(advertenties)
(advertentie)

Vier op de duizend levendgeboren kinderen worden getroffen door een acute arteriële ischemische beroerte, welke het meest voorkomende type is dat zorgt voor neonataal hersenletsel. Cannabinoïden – en dan met name CBD – hebben hierop echter een positief effect en ze zorgen voor een wonderbaarlijk herstel.

Een beroerte rond de geboorte

Wanneer je kijkt naar het aantal gevallen dat wordt getroffen door deze vorm van een beroerte, blijkt dat deze zelfs vaak ontstaan vóór de geboorte en wel bij zo’n 60%. Dit leidt tot langdurige complicaties.

Ongeveer een derde van de pasgeborenen die door zo’n herseninfarct getroffen zijn, ontwikkelt een eenzijdige hersenverlamming (die meestal zorgt voor de verlamming van één hand), ook blijken er problemen met leren uit voort te komen en hebben deze kinderen cognitieve gebreken. (Bron 1, bron 2)

Hoe het hersenletsel tot uiting komt, is afhankelijk van hoever de hersenen ontwikkeld zijn ten tijde van de beroerte. Bij premature baby’s ligt het overheersende punt bij de beschadiging van de witte stof in de hersenen, welke meer kwetsbaar is voor de invloed die een beroerte heeft op het brein, aangezien sommige delen van de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.

Bij voldragen baby’s, waarbij de rijping van de witte stof verder gevorderd is, komt het afbreken van de zenuwcellen binnen de structuren van de grijze stof het meeste voor. (Bron 1, bron 2)

Cannabinoïden zijn levensreddend

Tot nu toe is hypothermie (hoofdkoeling of koeling van het hele lichaam) de enige klinisch bewezen effectieve behandeling die ingezet wordt bij pasgeborene die onderhevig zij geweest aan een beroerte. Het is echter niet zo dat onderkoeling letsel kan voorkomen en de behandeling leidt dan ook lang niet altijd tot volledig functioneel herstel. (Bron)

Er is alleen op dit moment nog geen andere behandeling beschikbaar voor de kindjes.

Cannabinoïden beïnvloeden meerdere lichamelijke processen die betrokken zijn bij het herstellen na hersenletsel. Van cannabinoïden is ook bekend dat zij de celcyclus en de verspreiding van de cellen, overleving én de verdeling van neurale stamcellen beïnvloeden; dit is van groot belang voor pasgeborenen. Deze werking maakt dat cannabinoïden een zeer interessant geneesmiddel zouden kunnen zijn als het gaat om het verbeteren van het herstel bij hersenletsel dat rond de geboorte opgelopen is. (Bron 1, bron 2)

Cannabinoïden zijn in staat tot het prikkelen van de zenuwen in de hersenen. Daarbij kunnen cannabinoïden door de activering van de CB-2 receptoren binnen de immuuncellen de intensiteit en uitbreiding van ontstekingen binnen de hersenen beperken.

Tot slot: er is aangetoond dat cannabinoïden de vasculaire reactiviteit verminderen (de verhoogde bloedstroom als reactie op ischemie), waardoor de verspreiding van de leukocyten wordt verminderd en het binnendringen daarvan in de ontstoken hersenen wordt voorkomen. Dit is van essentieel belang bij ischemie. (Bron)

Zelfs – of misschien wel juist – bij pasgeboren baby’s bewijst de cannabinoïde CBD al zijn genezende kracht… [illustratie: Aha-Soft/Shutterstock]

CBD als behandeling

Er is aangetoond dat CBD de hersencellen bij zowel pasgeboren dieren als bij volwassen dieren beschermt en helpt herstellen wanneer er sprake is van acute hypoxisch-ischemische hersenschade. Van CBD werd aangetoond dat het tot zeven dagen na het hersenletsel het afbreken van de hersencellen tegengaat en stress en ontstekingen helpt voorkomen. Dit zijn de drie meest belangrijke factoren die betrokken zijn bij het veroorzaken van permanente hersenbeschadiging na een arteriële ischemische beroerte. (Bron)

Tijdens een meer recent onderzoek werd bij pasgeboren ratten met een ernstige beroerte CBD (5mg/kg) toegediend na het insult. Hierbij werd het totale hersenletsel verminderd en de neurologische functies werden op de korte en lange termijn hersteld.

De intensiteit van het infarct werd niet beïnvloed door CBD, maar de gunstige effecten van het gebruik ervan waren al een week na de beroerte duidelijk. Hetzelfde geldt voor het voorkomen van langdurige functionele beperkingen en er werden verder geen bijwerking waargenomen.

Na toediening van CBD bleek dat fysieke beperkingen werden hersteld, en de schade aan neurologische functies met betrekking tot kracht, coördinatie, sensomotorische prestaties en cognitieve functies werd voorkomen. (Bron)

Cannabidiol voor pasgeborenen

Het idee dat cannabidiol (CBD) een effectief en veilig therapeutisch medicijn tegen neonatale hypoxie-ischemie kan zijn, werd aanzienlijk versterkt nadat verschillende onderzoeken de gunstige effecten van CBD op meerdere neurofysiologische parameters aantoonde – metingen die gewoonlijk worden gebruikt voor het volgen van zieke pasgeboren baby’s).

In een van die studies verbeterde de toediening van CBD via een infuus (0,1mg/kg) de zuurstoftoevoer naar de hersenen gedurende de eerste 3 uur na de hypoxie-ischemie. Ook werd er bij pasgeboren biggen een gedeeltelijk herstel gezien bij de EEG-controle na een tot zes uur.

Net als bij de knaagdierenstudies werd ook bewezen dat CBD een langdurige bescherming biedt. De neurologische analyse liet zien dat de dieren die werden behandeld met CBD een sneller en significanter functioneel herstel hadden in vergelijking met dieren die een conventioneel medicijn kregen. (Bron 1, bron 2)

Geschikte cannabinoïde

Al met al suggereren deze studies sterk dat CBD een veilig en effectief medicijn kan zijn dat gebruikt kan worden tijdens de acute en subacute fasen na ischemische beroerte, en is het op dit moment de meest geschikte cannabinoïde die moet worden verkozen voor klinisch gebruik bij baby’s getroffen door neonatale encefalopathie.

[openingsbeeld: Kamila Starzycka/Shutterstock]