk is in ieder geval dat minister Schippers nog nooit met 1 cannabispatiënt heeft gesproken en nog nooit 1 letter vakliteratuur over medicinale cannabis heeft gelezen, laat staan dat ze weet wat het verschil is tussen de officiële medicinale cannabis van Bedrocan en de door patiënten zelf thuis gekweekte mediwiet. Gelukkig zijn er over een paar maanden verkiezingen zullen we maar zeggen…

[Openingsfoto: shutterstock/ alexmillos]