(advertenties)
(advertentie)

Hoewel het wetenschappelijk onderzoek nog in de beginfase zit, wordt duidelijk dat er naast THC en CBD mogelijk nog een bijzonder effectieve cannabinoïde in cannabis zit: CBDV. Dat staat voor cannabidivarin en het lijkt bijzonder effectief tegen met name epilepsie, misselijkheid en botbreuken. 

Wat is cannabidivarin (CBDV)?

De wietplant is enigszins te vergelijken met het heelal. Steeds weer vinden er ontdekkingen plaats van nieuwe planeten. Of in het geval van cannabis: cannabinoïden. Inmiddels staat de teller al op 113 verschillende  cannabinoïden en dan hebben we het nog niet eens over terpenen. Cannabinoïden zijn de actieve chemische componenten in wiet. Ze komen ook in andere planten voor, maar geen één plant heeft er zoveel als wiet.

De relatief onbekende en ietwat mysterieuze cannabinoïde CBDV is niet psycho-actief zoals THC maar lijkt meer op het beroemde zusje CBD (cannabidiol). Het komt het meest overvloedig voor in cannabissoorten met Pakistaanse genen (en in Mexicaanse wietsoorten). Maar over de werking ervan in het menselijk lichaam was nog nagenoeg niets bekend.

Veelbelovend bestanddeel

CBD wordt momenteel wetenschappelijk onderzocht als medicijn bij diverse aandoeningen, waaronder epilepsie, borstkanker en schizofrenie. CBDV is de zogenaamde ‘precursor’ of voorloper (een scheikundige stof die bij een chemische reactie wordt omgevormd tot een andere stof) van een andere interessante cannabinoïde: THCV. Dit ingrediënt in wiet wordt momenteel bestudeerd als potentiële behandeling voor diabetes. Onderzoek suggereert dat CBDV in THCV transformeert onder zure omstandigheden.

Of CBDV inderdaad bewezen heilzaam is bij bovenstaande ziektes moet uiteraard nog onomstotelijk worden vastgesteld. Echter, primair laboratorium onderzoek en testen bij knaagdieren tonen dat deze cannabinoïde therapeutisch potentieel bezit.

Potentie van CBDV

Tot dusver heeft CBDV potentie getoond op drie grote onderzoeksgebieden. Daarbij moeten we direct opmerken dat het hier uitsluitend nog pre-klinische onderzoeken betreft in laboratoria. Verder speelt mee dat CBDV dus niet erg veel voorkomt in de meeste gangbare wietsoorten. Hierdoor is de cannabinoïde soms moeilijk te verkrijgen. Een uitdaging voor kwekers om zich eens specifiek op het kruisen en produceren van cannabis soorten met hoge(re) gehaltes CBDV te gaan richten.

Epilepsie

Wereldwijd lijden meer dan 50 miljoen mensen aan epilepsie. Er is inmiddels in klinische onderzoeken vastgesteld dat een farmaceutisch medicijn met CBD het aantal aanvallen vermindert. En nu toont vroege research aan dat de cannabinoïde CBDV wellicht anti-convulsante eigenschappen bezit.

Zo stelde een onderzoek uit 2014 bijvoorbeeld vast dat CBDV de elektrische golven vermindert die de aanvalsactiviteit in de hersenen weergeven. Een andere studie uit 2012 concludeerde dat CBDV effectief is in het onderdrukken van een groot deel van de aanvallen bij muizen en ratten.

Het bedrijf dat het eerste CBD-medicijn heeft gemaakt is GW Pharmaceuticals dat ook al het patent heeft op CBDV voor het behandelen van epilepsie. Wat je er verder ook van denkt, het toont wel aan dat deze cannabinoïde serieuze potentie heeft als anti-epilepsie medicijn…

CBDV stimuleert de groei en het herstel van (gebroken) botten… (foto: Roxana Gonzales/Shutterstock]

Misselijkheid

Om de effecten van CBDV bij misselijkheid te testen behandelden wetenschappers knaagdieren met lithium-chloride. Dat zorgt er voor dat de beestjes gaan gapen, de manier waarop ratten misselijkheid tonen (ratten kunnen  niet fysiek overgeven). De onderzoekers stelden vast dat CBDV succesvol het gapen verminderde, een indicatie dat de stof net als diverse andere (meer gebruikelijke) cannabinoïden beschikt over dezelfde anti-misselijkheid effecten.

Botgroei en herstellen breuken

Opmerkelijk is ook dat CBDV botten kan helpen groeien. De cannabinoïde heeft bot-stimulerende eigenschappen, die mogelijk handig zijn na een botbreuk. Wetenschappers hebben soortgelijke conclusies getrokken bij CBD, dat zorgt voor een sterkere kraakbeen-brug die botfragmenten  en breuken verbindt.

Tot slot suggereert onderzoek ook dat CBDV kan helpen bij het stimuleren van stamcellen in het beenmerg, die vervolgens aan de slag gaan om botten te vormen en repareren…

[openingsbeeld: TayHamPhotography/Shutterstock]