(advertenties)
(advertentie)
Tegenstanders van cannabis wijzen vaak op psychische gevolgen van blowen – zeker op jonge leeftijd – zoals psychoses en zelfs schizofrenie. Uit het eerste grote (familie)onderzoek van Harvard University blijkt echter dat dit verband er niet is. Het zijn de genen.

De onderzoekers wilden antwoord op de vraag of frequent gebruik van marihuana – vooral in de pubertijd en onder jongvolwassen – leidt tot een hoger risico op schizofrenie, depressies, bipolaire stoornissen en drugsverslaving. Om de clou maar vast weg te geven, het veelgehoorde argument van anti-cannabis mensen dat er gevaar is voor schizofrenie kan van tafel. Dat ligt vrijwel uitsluitend aan erfelijke factoren in de familie.

Vergelijkend familieonderzoek

De wetenschappers van Harvard Medical School vergeleken families met een geschiedenis van schizofrenie met families zonder die ziekte. “De resultaten van deze studie suggereren dat een vergroot erfelijk risico op morbide schizofrenie de onderliggende basis is voor schizofrenie bij cannabisgebruikers en niet het cannabisgebruik zelf”, stellen de researchers. Hun studie is de eerste die dit familieverband heeft onderzocht. Sommige eerdere onderzoeken suggereerden dat er een verband was tussen blowen op jonge leeftijd en het ontstaan van schizofrenie, maar die kunnen dus op de stapel met memo’s van Ivo Opstelten…

SchizophreniaDe onderzoekers van Harvard werkten samen met specialisten van Boston Healthcare. Ze zochten 282 personen uit het stedelijk gebied rondom New York en Boston en verdeelden die in 4 groepen:

1. Een controlegroep die geen psychotische ziektes in de familiegeschiedenis had en geen cannabis of andere drugs gebruikte

2. Een controlegroep zonder geschiedenis van psychotische ziektes, met stevig cannabisgebruik gedurende de adolescentie maar geen ander druggebruik

3. Psychotische/schizofrene patiënten zonder langdurig cannabisgebruik of gebruik van andere drugs die minder dan 10 jaar ziek zijn

4. Psychotische/schizofrene patiënten met een geschiedenis van stevig cannabisgebruik, zonder gebruik van andere drugs gedurende de adolescentie en voorafgaand aan het ontstaan van pyschoses

De onderzoekers verzamelden vervolgens informatie over alle eerste-, tweede- en derdegraads familieleden en gegevens over eventuele andere familieleden met een psychiatrische aandoening. Dit resulteerde in data over 1.168 eerstegraads familieleden en over 4.291 familieleden in totaal. Men zocht met name naar gegevens over cannabisgebruik en familiegeschiedenis t.a.v. schizofrenie, bipolaire stoornissen, depressies en drugsmisbruik.

De conclusie van de onderzoekers (het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Schizophrenia Research) is helder: Het blijkt dat het hebben van een groter erfelijk familierisico op schizofrenie de onderliggende oorzaak is voor schizofrenie en niet het gebruik van cannabis. Onderzoekleider Ashley C. Proal van Harvard Medical School: “Hoewel cannabis een effect zou kunnen hebben op het moment waarop schizofrenie zich openbaart, is het onwaarschijnlijk dat het de oorzaak van de ziekte is.”Het onderzoek is gepubliceerd in tijdschrift Schizophrenia Research en hier na te lezen.

Cannabisgebruik is (deels) genetisch bepaald

Verder concluderen de wetenschappers dat er een tendens zichtbaar is dat depressies en bipolaire stoornissen vaker voorkomen bij familieleden van cannabisgebruikers, zowel in de patiëntengroepen als in de controlegroepen. “Dit zou kunnen betekenen dat cannabisgebruikers gevoeliger zijn voor affectieve stoornissen dan hun niet-blowende leeftijdgenoten.” De wetenschapper zegt erbij dat verder onderzoek noodzakelijk is om deze verbanden te begrijpen. Wel is het zo dat drugsmisbruik/verslaving waarschijnlijk een belangrijke genetische component heeft. “Drugsmisbruik komt meer voor bij alle drie de groepen met een (familie)geschiedenis van cannabisgebruik dan bij de groep zonder cannabisgebruik. Dit is in lijn met recent onderzoek dat bevestigt dat er een genetische voorbestemming bestaat voor druggebruik”, aldus Proal.

[Openingsfoto: shutterstock/ one photo]