(advertenties)
(advertentie)

Bij een steekproef onder cannabisgebruikers werd gekeken naar de overlap tussen recreatief en medicinaal cannabisgebruik. Stiekem is deze overeenkomst groter dan je denkt. Er zijn ook best wat mensen die onbewust medicinaal cannabis gebruiken, maar gezien worden als recreatief gebruiker. In dit artikel bespreken we die enquête en kijken we naar andere ‘grensargumenten’. 

Medicinaal en recreatief

De steekproef werd gehouden in Canada. Veranderingen in de regelgeving daar – het land legaliseerde recreatieve cannabis in 2018 als eerste grote westerse mogendheid – vergroten de toegang tot zowel medicinale cannabis als cannabis in het algemeen. Als zodanig heeft het begrijpen van de patronen van recreatief en medicinaal cannabisgebruik een hoge prioriteit voor de volksgezondheid.

De steeds liberalere regelgeving (globaal gesproken, niet per se voor Nederland) omtrent cannabis vergroot de toegang tot wiet voor consumenten en patiënten. Echter is de vergelijking tussen medisch en recreatief nog niet vaak onderwerp van onderzoek geweest. De meeste medicinale gebruikers die deelnamen aan de enquête (89%) geven aan dat cannabis de symptomen van hun ziekte beheersbaar maakt en tweederde meldt dat ze dankzij mediwiet minder andere , reguliere medicijnen gebruiken.

Van de medicinale gebruikers gebruikt 80,1% cannabis ook recreatief. Dit heeft met name betrekking op mensen met psychische problemen. Mensen met fysieke klachten melden weer zelden recreatief gebruik. Je zou nu natuurlijk de vraag kunnen stellen; is het recreatief gebruik van de personen met psychische klachten niet ook gewoon medicinaal?

Wie gebruikt (medi)wiet en waarom?

De proef werd gedaan middels een zelfrapportage van 709 cannabisgebruikers met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 30 jaar, waarvan 55% vrouw was. Patronen van algemeen middelengebruik (drugs, alcohol, tabak e.d.) en psychiatrische symptomen werden vergeleken op basis van recreatief en medicinaal gebruik.

In totaal keurde 61,4% van de deelnemers uitsluitend recreatief gebruik goed, terwijl 38,6% een zekere mate van medicinaal gebruik rapporteerde. Van alle medicinaal gebruikers meldde slechts 23,4% toestemming van een gezondheidswerker te hebben. Recreatieve cannabisgebruikers rapporteerden doorgaans onregelmatig gebruik (minder dan wekelijks), terwijl medicinale gebruikers dagelijks gebruik rapporteerden. 

In vergelijking met recreatieve gebruikers rapporteerden medicinale gebruikers meer veelvuldig cannabisgebruik naast een grotere psychiatrische stoornis (angst, depressie en trauma). Interessant is dat een grote meerderheid van de medicinaal gebruikers ook meldt dat ze recreatief gebruikten (80,6%). Exclusief medicinaal gebruik kwam minder vaak voor (19,3%). Deze groep met dubbele motieven rapporteerde vaker dagelijks cannabis te gebruiken. 

Deze bevindingen onthullen de verschillen in patronen en voorkeuren van cannabisgebruik tussen recreatieve en medicinale gebruikers. Zelfs binnen de groep medicinale gebruikers bleken veel zogenaamd recreatiegebruikers te zitten. 

Verrassend vaak blijkt er sprake van overlap tussen recreatief en medicinaal cannabisgebruik (wat ook weer niet heel vreemd is als je bedenkt dat het dezelfde plant betreft)… [foto: Marko Aliaksandr/Shutterstock]

Wanneer is cannabisgebruik recreatief?

Uit dit onderzoek zou moeten blijken dat er zogenaamd veel recreatief cannabisgebruik plaatsvindt bij mensen die te kampen hebben met psychische aandoeningen. Is dit dan wel recreatief, of mogelijk toch medicinaal? Wat zou er gebeuren wanneer deze personen het ‘recreatieve’ stuk achterwege zouden laten? Mogelijk worden de symptomen van hun aandoening dan juist weer erger en treden weer meer op de voorgrond. Dit zou je dus eigenlijk kunnen uitleggen als medicinaal gebruik.

Wanneer ben je medicinaal gebruiker?

Deze vraag is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Niet zelden roken mensen iedere avond een jointje. Deze mensen zien zichzelf – maar worden ook door anderen gezien als – recreatief gebruiker. Wanneer je kritischer gaat kijken naar de reden van gebruik, kom je vaak achter een patroon.

Bijvoorbeeld; zonder het roken van die joint kun je niet slapen. Nu zou je ervoor kunnen kiezen om niet meer te blowen, om vervolgens naar de huisarts te stappen en te melden dat je een slaapprobleem hebt. Een arts zal je (vrij snel) een slaapmiddel voorschrijven. De conventionele medicatie vervangt het roken van wiet. Conclusie; het gebruik van cannabis in de avond, was medicinaal. 

Sommige mensen gebruiken een paar keer per week cannabis. Ze worden er vrolijker van, productiever, voelen zich beter. Wanneer deze mensen het cannabisgebruik stoppen, bemerken ze vaak dat ze in een depressieve modus terechtkomen. Wederom zou het een logische stap zijn om naar de huisarts te stappen, die zoals bekend (vaak te snel en te makkelijk) een antidepressivum voorschrijft. Wederom wordt de cannabis vervangen door een regulier medicijn. Conclusie; het gebruik van cannabis was medicinaal, want het voorkwam of temperde een depressie.

Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen, waarbij iemand gezien wordt (of zichzelf ziet als) recreatief gebruiker, terwijl er een onderliggende medische reden van gebruik is. 

Bestaat er dan wel recreatief gebruik?

Natuurlijk heb je ook ‘echte’ recreatieve gebruikers, die dat jointje of die edible echt gebruiken voor de lol. Deze mensen zijn over het algemeen stabiel en voelen zich ook gelukkig zonder cannabis. Ze maken de keuze om in een bepaalde situatie te genieten van alle psychoactieve effecten die wiet teweeg kan brengen. Zo kan de een ineens even nog intenser genieten van muziek, krijgt de ander er creatieve uitbarstingen van of komen er heel bijzondere gesprekken tot stand bij sociaal gebruik in groepsverband. Sommige mensen kiezen voor blowen in plaats van alcoholgebruik tijdens een avond stappen of een feestje. 

Steeds meer jongeren gebruiken cannabis

Het afgelopen (corona)jaar zijn steeds meer jongeren cannabis gaan gebruiken. Dit gebruik is in de meeste situaties voortgekomen uit verveling. Alle beperkende maatregelen waar wij als maatschappij mee te maken hebben, maken dat jongeren nog maar weinig uitdagingen krijgen. Het leven lijkt te bestaan uit onderwijs vanuit huis en verder mag er ook niets meer.

Het roken van cannabis laat ze even vergeten hoe negatief de wereld er nu uitziet. Ook brengt het voor veel jongeren prachtige dingen met zich mee, iets wat je in de media niet snel zal lezen. Het is niet enkel kommer en kwel. Ze worden creatiever, komen tot diepere gesprekken met familie en vrienden. 

De zorg die er bestaat omtrent het blowgedrag van jongeren mag natuurlijk niet gebagatelliseerd worden. Het zou goed zijn wanneer er voorlichting zou komen voor ouders/verzorgers over hoe zij om kunnen gaan met het cannabisgebruik van hun kind. Helaas zorgt het stigma dat er helaas nog altijd (deels) rust op cannabisgebruik voor een onzichtbare muur tussen volwassenen en jongeren. Door dit stigma en het niet open kunnen praten over cannabisgebruik ontstaat er bij sommige jongeren inderdaad een serieus probleem. 

Wat betreft het gebruik van deze doelgroep, zou je kunnen stellen dat het medicinaal is. Niet bij iedereen, maar voor veel jonge mensen is cannabis iets wat het leven op dit moment dragelijker maakt en minder uitzichtloos… 

[openingsbeeld: JonVallejoPhotography/Shutterstock]