(advertenties)
(advertentie)

Een opmerkelijk Amerikaans onderzoek naar de opvattingen en ervaringen van mannelijke en vrouwelijke patiënten over medicinale cannabis, laat zien dat vrouwen eerder geneigd zijn om voorgeschreven medicatie in te ruilen voor mediwiet. De studie verscheen in het Journal of Women’s Health.

Weinig onderzoek naar sekseverschillen en cannabisgebruik

Het onderzoek op zich is vrij beperkt, met een totaal 367 respondenten die beschikken over een medicinale cannabis kaart van de staat Illinois. De auteurs, verbonden aan de DePaul University in Chicago en de Johns Hopkins School of Nursing in Maryland, verwerken echter een hoop informatie uit bestaande onderzoeken in diverse landen. En hun eigen onderzoek leverde een aantal opvallende resultaten op.

De acceptatie van medicinale cannabis neemt wereldwijd toe. Dat geldt zeker voor de Verenigde Staten, Canada en Israël, waar mediwiet legaal en (dus) gereguleerd is. Er bestaat nog maar weinig onderzoek naar de vraag of er verschillen zijn in de manier waarop mannelijke en vrouwelijke patiënten medicinale cannabis gebruiken en zien en of hun artsen er anders mee om gaan.

Dit waren dan ook de centrale vragen in de nieuwe Illinois studie, ‘Gender Differences in Medical Cannabis Use: Symptoms Treated, Physician Support for Use, and Prescription Medication Discontinuation’.

Vrouwen stappen eerder naar arts en kiezen vaker voor alternatieve geneeswijzen

Voordat we ingaan op de resultaten eerst een paar interessante feiten uit het voorwerk van de onderzoekers, afkomstig uit bestaande studies naar genderverschillen in gebruik van voorgeschreven medicijnen en alternatieve medicatie en therapie.

‘Er zijn duidelijk vastgestelde verschillen in het gebruik van medische zorg tussen vrouwen en mannen’, aldus de auteurs. ‘Uit eerder onderzoek blijkt dat vrouwen, vergeleken met mannen, vaker een huisarts hebben, vaker contact opnemen met hun huisarts en met specialisten en meer poliklinische consulten krijgen.’

Vrouwen hebben een hoger percentage onvervulde zorgbehoeftes dan mannen en maken vaker gebruik van medische noodhulp, zowel fysiek als mentaal en gebruiken ook vaker preventieve zorg dan mannen. Vrouwen kiezen eerder voor aanvullende of alternatieve geneeswijzen en hebben daar ook vaker toegang toe dan mannen.

Vrouwen hebben vaak andere soort pijn dan mannen

Pijn is een belangrijke drijfveer voor vrouwen om alternatieve geneeswijzen te gebruiken. ‘Onder de populatie kankerpatiënten in de VS gebruiken vrouwen significant vaker aanvullende of alternatieve geneeswijzen’, schrijven de auteurs, ‘met name bij pijn, depressie en slapeloosheid.’

Deze genderverschillen zijn zeer relevant als het gaat om medicinale cannabis, leggen de onderzoekers uit. ‘Een meta-analyse van sekseverschillen bij pijn wees uit dat vrouwen een hogere prevalentie hadden van neuropathische, postoperatieve en musculoskeletale pijn, met name artrose, buik-, rug- en hoofdpijn en migraine.’

Met andere woorden: vrouwen hebben vaker dan mannen last van het soort pijn waarbij medicinale cannabis verlichting kan bieden en waarvoor nauwelijks effectieve reguliere medicijnen bestaan.

Vrouwen zijn eerder geneigd om hun farmaceutische pillen aan de kant te zetten voor medicinale cannabis… [beeld: mikeledray/Shutterstock]

Hoe denkt de medische vakwereld over het gebruik van cannabis?

De onderzoekers richtten zich ook op de houding van medische professionals tegenover medicinale cannabis. ‘In alle rechtsgebieden waar medicinale cannabis legaal is, heeft onderzoek naar de houding en ondersteuning van medicinale cannabis door zorgaanbieders gemengde resultaten opgeleverd. In twee Amerikaanse staten met relatief recente legalisering, steunen zorgaanbieders de behandeling van specifieke aandoeningen, maar hebben ze een gebrek aan kennis over de bredere toepassingen van mediwiet. Recent onderzoek in Minnesota liet zien dat een meerderheid van de eerstelijnszorgverleners gebruik van medicinale cannabis steunt als hulpmiddel bij kankerpatiënten, bij behandeling van terminale ziekten en bij hardnekkige pijn. Maar de meesten wisten niet van de werkzaamheid bij andere aandoeningen die onderdeel zijn van het mediwiet programma in hun staat.’

In New York bleek een meerderheid van de artsen bereid om medicinale cannabis met patiënten te bespreken en ze ondersteunen het gebruik voor de behandeling van neuropathie of pijn.

Maar uit een onderzoek uit 2013 onder huisartsen in Colorado, waar mediwiet al sinds 2000 legaal is, bleek dat slechts een kleine minderheid gebruik van medicinale cannabis ondersteunde.

Er is nog een wereld te winnen voor mediwiet…

Een studie uit Israël, waar medicinale cannabis sinds 1990 beschikbaar is, heeft uitgewezen dat artsen van mening verschillen: sommigen zien het potentieel van cannabis om aandoeningen te behandelen en erkennen de beperkingen van de reguliere geneeskunde, anderen zien cannabis als onverenigbaar met reguliere geneeskunde en als potentieel verslavend.

Het mag duidelijk zijn dat er nog een wereld te winnen is, ook in staten en landen waar medicinale cannabis legaal is. Dat geldt zeker ook voor Nederland, waar mediwiet sinds 2003 legaal verkrijgbaar is bij de apotheek maar de kennis bij zorgverleners in de meeste gevallen nog steeds erbarmelijk is. In ons land is bovendien nog nooit een gedegen onderzoek gedaan naar het gebruik van medicinale cannabis en de ervaringen en opvattingen van patiënten en medische professionals.

Vrouwen ervaren minder steun, maar geven wel vaker voorkeur aan cannabis

Terug naar de Illinois studie. De onderzoekers vatten hun bevindingen als volgt samen:

‘De resultaten van onze studie laten een aantal gender gerelateerde patronen zien bij het gebruik en de uitwerking van medicinale cannabis bij patiënten met chronische aandoeningen. Vrouwen lijken eerder geneigd te zijn dan mannen om medicinale cannabis te gebruiken voor een reeks symptomen – met name pijn, angst, ontsteking en misselijkheid -, om meer cannabis te gebruiken als ze in aanmerking kwamen voor medicinale cannabis, en ook om hun reguliere medicatie te verminderen of volledig stop te zetten.’

Een tweede belangrijke conclusie is dat vrouwen minder steun van zorgverleners ondervinden bij hun keuze voor medicinale cannabis. ‘De vrouwen in onze steekproef rapporteerden een iets lager niveau van ondersteuning van hun eerstelijnszorgverlener en significant minder steun van gespecialiseerde artsen dan de mannen.’

Dat gebrek aan steun schrikt de vrouwen echter niet af, constateren de onderzoekers: ‘Wat van belang is voor zorgverleners, is dat een meerderheid van de vrouwen in deze studie met succes medicinale cannabis integreerde in het managen van hun chronische aandoening en in staat was om hun voorgeschreven medicatie te verminderen of stop te zetten, ondanks rapportage van matige ondersteuning door huisartsen en specialisten.’

[Bronnen:
Women Are More Likely To Swap Prescribed Medication For Medical Cannabis, Study Finds, Forbes, 16 november 2020
Gender Differences in Medical Cannabis Use: Symptoms Treated, Physician Support for Use, and Prescription Medication Discontinuation, Douglas Bruce, Thomas J. Grove, Elissa Foster and Mona Shattell, Journal of Women’s Health, online 22 oktober 2020]
[openingsbeeld: MexChriss/Shutterstock]