(advertenties)
(advertentie)

Hoewel er nog steeds veel behoefte is aan meer bewijs middels wetenschappelijk onderzoek, worden al veel patiënten met chronische pijn behandeld met medicinale cannabis. In The Journal of Cannabis Research publiceerde The Global Task Force on Dosing and Administration of Medical Cannabis in Chronic Pain aanbevelingen over het doseren en toedienen van medicinale cannabis voor chronische pijn met behulp van een Delphi-studie.  Er werkte twintig experts aan mee, uit negen landen van over de hele wereld.

Artsen (te) vaak sceptisch ten aanzien van cannabis als medicijn

”Momenteel is er onwil onder clinici om medicinale cannabis voor te schrijven voor chronische pijn, omdat er geen geaccepteerde richtlijnen zijn voor de dosering en toediening van deze therapie”, zo zegt Task Force-lid Alan Bell, MD. 

Het doel van hun ‘consensus aanbevelingen’ is om richting te geven aan het doseren en toedienen van mediwiet wanneer clinici een extra hulpmiddel nodig hebben om chronische pijn te behandelen. Dit zijn belangrijke aanbevelingen omdat medicinale cannabis een alternatief is voor opioïden.

Opioïden – denk aan oxycodon, tramadol, morfine en fentanyl bijvoorbeeld – hebben veel potentie als het gaat om pijnbestrijding, maar brengen ook veel risico’s met zich mee (bijvoorbeeld toxiciteit) . Risico’s die al zeker bij een toch al ziek persoon, niet wenselijk zijn. 

Belangrijke overeenstemmende aanbevelingen voor cannabis als pijnstiller

Volgens de aanbevelingen was er overeenstemming over het overwegen van mediwiet als pijnstiller bij patiënten met:

Vergeleken met de verslavende en met schadelijke bijwerkingen behepte opioïden is medicinale cannabis een veel betere therapie om chronische pijn te bestrijden, en dat besef dringt gelukkig ook steeds meer tot de medische vakwereld door… Geen pillen maar wiet dus! [foto: gabriel12/Shutterstock]

Chronische pijn kan – goed kijkend naar de betreffende patiënt – worden behandeld met medicinale cannabis volgens een van de drie protocollen; routinematig, conservatief of snel. Tijdens de behandeling is het mogelijk om de patiënten over te zetten op een van de andere behandelwijzen, wanneer het niet (snel genoeg) effectief lijkt te zijn.

Bij het gebruik van een orale toediening, raadt de Task Force aan om in de meeste gevallen te beginnen met cannabidiol (CBD), omdat veel patiënten al baat hebben bij enkel CBD. In tegenstelling tot tetrahydrocannabinol (THC) heeft CBD geen psychoactieve eigenschappen.

De dosering bepalen

De meerderheid van de patiënten kan worden behandeld met een routineprotocol, waarbij patiënten opstarten met tweemaal daags 5 mg CBD. Daarna kan er elke 2-3 dagen opgehoogd worden met 10 mg, totdat ze hun doelen hebben bereikt. Een  benodigde dosering van 40 mg/dag lijkt het maximum te zijn en dus afdoende te werken. 

THC mag alleen worden toegevoegd als patiënten niet reageren op CBD. Beginnend met 2,5 mg per dag, kan THC elke 2-7 dagen met 2,5 mg worden opgehoogd. THC moet volgens het onderzoek eveneens worden beperkt tot een standaard maximum van 40 mg per dag. Hierbij willen we wel aangeven dat er altijd uitzonderingen op de regel zijn.

Bij de behandeling van kwetsbare en oudere patiënten met chronische pijn en bij patiënten met ernstige comorbiditeit of polyfarmacie (meerdere aandoeningen tegelijk), moet een conservatief protocol worden gebruikt. Met dit protocol wordt met CBD gestart met een dosis van 5 mg eenmaal daags. Daarna wordt er elke 2-3 dagen opgehoogd met 10 mg, totdat de patiënten hun doelen bereiken. In principe geldt ook hierbij weer dat 40mg per dag de maximale dosering is.

Bij een dosering CBD van 40 mg/dag kunnen clinici overwegen om THC toe te voegen met 1 mg per dag en elke zeven dagen met 1 mg op te hogen, totdat het doel bereikt is. Hier geldt wederom een maximale dagelijkse dosis van 40 mg THC. 

Patiënten met ernstige pijn, kanker en patiënten met een geschiedenis van cannabisgebruik kunnen een versneld protocol volgen, waarbij met een uitgebalanceerde CBD-THC dosering wordt gestart: tussen  de 2,5 en 5 mg van elke cannabinoïde 1 of 2 keer per dag. De dosis kan elke 2 tot 3 dagen worden opgehoogd met 2,5-5 mg van elke cannabinoïde, totdat de patiënten pijnvrij zijn of het maximum van 40 mg THC per dag bereikt hebben.

Duidelijke instructies voor artsen werken hopelijk drempelverlagend 

De overeenstemmende aanbevelingen zijn flexibel, omdat de behandeling van chronische pijn niet voor iedereen gelijk is, zegt Dr. Bell. “Patiënten die nooit eerder cannabis gebruikt hebben zijn heel anders dan patiënten die al tientallen jaren wiet gebruiken. Daarbij hebben patiënten met gevorderde kanker andere behoeften dan patiënten met pijn die niet kanker gerelateerd is. We hebben algoritmen ontwikkeld om de behandeling te sturen op basis van individuele patiënt-kenmerken. Met onze aanbevelingen is er een duidelijke route die artsen kunnen bewandelen, om zo snel mogelijk de juiste dosering en toediening van medicinale cannabis op te starten bij hun patiënten.”

Dr. Bell merkt op dat ze bij de aanbevelingen op safe spelen. Dit omdat er nog niet genoeg onderzoek gedaan is naar medicinale cannabis bij chronische pijn.  Bell: “Artsen staan misschien sceptisch tegenover medicinale cannabis, maar onze reguliere mogelijkheden om chronische pijn te behandelen zijn beperkt. We pleiten voor een ‘start low, go slow’ benadering voor dosering en de eventuele ophoging daarvan. Het doel is om de dosering te vinden om pijnsymptomen te verminderen, terwijl euforische effecten worden geminimaliseerd en vaak zelf vermeden.”

Studies naar pijnbestrijding met cannabis hard nodig

De aanbevelingen uit deze studie zullen worden bijgewerkt naarmate er nieuwe gegevens naar voren komen over de dosering en wijze van toediening van medicinale cannabis bij chronische pijn, zo belooft deze Task Force ons.

“Gerandomiseerde controleproeven zijn hard nodig om de veiligheid en werkzaamheid van medicinale cannabis te vergelijken met de huidige normen voor de zorg bij chronische pijn. We hebben ook onderzoeken nodig die de mate van pijnvermindering onderzoeken bij patiënten die worden behandeld met op CBD gebaseerde therapieën”, concluderen Dr. Bell en consorten.

[openingsfoto: Kimberly Boyles/Shutterstock]