(advertenties)
(advertentie)

Patiënten met een hartaanval die een geschiedenis hebben wat betreft cannabisgebruik, blijken minder snel te overlijden aan een hartinfarct dan personen die negatief testen op cannabisgebruik. Dit bleek uit gegevens die gepubliceerd werden in het tijdschrift PLOS One.

Het onderzoek

Toen onderzoekers aan de Universiteit van Colorado ziekenhuisgegevens van meer dan 3.800 hartaanval patiënten vergeleek die recent of in het verleden cannabis hadden gebruikt, stelden zij vast dat cannabisgebruik niet geassocieerd kan worden met nadelige effecten op de gezondheid. Deze conclusie werd gedaan met behulp van maar liefst 1,2 miljoen op vergelijkbare wijze afgestemde controles.

Enige grote verschil was dat de patiënten met een geschiedenis van cannabisgebruik gemiddeld jonger waren dan niet-gebruikers.

De auteurs meldden het volgende:

Meer onderzoek is nodig om dit effect nog beter te begrijpen. [Foto: shutterstock/Elnur]

“Cannabis-gebruikende patiënten hadden significant minder kans om dood te gaan (OR 0,79), ze hadden minder elektroshocks nodig (OR 0,74) of kregen minder vaak een IABP (intra-aortale ballonpomp) na een AMI (acuut myocardiaal infarct) dan patiënten met geen gerapporteerd gebruik van cannabis.

“Deze resultaten suggereren dat, in tegenstelling tot onze hypothese, het gebruik van cannabis niet gepaard gaat met een verhoogd risico op nadelige korte termijnresultaten na een hartinfarct.”

Zij concludeerden ook dat het door deze bevindingen, nog meer gerechtvaardigd is om extra onderzoek te doen. Op deze wijze kunnen de mogelijke mechanismen geïdentificeerd worden, waarmee cannabis wordt geassocieerd als het gaat om een verbeterde korte termijnuitkomst na een hartinfarct.

Tijdens eerdere afzonderlijke studies is op soortgelijke wijze ontdekt dat er een verband is tussen het gebruik van cannabis en een verminderd aantal mensen dat komt te overlijden in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij traumapatiënten, mensen die orthopedische chirurgie nodig hadden, patiënten met traumatisch hersenletsel, en patiënten met hartfalen.

We wachten vervolgonderzoek met veel interesse af.

[Openingsfoto: Shutterstock/gaikova]