(advertenties)
(advertentie)

Voor het eerst is er in Nederland serieus onderzoek gedaan naar hoe patiënten oordelen over het inhaleren van officiële – door de overheid verstrekte – medicinale cannabis. De resultaten zijn zonder meer goed: 85 procent oordeelt positief over marihuana!

Het onderzoek is uitgevoerd door het Trimbos Instituut en het het Bureau voor Medicinale Cannabis van het ministerie van VWS. Voor het eerst is er dus vanuit de overheid een duidelijk positief signaal over cannabis, de vraag is of het rapport ook de burelen van minister Opstelten van Justitie bereikt…

wiet1Het is al langer bekend dat cannabis effectief kan zijn tegen enkele chronische ziektes. Het zou vooral de chronische pijnklachten verminderen die met deze ziektes gepaard gaan en een kalmerende en rustgevende werking hebben. Sinds 2003 is het in Nederland mogelijk voor artsen om cannabis voor medicinaal gebruik aan patiënten voor te schrijven en mogen apothekers het op recept leveren. Tot nu toe is er wel onderzoek gedaan naar het effect van het oraal toedienen van cannabis, maar nog niet naar het inhaleren, wat veruit de meeste patiënten doen.

85% patiënten is positief

Voor dit nieuwe onderzoek zijn patiënten geworven via apotheken waar zijn hun medicinale cannabis kwamen ophalen. In totaal hebben 102 gebruikers een uitgebreide vragenlijst ingevuld, met vragen over hun medische achtergrond, ervaren therapeutisch effect, voldoening van dit effect, aspecten van hun gebruik en de mate van verschillende subjectieve effecten. De patiëntengroep bestond uit mensen met multiple sclerose, aids en verschillende soorten kanker.

Chronische pijn was echter de voornaamste reden waarom mensen medicinale cannabis gebruikten. Bij 85% van de patiënten bleek de farmaceutische gecontroleerde cannabis een positief effect te hebben op de klachten en was de mate van voldoening van dat effect hoog. Opvallend in het onderzoek is dat de verschillende wietsoorten – er zijn er 3 via Bureau voor Medicinale Cannabis beschikbaar – wel verschillende neveneffecten lieten zien, zoals verhoogde angst of verhoogde eetlust, afhankelijk van de farmacologische samenstelling van de medicinale cannabis.

Relevant voor arts en patiënt

De bevindingen zijn relevant voor patiënten die gebruik maken van medicinale cannabis of van plan zijn ervan gebruik te maken voor hun klachten. Daarnaast biedt het belangrijke inzichten voor de behandelend arts om zich te oriënteren op welke variant medicinale cannabis het meest geschikt is voor de patiënt.