(advertenties)
(advertentie)

Geweldig nieuws uit Groningen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat drie jaar lang klinisch onderzoek doen met cannabisolie bij 20 uitbehandelde leverkankerpatiënten. Aanleiding zijn twee patiënten met vergevorderde leverkanker die dankzij wietolie inmiddels weer helemaal tumorvrij zijn!

Van anekdotisch bewijs naar klinische studie..

Waarom dit geweldig nieuws is? Nou omdat er tot op heden vaak negatief wordt gereageerd op berichten over de antikanker kwaliteiten van cannabis. Veelal worden anekdotische bewijzen of dierenproeven weggewuifd met als argument dat er geen fatsoenlijk wetenschappelijk onderzoek met mensen aan ten grondslag ligt.

En dat gaat nu dus – nog wel in eigen land – veranderen! Het UMCG voert de studie uit met het expliciete doel ‘om na te gaan of cannabisolie een mogelijke anti-kanker werking heeft en er voor kan zorgen dat de levertumoren verkleinen’.

Wij publiceren hieronder het volledige persbericht dat het Groningse ziekenhuis nota bene op 420 – de internationale cannabis feestdag 20 april – openbaar maakte.

Hier vindt de komende drie jaar onderzoek plaats naar de werking van wietolie bij twintig leverkankerpatiënten… [foto: Lars Fortuin/Shutterstock]

[persbericht UMCG]

UMCG start onderzoek effect cannabisolie bij uitbehandelde leverkankerpatiënten

‘Het UMCG start met een studie naar het effect van cannabisolie bij uitbehandelde patiënten met leverkanker. Het doel van de studie is om na te gaan of cannabisolie een mogelijke anti-kanker werking heeft en er voor kan zorgen dat de levertumoren verkleinen.

De aanleiding voor deze studie zijn de ervaringen van twee individuele patiënten geweest. Zij hadden leverkanker in een vergevorderd stadium. Zij gingen cannabisolie gebruiken waarop de tumoren verkleinden. Nu, respectievelijk 2 en 5 jaar na hun diagnose, zijn de tumoren volledig verdwenen en zijn ze genezen. Laboratoriumonderzoek heeft laten zien dat cannabis een remmende invloed kan hebben op de groei van leverkankercellen. Maar een mogelijke anti-kanker werking van cannabisolie in patiënten is nog niet te verklaren, omdat nog geen wetenschappelijk onderzoek bij patiënten is gedaan.

Cannabisolie

De cannabisolie die gebruikt zal worden wordt geproduceerd door de Transvaal apotheek, een gespecialiseerde apotheek met de juiste certificaten voor het produceren van studiemedicatie. De cannabisolie heeft een vaste samenstelling met precies vastgelegde hoeveelheid THC en CBD, twee belangrijke stoffen die voorkomen in cannabis. De apotheek maakt gebruik van de cannabisbloemen  van de variëteit Cannabis Sativa L., die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid gestandaardiseerd en op farmaceutische wijze worden gekweekt door Bedrocan. Op deze manier is de consistente samenstelling van de cannabisolie gegarandeerd.

Opzet van de studie

In de studie zal eerst de juiste dosis bepaald worden die de patiënten toegediend krijgen. Zij krijgen de maximale dosis van de cannabisolie die net geen bijwerkingen geeft. Bij de deelnemers aan de studie wordt vervolgens na 3, 6 en 9 maanden beeldvorming van de lever gemaakt  en bloedonderzoek gedaan om te kijken of er effect is op de levertumoren. Bij het bloedonderzoek wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van tumormarkers en naar de leverfunctie van de deelnemers.

Uitbehandelde patiënten met leverkanker

Deze studie wordt gedaan met patiënten met leverkanker in een vergevorderd stadium voor wie, behalve symptoombestrijding, geen behandeling meer mogelijk is. Aangezien cannabisolie wordt afgebroken door de lever, mogen in deze studie alleen patiënten deelnemen met een goede leverfunctie. De deelnemers mogen geen ernstige levercirrose (leverschade door littekenvorming) hebben, of als ze dit wel hebben mag dit geen invloed hebben op hun leverfunctie. Patiënten kunnen door hun behandelaar doorverwezen worden naar het UMCG om aan deze studie deel te nemen. Er kunnen in totaal 20 patiënten meedoen. De studie zal ongeveer drie jaar duren.’

[einde persbericht UMCG van 20 april 2021]
[openingsbeeld: HQuality/Shutterstock]