(advertenties)
(advertentie)

Personen die gebruikmaken van een cannabissoort die ongeveer gelijke percentages THC en CBD bevat, melden minder snel angstige gevoelens of andere nadelige effecten. Dit blijkt uit de gegevens die zijn gepubliceerd in het tijdschrift Addiction Biology. Hoewel dit voor de ‘kenner’ een logisch gevolg is van het gebruik van zo’n strain – CBD heeft immers invloed op de uitwerking van THC – is het mooi dat het nu ook wetenschappelijk aangetoond is.

De invloed van de CBD-THC ratio in medicinale cannabis

Een team van onderzoekers verbonden aan de Anschutz Medical Campus van de Universiteit van Colorado, onderzocht de subjectieve effecten van het inhaleren van cannabistoppen die verschillende THC/CBD-verhoudingen bevatten.

De proefpersonen in het onderzoek werden willekeurig ingedeeld. De eerste groep gebruikte THC-dominante strains (24 procent THC en één procent CBD), de tweede groep CBD-dominante strains (23 procent CBD en één procent THC) en de derde groep maakte gebruik van strains met bijna gelijke verhoudingen THC en CBD (10 procent THC en negen procent CBD). De deelnemers consumeerden de wiet middels een inhalatie-methode – denk aan vaporizers of roken – en beschreven de effecten een uur later. 

 

Wel de voordelen, niet de nadelen

Bij zowel de deelnemers die THC-dominante soorten gebruikt hadden, als degenen die strains consumeerden die gelijke percentages THC en CBD bevatten, zie je in de rapportage vergelijkbare positieve effecten bij de inhalatie-methode. De proefpersonen die wiet samples met zowel THC als CBD consumeerden, rapporteren echter wel minder vaak negatieve effecten, zoals angstgevoelens en paranoia. 

De auteurs van de Amerikaanse studie melden het volgende:  “Dit is een van de eerste onderzoeken waarin de differentiële effecten van verschillende THC/CBD-verhoudingen worden onderzocht met behulp van cannabistoppen die algemeen verkrijgbaar zijn. De huidige bevindingen suggereren dat CBD geassocieerd kan worden met een algehele vermindering van blootstelling aan de effecten van THC en daarmee de negatieve psychotomimetische effecten (het nabootsen van de effecten van een psychose) van THC kan verminderen. Dit zonder de positieve effecten van THC te verminderen.”

De website Stringfixer.com heeft goed omschreven waar bovenstaande precies om draait:

CBD speelt een rol bij positievere ervaringen met cannabis

De onderzoeksresultaten suggereren dat een strain met een ongeveer gelijk percentage THC en CBD zorgt voor een significante lager THC-gehalte in ons lichaam. Dit zou dan de verklaring zijn waarom er minder paranoia en angst gemeld worden in vergelijking met de groep die een THC-dominante wiet gebruikte.

Ook is het belangrijk om stil te staan bij de vergelijkbare positieve effecten die door beide groepen vermeld worden, met ander woorden: THC heeft wel degelijk een positieve uitwerking op mensen!

De resultaten uit dit onderzoek suggereren dat cannabis waarin voldoende CBD zit kan resulteren in een verminderde blootstelling aan THC. Het zou daarmee minder kans op schade – met name met betrekking tot de psyche – kunnen bewerkstelligen, en dus zorgen voor positievere ervaringen tijdens het gebruik van medicinale cannabis.

[openingsbeeld: Dmytro Tyshchenko/Shutterstock]