(advertenties)
(advertenties)
Hoewel het wetenschappelijk onderzoek nog in de beginfase zit, wordt toch al duidelijk dat er naast THC en CBD wellicht nog een bijzonder effectieve cannabinoïde in cannabis voorkomt: CBDV. Dat staat voor cannabidivarin en het lijkt bijzonder effectief tegen met name epilepsie, misselijkheid en botbreuken. 

Wat is cannabidivarin (CBDV)?

De wietplant is eigenlijk wel enigszins te vergelijken met het heelal. Steeds weer vinden er ontdekkingen plaats van nieuwe planeten, of in het geval van cannabis: cannabinoïden. Inmiddels staat de teller al op 113 verschillende  cannabinoïden en dan zullen we het nog maar niet eens over terpenen hebben. Cannabinoïden zijn de actieve chemische componenten in de wietplant en alleen maar in de wietplant voor zover men nu weet.

De relatief onbekende en ietwat mysterieuze cannabinoïde CBDV is trouwens niet psycho-actief zoals THC maar lijkt meer op het beroemde zusje CBD (cannabidiol). Het komt het meest overvloedig voor in cannabis soorten met Pakistaanse genen (en in Mexicaanse strains), maar over de werking ervan in het menselijk lichaam was nog nagenoeg niets bekend.

Veelbelovend

CBD wordt momenteel wetenschappelijk onderzocht als medicijn bij diverse aandoeningen, waaronder epilepsie, borstkanker en schizofrenie. CBDV is de zogenaamde ‘precursor’ of voorloper (een scheikundige stof die bij een chemische reactie wordt omgevormd tot een andere stof) van een andere interessante cannabinoïde: THCV. Dit cannabis ingrediënt wordt momenteel ook bestudeerd als een potentiële behandeling voor diabetes. Onderzoek suggereert dat CBDV in THCV transformeert onder zure omstandigheden.

Of CBDV inderdaad bewezen heilzaam is bij bovenstaande ziektes moet uiteraard nog onomstotelijk worden vastgesteld. Echter, primair laboratorium onderzoek en tests bij knaagdieren laten zien dat deze cannabinoïde therapeutisch potentieel bezit.

Potentie van CBDV

Tot dusver heeft CBDV potentie getoond op drie grote onderzoeksgebieden. Daarbij moeten we direct opmerken dat het hier uitsluitend nog pre-klinische onderzoeken betreft in laboratoria. Verder speelt mee dat CBDV dus niet erg veel voorkomt in de meeste gangbare wietsoorten, waardoor de cannabinoïde soms moeilijk te verkrijgen is. Een uitdaging wellicht voor kwekers om zich eens specifiek op het kruisen en produceren van cannabis soorten met hoge(re) gehaltes CBDV te gaan richten.

Epilepsie

Wereldwijd lijden meer dan 50 miljoen mensen aan epilepsie. Er is inmiddels al in klinische onderzoeken vastgesteld dat een farmaceutisch medicijn met CBD erin het aantal aanvallen vermindert. En nu toont vroege research aan dat de cannabinoïde CBDV wellicht anti-convulsante eigenschappen bezit.

Zo stelde een onderzoek uit 2014 bijvoorbeeld vast dat CBDV de elektrische golven vermindert die de aanvalsactiviteit in de hersenen weergeven. Een andere studie uit 2012 concludeerde dat CBDV effectief is in het onderdrukken van een groot deel van de aanvallen bij muizen en ratten.

Het bedrijf dat genoemd CBD-medicijn heeft bedacht is GW Pharmaceuticals en dat heeft ook al het patent op CBDV voor de behandeling van epilepsie. Wat je er verder ook van denkt, het toont wel aan dat deze cannabinoïde serieuze potentie heeft als anti-epilepsie medicijn…

CBDV stimuleert de groei en het herstel van (gebroken) botten… (foto: Roxana Gonzales/Shutterstock]

Misselijkheid

Om de effecten van CBDV bij misselijkheid te testen behandelden wetenschappers knaagdieren met lithium-chloride. Dat zorgt er voor dat de beestjes gaan gapen, de manier waarop ratten misselijkheid tonen (ratten kunnen  niet fysiek overgeven). De onderzoekers stelden vast dat CBDV succesvol het gapen verminderde, een indicatie dat de stof net als diverse andere (meer gebruikelijke) cannabinoïden beschikt over dezelfde anti-misselijkheid effecten.

Bottengroei en herstellen breuken

Opmerkelijk is ook dat CBDV botten kan helpen groeien. De cannabinoïde heeft bot-stimulerende eigenschappen, die mogelijk handig zijn na een botbreuk. Wetenschappers hebben soortgelijke conclusies getrokken bij CBD, dat zorgt voor een sterkere kraakbeen-brug die botfragmenten  en breuken verbindt.

Tot slot suggereert onderzoek ook dat CBDV kan helpen bij het stimuleren van stamcellen in het beenmerg, die vervolgens aan de slag gaan om botten te vormen en repareren…

[openingsbeeld:  Sangoiri/Shutterstock]
(advertenties)