(advertenties)
(advertentie)

De Zeeuwse medicinale thuisteler Philippe Rotthier stond op 24 augustus opnieuw voor de rechter. Drie rechters om precies te zijn, van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Rotthier vecht al anderhalf jaar om te voorkomen dat hij met zijn twee dochters uit zijn huis wordt gezet. In een uitgebreid interview vertelt hij over zijn rechtsgang, de rol van medicinale cannabis in zijn leven, de mogelijke motieven van burgemeester Lonink en de nachtmerrie waarin hij is beland. ‘De veronderstelling dat iedereen die kleinschalig met cannabis bezig is een crimineel zou zijn, is fundamenteel fout.’

Veertig wietplanten voor olie en kruisen eigen soortjes

Mediwietsite besteedde al diverse keren aandacht aan Rotthier’s zaak. De ellende begon met een politie inval in februari 2019. Na een tip van een buurtbewoner trof de politie veertig wietplanten aan, die Philippe kweekte om olie van te maken én om eigen soorten te ontwikkelen. Hij gebruikt wietolie tegen de chronische zenuwpijn die hij over hield aan een verkeersongeluk. Pijnstillers helpen niet en geven veel bijwerkingen.

Door zelf olie en eigen kruisingen te maken, kan Philippe zijn medicijn exact aanpassen aan zijn conditie én bespaart hij honderden euro’s. Want bij de apotheek is weliswaar een beperkt legaal aanbod medicinale wietolie te koop, maar de prijzen zijn zeer hoog en geen verzekeraar vergoedt nog medicinale cannabis. Na de politie-inval besloot burgemeester Jan Lonink (PvdA) het huis voor drie maanden dicht te spijkeren. Ook al heeft Philippe een schriftelijke verklaring van zijn arts over zijn medicinale cannabisgebruik en zijn specifieke omstandigheden.

De rechter stak in juli 2019 een stokje voor Lonink’s voornemen en bepaalde dat de woningsluiting niet door mocht gaan: het besluit werd vernietigd. Daar nam de PvdA-burgemeester geen genoegen mee. Zo belandde de zaak bij de Raad van State.

Interview met mediwiet thuisteler Phillippe Rotthier

Philippe Rotthier kweekte 40 wietplanten voor persoonlijk medicinaal gebruik en het ontwikkelen van nieuwe soorten… [Beeld: Omroep Zeeland]

Mediwietsite: Hoe kijk je terug op de zitting van 24 augustus?

Philippe Rotthier: ‘Eerst en vooral wil ik benadrukken dat ik blij ben dat ik in een rechtstaat leef die me in ieder geval toestaat me als burger te kunnen verdedigen tegen elke vorm van ongegronde aantijgingen, voornamelijk gebaseerd op laster. Dit gezegd zijnde vond ik de hele zitting vrij intimiderend. Ik ben tenslotte maar een eenvoudige Zeeuwse man die uit de medische noodzaak van pijnverlichting met cannabis bezig was. Als je je hiervoor moet verantwoorden voor drie rechters, die je het vuur aan de schenen leggen met de gekende verkeerde insinuaties jegens mijn persoon en mijn motieven, is dat toch wel even slikken.’

‘Als je voor hen staat is dat het moment van de waarheid, waarop alle belangen die in deze zaak spelen uiteindelijk worden afgewogen. Dat schept meteen een beladen sfeer en je staat onder immense druk om je verhaal zo goed mogelijk te doen en alle aantijgingen te weerleggen. Ik vond dat de rechters de zaak op een nogal stuurse manier behandelden. In het verleden ben ik niet eerder bij rechtszaken betrokken geweest. Dan is het toch wel even schrikken hoe krampachtig de houding is van gezagsdragers naar het concept van verantwoord telen van cannabisplanten voor eigen medicinaal gebruik.’

Mediwietsite: Kwam je verhaal goed uit de verf?

Philippe Rotthier: ‘Ik heb mijn motivaties en intenties zo goed als ik kon kenbaar gemaakt en alle zaken die hierbij aan bod kwamen beargumenteerd. Er werden veel vragen gesteld en je moet maar mondig genoeg zijn om de vaak meer technische zaken die bij het telen, veredelen en selecteren van gewenste cannabisplanten komen kijken, goed toe te lichten.’

Mediwietsite: Stelden de rechters veel vragen?

Philippe Rotthier: ‘Eén van de drie rechters stelde me alle vragen. Het verbaasde me enigszins dat zij me weer vragen stelde over zaken die al helemaal zijn ontkracht door het Openbaar Ministerie. Insinuaties als zou ik iemand zijn die cannabis teelde met enig crimineel motief of verkeerde intenties. Opnieuw geconfronteerd moeten worden met die laster jegens mijn persoon vond ik teleurstellend. Al begrijp ik wel dat de rechters de zaak nogmaals van voren af aan willen duiden om tot hun oordeel te komen.’

‘Onterechte huisuitzettingen zorgen juist voor ontwrichting van een woonbuurt, omdat je gewone burgers stigmatiseert als drugscriminelen, wat helemaal niet klopt met de realiteit’

‘De grote vraag blijft of de rechters genoeg voeling hebben met wat het betekent om al meer dan twintig jaar als chronische pijnpatiënt door het leven te moeten gaan. Dat heeft zo’n impact op je welzijn dat je werkelijk alles in het werk stelt om je welzijn te verbeteren, zonder overlast te veroorzaken of de veiligheid van de woonbuurt te ontwrichten. Ik heb zo goed als ik kon duidelijk gemaakt dat ik op een verantwoorde manier – dat wil zeggen zonder brandgevaar, geen overlast veroorzakend, alle nuts voorzieningen netjes betalend – mijn eigen cannabisolie vervaardigde, die mijn pijn vele malen draaglijker maakt en de kwaliteit van mijn nachtrust aanzienlijk verbetert. Wat een enorme positieve impact heeft op mijn welzijn, mijn omgeving en dus ook op de samenleving als geheel. Door de olie kan ik stukken beter functioneren en mijn bijdrage leveren aan de samenleving.’

Mediwietsite: Kun je uitleggen hoe de olie voor jou precies werkt?

Philippe Rotthier: ‘Na een ernstig auto-ongeluk in 1998 is een nekwervel verschoven die drukt op een zenuwbaan, waardoor ik veel pijn heb. Die pijn verkrampt mijn lichaam, wat veel energie vraagt en ook mijn nachtrust werd hierdoor sterk aangetast. Dan heb je nog minder energie en raak je in een negatieve spiraal, die nefast is voor je fysieke, mentale en emotionele weerbaarheid.’

‘Na jarenlang gebruik van de voorhanden zijnde klassieke pijnstillers en hun ongewenste bijwerkingen, ben ik op zoek gegaan naar alternatieve behandelmethoden. Zo kwam ik bij cannabis. De olie werkt fantastisch; het maakt mijn pijn veel dragelijker, ontspant mijn spieren waardoor ik niet meer verkrampt rond loop. En het heeft een enorm positieve uitwerking op de kwaliteit van mijn nachtrust, zonder de bijwerkingen van klassieke pijnstillers en slaapmiddelen. Toen ik begon met het innemen van cannabis olie voelde ik mijn levenslust voor het eerst sinds lange tijd weer toenemen. Je kan stellen dat dit middel me mijn normale leven heeft terug gegeven.’

Mediwietsite: Waarom vind je het belangrijk om je eigen planten te kweken?

Philippe Rotthier: ‘Als je bedenkt dat je zo’n ongelooflijke weldaad uit een paar plantjes kunt halen, dan omring je die vanzelf met de nodige liefde, interesse, waardering en respect. De stelling dat mijn olie van mindere kwaliteit zou zijn dan de door de farmaceutische industrie vervaardigde olie is een totaal verkeerd veronderstelling. Ik ben als patiënt juist gebaat bij een olie van hoogstaande kwaliteit. En zoals de groenten of fruit die je in je eigen tuin kan verbouwen, is mijn zelfgemaakte olie vele malen beter geschikt voor het behandelen van mijn eigen symptomen, waar ík uiteindelijk moet mee leven.’

‘Dan hebben we het nog niet over de therapeutische werking die het telen van deze plant met zich meebrengt. Ik zie deze plant als mijn weldoener, die me mijn levenskwaliteit weer heeft terug gegeven. Ik kweek deze plant zo goed mogelijk, met liefde en respect, zonder enige schadelijke invloeden, pesticiden, chemische middelen of wat dan ook. Ik ga mijn eigen medicijn toch niet bezoedelen?’

Phillippe wordt door al het gedoe rondom zijn medicinale thuisteelt door sommige inwoners van zijn Zeeuwse dorp met de nek aangekeken… [foto: Facebook]

Mediwietsite: Heb je je ooit zorgen gemaakt over een mogelijke politie-inval?

Philippe Rotthier: ‘Voor mij was het een uit de hand gelopen hobby, juist omdat ik er zoveel positiviteit en kracht uit had gehaald. Ik was totaal niet bezig met het criminele beeld dat deze plant onrechtmatig met zich meedraagt door de vele jaren dat ze is gedemoniseerd uit angst, vooroordelen en onwetendheid. Het weldadig effect van deze plant zorgde er voor dat ik me steeds meer ging verdiepen en specialiseren in het zoeken van de meeste geschikte cannabis variëteiten, om mijn pijn symptomen zo effectief mogelijk te behandelen. Zonder ongewenste bijwerkingen, bijvoorbeeld een te sterke psychoactieve werking door een hoge THC-waarde, maar met behoud van de pijnstillende en spier ontspannende effecten van THC.’

Mediwietsite: Daarom ging je zelf planten kruisen?

Philippe Rotthier: ‘Je bent op zoek naar specifieke eigenschappen in planten, dit heet veredeling en selectie. De selectie is in mijn geval geheel gericht op de gewenste eigenschappen, geen enkel ander criterium. Zulke veredeling en selectie is onmogelijk als je beperkt bent tot het telen van niet meer dan vijf planten. Let wel: alle cannabis variëteiten werken op mijn pijnsymptomen, maar ze zijn niet allemaal gebalanceerd genoeg om de hele dag door te gebruiken, met de nodige pijn als gevolg. Vandaar mijn zoektocht naar meer geschikte planten die wel de juiste balans in zich dragen.’

Mediwietsite: Hoe schat je de kans op succes bij de rechter in?

Philippe Rotthier: ‘Ik hoop dat de rechters de noodzaak waarmee patiënten geconfronteerd worden ter harte nemen om tot een rechtvaardig oordeel te komen. Dan zullen ze, net zoals het OM, de enige juiste conclusie trekken: ik had geen enkel crimineel motief en daarmee moet de intentie van de burgemeester tot het verzegelen van mijn huis voor drie maanden onontvankelijk worden verklaard. Het vonnis wordt op 5 oktober openbaar gemaakt. Indien alsnog wordt geoordeeld dat de burgemeester zijn gang kan gaan om ons huis te sluiten, verwacht ik dat dit twee weken later zal ingaan, dus op 19 oktober.’

Mediwietsite: Mocht burgemeester Lonink gelijk krijgen, heb je dan nog juridische mogelijkheden?

Philippe Rotthier: ‘De juridische mogelijkheid die me dan nog rest is me te wenden tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, om deze disproportionele wetmatigheid aan de kaak te stellen en daarvoor een schadevergoeding te eisen. De wet Damocles moet worden toegepast waarvoor die bedoeld is, namelijk het bestrijden van drugdelicten met criminele inslag in de gemeenschap. Daar sta ik trouwens als burger zelf helemaal achter. Geen enkele rechtschapen burger wil brandgevaarlijke toestanden of andere mogelijke onveilige situaties in zijn woonbuurt.’

Mediwietsite: Voor je kinderen moet de impact ook groot zijn…

Philippe Rotthier: ‘Ik ben liefhebbende vader van twee tienerdochters die om de week bij mij wonen; ik deel het co-ouderschap met hun moeder. Ik draag mijn zorg voor hen alsook mijn verantwoordelijkheid als vader zeer dicht bij mijn hart en vind een huisuitzetting als dusdanig een disproportionele straf, die ons alle drie in het hart zou treffen.’

‘Het kan nooit de bedoeling zijn van een wet dat gewone burgers uit hun huis worden gezet louter en alleen omdat de perceptie bij sommige gezagsdragers leeft dat elke vorm van teelt van cannabis planten automatisch een criminele daad is die moet worden bestraft met een verzegeling van hun woonhuis. Onterechte huisuitzettingen zorgen juist voor ontwrichting van een woonbuurt, omdat je gewone burgers stigmatiseert als drugscriminelen, wat helemaal niet klopt met de realiteit. Je veroorzaakt enkel het gevoel bij deze mensen als zijnde paria’s van de samenleving. Je kan stellen dat dit een moderne vorm van het oude pek en veren strafsysteem is, waar gewone burgers het slachtoffer van zijn.’

Mediwietsite: Waarom denk je dat burgemeester zo gebrand is op huisuitzetting?

Philippe Rotthier: ‘De burgemeester in kwestie, de heer Lonink, verschuilt zich volgens mij achter de bestuursrechtelijke wetgeving die zijn bevoegdheid tot het verzegelen van mogelijke “drugpanden”, tussen aanhalingstekens, mogelijk maakt. Hij zit natuurlijk verveeld met de Checkpoint-affaire in Terneuzen waar hij destijds zijn vingers aan heeft gebrand. Hij wil mogelijk geen enkel risico lopen om nogmaals gezichtsverlies te lijden met een heet hangijzer met dezelfde cannabis als ingrediënt. Dat verklaart waarschijnlijk ook zijn halsstarrigheid ten aanzien van mijn zaak.’

Phillippe: “We leven niet meer in de jaren dertig van de vorige eeuw”.  [foto: Facebook]

Mediwietsite: De gemeenteraad steunt je. Hoe is het contact met de raadsleden?

Philippe Rotthier: ‘Nadat ik de eerste keer naar de rechter was gestapt om de verzegeling van ons huis tegen te gaan en door de rechter in het gelijk werd gesteld, is de zaak pas opengebarsten. Dat heeft me aangezet om de gemeenteraad toe te spreken, die naar aanleiding van mijn zaak een motie in stemming bracht voor een andere aanpak ten aanzien van medicinaal gebruikers. De motie oppert de mogelijkheid om in de gemeente Terneuzen een systeem op te zetten naar Tilburgs model, waarbij medicinale telers onder voorwaarden in alle rust hun plantjes kunnen telen voor eigen medicinaal gebruik.’

‘Samen met twee andere medicinale gebruikers heb ik een betoog gehouden voor de gemeenteraad waarna deze motie werd goedgekeurd door achttien van de twintig raadsleden. Een duidelijk signaal naar de burgemeester dat het roer in de gemeente om moet. Maar in plaats van met het advies van de raad aan de slag te gaan, besloot de burgemeester een beroep te doen op een adviescommissie waarvoor ik heb moeten verschijnen om mijn zaak te bepleiten.’

‘Laat ons eerlijk zijn: deze situatie is geheel te danken aan de struisvogelpolitiek van onze politieke gezagsdragers’

‘Die commissie oordeelde, onbegrijpelijk, dat de burgmeester zijn bevoegdheid om ons huis te verzegelen mocht toepassen. Ik moest dus opnieuw naar de rechter stappen. Deze rechter en de zitting waren heel anders van aard dan de voorgaande. De gemeente dikte de tenlastelegging naar mij toe aan met verklaringen die totaal uit hun context werden getrokken. Ik zou olie hebben verstrekt aan derden, namelijk aan een vriend die ook medicinaal gebruiker is. Ik heb hem eenmalig uit de nood geholpen door mijn olie met hem te delen. De andere persoon is mijn moeder van 77, die lijdt aan slaapstoornissen: ik heb haar een flesje verdunde olie geschonken om haar slaap mee te verbeteren.’

‘Daar hamerden de afgevaardigden van de gemeente zo hard op, dat de rechter uiteindelijk hun stelling volgde en tot het oordeel kwam dat ik een verstrekker van olie aan derden zou zijn. Lees: een “dealer” van wietolie, wat betekende dat mijn huis alsnog op slot zou gaan. Zulke humane zaken volledig uit hun context trekken vond ik echt een low blow. Maar het sterkte mijn voornemen om hoger beroep aan te tekenen bij de Raad van State.’

Mediwietsite: Hoe verliep de eerste zitting bij de voorzieningenrechter van de Raad van State, op 5 maart?

Philippe Rotthier: ‘Op het eerste gezicht zeer gunstig. De rechter was een voor rede vatbaar man, die een compromis voorstelde. Ik zou beloven in de toekomst niet meer dan vijf planten te telen en de gemeente zou tot een waarschuwing overgaan en de zaak meteen beslissen. De gemeente veegde dit compromis echter van tafel en weigerde verder elke vorm van wederzijdse tegemoetkoming, wat ik enorm betreurde. De voorzieningenrechter besloot dat de zaak dus opnieuw zou worden behandeld. Dat is op 24 augustus gebeurd.’

Mediwietsite: Heb je burgemeester Lonink ooit persoonlijk kunnen spreken over deze kwestie?

Philippe Rotthier: ‘De enkele keren dat ik de burgemeester zelf kort heb proberen aan te spreken waren toen ik voor de gemeenteraad stond om mijn motivaties en intenties aan hen kenbaar te maken. Maar de burgemeester bleek allesbehalve interesse te hebben om met me in gesprek te gaan. De tweede keer dat ik hem zag was tijdens een Radio 1 opname waar hij en ik de zaak mochten toelichten. De burgemeester gaf toe ooit geblowd te hebben en zei dat hij daar op zich niet iets verkeerds in ziet. De vraag die ik daarbij stel is dan: als hij zelf cannabis heeft gebruikt en het allemaal best mee vindt vallen met het gevaar van deze substantie, waarom blijft hij dan zo stug vasthouden aan drogredenen om een medisch gebruiker uit zijn huis te zetten, samen met zijn twee dochters en twee katten?’

Mediwietsite: Wat vind je het kwalijkste aan de hele affaire?

Philippe Rotthier: ‘Al bij al vind ik het meest kwalijke dat we in het kleine dorpje waar wij wonen vanaf de politie-invallen door enkele buurtbewoners met de nek worden aangekeken. Als er tot drie keer toe vier politievoertuigen en een inbeslagname voor onze deur staan, dan denken de meeste buurtbewoners in eerste instantie echt wel dat er iets verkeerd gebeurt in ons huis. Dat stigma kleeft hardnekkig en voor lange tijd. Dat is ook precies de reden waarom ik me niet neerleg bij de onrechtmatigheid waarmee de wet Damocles op ons wordt toegepast.’

‘De wet Damocles vind ik prima, als deze zou worden geïmplementeerd waarvoor hij is gemaakt: het bestrijden van criminele activiteiten in woonbuurten. De veronderstelling dat iedereen die kleinschalig met cannabis bezig is een crimineel zou zijn, is fundamenteel fout. Het is niet omdat ik in totaal veertig plantjes had staan dat ik daarom een broodkweker zou zijn. De echte broodkwekers zetten er honderden.’

‘En laat ons eerlijk zijn: deze situatie is geheel te danken aan de struisvogelpolitiek van onze politieke gezagsdragers. Zij faciliteren de verkoop van cannabis door het gedogen van verkooppunten, coffeeshops, waarover ook belasting wordt betaald, om daarna met datzelfde belastinggeld de producenten van diezelfde cannabis op te jagen en ze allen over één kam te scheren. Iedereen die maar een plantje heeft staan, wordt als crimineel behandeld. Dat is op z’n minst zeer merkwaardig en anno 2020 niet langer vol te houden.’

Mediwietsite: Tenslotte: denk je dat je zaak iets positiefs op kan leveren?

Philippe Rotthier: ‘Het wordt echt hoog tijd dat er een verantwoorde en volwassen omgang komt met alles wat met cannabis te maken heeft. Ik hoop dat mijn zaak daar op zijn minst een klein beetje aan kan bijdragen en zo helpt deze plant haar rechtmatige plaats in de samenleving terug te geven. Ik hoop dat mijn zaak bij kan dragen aan het veranderen van de nog steeds volkomen absurde en krampachtige omgang met deze weldadige plant door politieke bewindslieden en hun wetsdienaren.’

Mediwietsite: Wat is je boodschap aan de politici?

Philippe Rotthier: ‘De onbegrijpelijke, disproportionele en bevooroordeelde manier waarop deze plant nog steeds wordt gedemoniseerd moet een halt worden toegeroepen. We leven niet meer in de jaren dertig van de vorige eeuw. Wetenschappelijke studies hebben onbetwistbaar aangetoond dat alcohol en tabak vele malen schadelijker zijn voor de gezondheid dan cannabis ooit zou kunnen zijn. Begrijpt iemand waarom deze plant nog steeds onder de opiumwetgeving valt? We hebben een herwaardering van cannabis in onze moderne samenleving nodig, zodat ieder mens haar kan benutten voor het optimaliseren van zijn leven, zowel recreatief als medicinaal.’

[openingsfoto met dank aan Omroep Zeeland]