(advertenties)
(advertentie)

Resultaten van een grote Canadese enquête laten zien dat het aandeel van ouderen onder het totale aantal gebruikers van medicinale cannabis is gestegen van 17,6 procent vóór 2017 naar 26,7 procent in 2018 en 31,2 procent in 2019. De grijze golf kleurt groen, ook in de Verenigde Staten. 

Cannabis tegen pijn, CBD-olie populair

De cijfers zijn afkomstig van een groot, meerjarig onderzoek van het in Toronto gevestigde Sunnybrook Health Sciences Center. De bevindingen werden op 18 maart gepresenteerd op een virtueel congres van de American Association for Geriatric Psychiatry (AAGP).

Het aandeel oudere gebruikers van medicinale cannabis was vorig jaar 22,7%, maar er deden aanzienlijk minder mensen mee aan deze laatste steekproef: 5.644 in 2020 tegenover 8.869 in 2019. De meerderheid van de oudere respondenten gaf aan dat zij cannabis gebruiken om pijn te verlichten en de voorkeur geven aan CBD-olie boven andere producten. Velen meldden een afname van het gebruik van opioïden en een verbeterde stemming en slaap.

Krista Lanctôt, senior onderzoeker bij Sunnybrook Health Sciences Center, legt in een interview met de website Medscape Medical News uit waarom het belangrijk is om informatie over het gebruik van medicinale cannabis bij senioren te verzamelen. Lanctôt: ‘De effecten van cannabis kunnen anders zijn bij oudere volwassenen als gevolg van een veranderd metabolisme, co-morbiditeit en gelijktijdig gebruik van andere medicatie.’

Opzet van het Canadese cannabisonderzoek

De vragenlijsten werden van oktober 2014 tot en met oktober 2020 verspreid door een commerciële medicinale cannabisleverancier. Respondenten verstrekten demografische gegevens, sociale en gezondheidsgegevens, informatie over de cannabisproducten die ze gebruikten, zelf waargenomen veranderingen in symptomen en eventuele wijzigingen in het gebruik van andere medicijnen.

De analyse omvatte 9.766 oudere cannabisgebruikers, van wie zestig procent vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 72,3 jaar. Hoewel uit de studie niet duidelijk wordt waaróm het aandeel oudere cannabisgebruikers toeneemt, merkte Lanctôt op dat het gebruik van medicinale cannabis over de hele linie toeneemt. Ze wees er ook op dat cannabis in oktober 2018 volledig is gelegaliseerd in Canada, ook voor niet-medicinaal gebruik.

In de enquête zeiden oudere cannabisgebruikers dat ze CBD (cannabidiol) verkozen boven THC (tetrahydrocannabinol). Bijna de helft (45,2 procent) gebruikte bijna uitsluitend CBD-olie en 30,5 procent gebruikte meestal CBD-olie, maar met wat THC. Ze zeiden ook dat ze de voorkeur gaven aan hogere doses cannabisolie-formuleringen.

Invloed van mediwiet op gebruik andere medicijnen

Veel deelnemers meldden dat ze ook andere medicijnen gebruikten. Ongeveer 44,5 procent slikte vrij verkrijgbare pijnstillers, 28,3 procent gebruikte opioïden, 24,5 procent nam andere  niet-steroïdale ontstekingsremmende medicijnen, 21,4 procent gebruikte antidepressiva en 12,3 procent benzodiazepines.

Hoewel bij sommige deelnemers het gebruik van andere medicijnen niet was veranderd sinds ze met medicinale cannabis waren begonnen, gaf meer dan veertig procent van de opioïdengebruikers aan dat hun doses opioïden (bv oxycodon e.d.) licht of significant waren afgenomen.

Steeds meer ouderen ontdekken dat cannabis hen verlichting biedt… [foto: Jan Mika/Shutterstock]

Bijwerkingen en de effecten van medicinaal cannabisgebruik

Als er al negatieve bijwerkingen werden gemeld, dan ging het om milde effecten als een droge mond, slaperigheid en duizeligheid. De onderzoekers merken op dat dergelijke bijwerkingen niettemin ‘vragen om onderzoek naar nadelige effecten bij oudere volwassenen bij wie vallen en verminderde rijvaardigheid een punt van zorg zijn’.

Wat betreft veranderingen in de kwaliteit van leven door het gebruik van cannabis, rapporteerde bijna een derde van de deelnemers een vermindering van pijn met minstens vijftig procent en velen rapporteerden een betere slaap en een betere stemming. Vijftien tot twintig procent van de respondenten meldde geen verbetering of zelfs verslechtering van deze factoren.

Steeds meer oudere cannabisgebruikers, wat betekent dat?

De onderzoekers hebben nog niet geanalyseerd of trends in cannabisgebruik verschillen tussen jongere en oudere senioren. Ze benadrukken de noodzaak van toekomstige ‘systematische studies van werkzaamheid en veiligheid’ voor oudere cannabinoïden-gebruikers.

Lanctôt: ‘Oudere patiënten zullen een steeds groter deel van de medicinale cannabisgebruikers gaan uitmaken in de toekomst, en deze patiënten gebruiken mogelijk meer cannabis voor psychiatrische stoornissen.’

In een reactie op het onderzoek spreekt Kirstin Wilkins, universitair hoofddocent psychiatrie aan de Yale School of Medicine, van een ‘verhelderende stap’, die inzicht biedt in het cannabisgebruik van senioren. Wilkins: ‘Met de vergrijzing van de babyboomgeneratie, de toegenomen beschikbaarheid van cannabiswinkels en apotheken en beperkte gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van cannabis, is het belangrijk om patronen van cannabisgebruik onder oudere volwassenen te begrijpen.’

Ook in andere landen is mediwiet bij senioren in opkomst

Ook in de VS stijgt het aantal ouderen dat medicinale cannabis gebruikt. Een studie die in februari verscheen in JAMA Internal Medicine, wees uit dat het aantal Amerikaanse 65-plussers dat cannabis gebruikt is gestegen van 2,4 procent in 2015 naar 4,2 procent in 2018, een stijging van 75 procent.

Coauteur Joseph J. Palamar, verbonden aan het New York University Langone Medical Center, zei tegen persbureau UPI dat de stijging waarschijnlijk te danken is aan het toenemend aantal staten dat legaliseert en de groeiende maatschappelijke aanvaardbaarheid van cannabis in het algemeen.

Opmerkelijk: de grootste stijgingen deden zich voor bij vrouwen, mensen met een universitaire opleiding en mensen met een bovenmodaal inkomen. Het cannabisgebruik nam toe bij alle etnische groepen.

Nog een voorbeeld van de grijze golf die groen kleurt: een studie die vorig jaar verscheen in de Journal of the American Geriatrics Society, toonde aan dat 61 procent van de deelnemende 65-plussers pas na hun zestigste cannabis begon te gebruiken. 53 procent van de respondenten zei dagelijks of wekelijks cannabis te gebruiken.

[openingsfoto: Yuri Kravchenko/Shutterstock]
[Bronnen:
Medical Cannabis Use Rising Among Older Adults, Medscape.com, 22 maart 2021
Study: Medical Cannabis Use by Canadian Seniors Doubled From 2017-2019, Ganjapreneur.com, 23 maart 2021
Cannabis: An Emerging Treatment for Common Symptoms in Older Adults, Kevin H. Yang et al, Journal of the American Geriatrics Society, Volume 69, Issue 1, oktober 2020
​ Study: Cannabis Use Among Seniors Increased 75% In 3 Years, Ganjapreneur, 26 februari 2021]