(advertenties)
(advertentie)

Medicinale cannabis komt steeds meer onder aandacht bij artsen en andere professionals binnen de gezondheidszorg. Tevens wordt er vandaag de dag steeds meer hoogwaardig onderzoek met betrekking tot mediwiet gepubliceerd. Aangezien deze publicaties uit eerste hand vaak ingewikkeld geschreven zijn, bestaan er sites zoals Mediwietsite, die dit herschrijven tot een helder, betrouwbaar en goed leesbaar stuk. Op deze wijze is iedereen in staat zijn of haar kennis te vergroten en dat geldt met name ook voor jouw (huis)arts!

Handleiding voor medicinale wietsoorten

Gezien het feit dat cannabis vergeleken met conventionele medicatie veiliger is in gebruik en het risico op verslaving nihil is, wordt het steeds populairder bij zowel patiënten als artsen. Toch blijken in de praktijk veel artsen een groot gebrek aan kennis te hebben aangaande mediwiet. Zonde, want hoe kan een arts dan zijn patiënt fatsoenlijk adviseren?

Veel artsen blijken vragen te hebben over welke dosering ze toe moeten passen wanneer ze een patiënt het gebruik van mediwiet adviseren. Hoe kan een arts hier dan achter komen? Eigenlijk is dat heel simpel; door het downloaden van deze handleiding. Hierin staan de verschillende strains omschreven, de werking die zij hebben en de dosering.

Download deze brochure over wietsoorten en hun medicinale werking en geef ‘m ook aan je behandeld arts!

Toch is het doseren nog best complex

Medicinale cannabis is niet te vergelijken met reguliere medicatie. De meeste medicijnen die voorgeschreven worden, hebben een bepaalde dosering waarbij eventueel rekening gehouden wordt met de leeftijd, het geslacht, de lengte, het gewicht en de ernst van de ziekte van de patiënt. Bij mediwiet dient met ook rekening te houden met deze factoren, maar is dat niet allesbepalend. Waar sommige patiënten een goed effect bereiken met een hele lage dosering, hebben anderen een (veel) hogere dosering nodig om hetzelfde effect te ervaren.

Ook de enorme hoeveelheid aan soorten en hoe deze te bemachtigen zijn, maken de situatie niet makkelijker. En tot slot spelen de algehele toestand en de medische geschiedenis van de patiënt eveneens een grote rol.

Hieronder een aantal richtlijnen die artsen kunnen volgen

Start met een lage dosering en bouw langzaam op

Wanneer een arts een optimale dosering voor de patiënt wil vinden, is het opbouwen met een lage dosering het beste advies dat gegeven kan worden. Er bestaat een constant overleg over de vorderingen en de dosering wordt langzaam verhoogd tot het gewenste resultaat bereikt is.

Zoals eerder vermeld, hebben sommige patiënten slechts een lage dosering mediwiet nodig om effectieve verlichting van de symptomen te bemerken. De cannabis stapelt zich als het ware op, waardoor de werking steeds intenser wordt. Een hoge dosis zou dus mogelijk eerder nadelige effecten kunnen hebben en weinig voordelen bieden voor de patiënt. Aangezien de benodigde dosering per patiënt verschilt, is het opbouwen met een lage dosis sowieso raadzaam.

De diverse soorten en de methodologie

Wat vervolgens overwogen moet worden, is op welke wijze de patiënt de medicinale cannabis gaat gebruiken. Hier bestaan verschillende manieren voor zoals vaporizen (verdampen), roken, edibles (het eten/drinken van), of bijvoorbeeld consumptie in olie-vorm.

Veel patiënten kiezen voor het roken of verdampen van de cannabistoppen, maar ook het gebruik van olie wordt steeds meer verkozen als gebruiksmethode. Deze laatste zal de (mogelijk omstreden) langetermijneffecten van het inhaleren van cannabis voorkomen.

Het is van groot belang dat arts en patiënt nauw samenwerken om de optimale dosering te vinden en vaak gaat dit gepaard met vallen en opstaan

Wanneer een patiënt de keuze maakt om de cannabis te inhaleren, zal de arts het gebruik van specifieke strains in overweging moeten nemen. Iedere wietsoort levert weer andere concentraties cannabinoïden, terpenen en overige verbindingen. Dit verschil in soorten kan een diepgaand effect hebben op de manier waarop de mediwiet invloed uitoefent op de gezondheid van de patiënt. Het vinden van een optimale verhouding tussen THC en CBD is bij iedere patiënt weer even belangrijk. Sommige patiënten kunnen goed tegen een hoge doses THC, waar anderen juist de voorkeur hebben voor een hoog CBD-gehalte. Deze twee cannabinoïden spelen ook weer een grote rol bij de effecten die men wil bereiken.

Ook bij patiënten die kiezen voor het gebruik van olie moet er gekeken worden naar de verhouding tussen THC en CBD, afhankelijk van het ziektebeeld en de wensen van de patiënt. De wietolie die op recept verstrekt wordt, bevat veelal alleen een noemenswaardige dosis THC. CBD kan helpen bij het matigen van de mogelijk als naar ervaren psychoactieve werking van THC.

Voor een optimale medicnale werking van cannabis moet je kijken naar de verhouding tussen de 2 belangrijkste ingrediënten (cannabinoïden) THC en CBD… [foto: Lifestyle discover/Shutterstock]

Bestaat er geen eenvoudige grafiek die gebruikt kan worden?

Dit is een vraag die bij veel artsen opkomt. Het antwoord is helaas: nee. Je kunt niet aan de hand van een grafiek een optimale wietdosering bepalen. Wel is het zo dat op het moment dat de kennis over de verschillende cannabinoïden en hun werking plus de kennis over de diverse strains groter wordt, een arts makkelijker in staat is om te voorspellen welke dosering een patiënt nodig zal hebben.

Voor nu is het van groot belang dat arts en patiënt nauw samenwerken om de optimale dosering te vinden en vaak gaat dit gepaard met vallen en opstaan. Laat dit echter niet ontmoedigend werken, ook met conventionele medicatie moet er soms langdurig gezocht worden naar welk middel nou wél afdoende werkt.

Het effectief gebruiken van medicinale cannabis kan een uitdaging zijn, maar de meeste patiënten zullen al snel een optimale dosering van de juiste soort vinden. Een die de ongewenste symptomen zal verlichten en bestrijden.

Wanneer je tegen een onwelwillende arts aanloopt

Helaas hebben nog veel te veel patiënten te maken met artsen die geen kennis hebben over mediwiet en daarom afwijzend reageren wanneer iemand de wens heeft dit te gaan gebruiken. Sommige artsen durven zelfs te stellen dat er nog geen onderzoeken verricht zouden zijn en doen het af als kwakzalverij. Zo’n arts kun je zelf een beetje ‘opvoeden’.

Je zou dit artikel mee kunnen nemen, maar nog verstandiger is om de arts zelf te voorzien van wat leesvoer. Hier op Mediwietsite hebben we al heel wat wetenschappelijke onderzoeken voor jullie beschreven. Zoek er een met betrekking tot jouw aandoening en neem dat ook mee. Wil je het nog grondiger aanpakken, dan kun je de door ons geplaatste koppelingen naar het betreffende onderzoek (meestal Engelstalig) openen en deze na uitprinten ook overhandigen aan de arts.

Te veel artsen gaan uit van onderzoek wat verricht is op Nederlandse bodem en helaas lopen we op dit gebied behoorlijk achter. De artsen zijn vaak niet eens op de hoogte van de onderzoeken die met groot succes in bijvoorbeeld Canada, Israël en Amerika verricht worden. Laat je dus niet afschepen, maar neem het heft in eigen hand! Ook wanneer er ‘slimme opmerkingen’ komen over het niet weten wat cannabis met lichaam en geest zal doen op de lange termijn; dat weten ze van een heel groot deel van de conventionele medicijnen ook niet.

[openingsfoto: mikeledray/Shutterstock]