(advertenties)
(advertentie)

Wetenschappers zijn het er nu (eindelijk) ook over eens: medicinale cannabis is veilig en effectief. ‘Het is tijd voor een reboot’, stellen ze dan ook in een uitgebreide review in een speciaal mediwiet themanummer van het vakblad European Journal of Internal Medicine. De onderzoekers roepen op om cannabis ‘naar behoren in te passen in ons moderne medische arsenaal’.

Weinig wetenschappelijk bewijs door cannabisverbod

Hoewel cannabis al eeuwenlang wordt gebruikt als pijnstiller, slaaphulp en bij vele andere aandoeningen, is er weinig bewijs voor de veiligheid en effectiviteit ervan. Uiteraard heeft dat deels van doen met de wettelijke beperkingen van het gebruik, dat ervoor zorgde dat wetenschappelijk onderzoek gehinderd werd en medici weinig tot geen kennis van zaken hebben.

Echter, sinds 2012 kan je spreken van een explosie van het aantal cannabis studies dat gepubliceerd wordt. In deze nieuwe review komen twee grote wetenschappelijk onderzoeken naar het gebruik van cannabis door kankerpatiënten en door ouderen aan bod, plus een uitputtend overzicht van bewijzen, reguleringen, ethiek en het praktisch gebruik van mediwiet. De wetenschappers roepen ook op tot nog meer onderzoek om de bewijslast te versterken: ‘Our ultimate aim should be to scientifically establish the actual place of medical cannabis-derived products in the modern medical arsenal’.

Onderzoek onder duizenden kankerpatiënten

Het onderzoek ‘Prospective analysis of safety and efficacy of medical cannabis in large unselected population of patients with cancer‘ werd geleid door professor Victor Novack van de Ben-Gurion University of the Negev in Israël. Hij en zijn team analyseerden gegevens van liefst 2.970 kankerpatiënten die tussen 2015 en 2017 met cannabis zijn behandeld. De twee voornaamste problemen die patiënten hoopten te overwinnen waren slaapstoornissen en pijn. Cannabis blijkt in 95,9 procent van de gevallen verlichting te bieden en patiënten rapporteren een verbetering van hun conditie.

Senioren die mediwiet gebruiken

Hetzelfde onderzoeksteam analyseerde ook de effectiviteit van mediwiet bij oudere patiënten, die in de periode 2015-2017 werden behandeld met cannabis voor een scala aan ziekten en aandoeningen, waaronder pijn en kanker. In hun artikel concluderen de researchers: ‘Ons onderzoek stelt vast dat het therapeutisch gebruik van cannabis veilig en effectief is onder de oudere bevolking. Cannabisgebruik kan het gebruik van andere medicijnen (op recept) verminderen, inclusief opiaten/opioïden.’ En ook hier wordt weer opgeroepen om snel meer onderzoek te gaan doen – waaronder dubbelblinde steekproefsgewijs gecontroleerde klinische proeven – om het bewijs nog sterker te maken.

Analyse van tienduizend cannabis publicaties

Tot slot is er gekeken naar het grootschalige wetenschappelijke onderzoek van Professor Donald Abrams van de University of California San Francisco Ward. Daar analyseerde men liefst 10.000 (!) wetenschappelijke publicaties, met als voornaamste conclusie dat er ‘stellig en substantieel bewijs is dat cannabis of cannabinoïden effectief zijn bij de behandeling van pijn bij volwassenen, door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en overgeven, en bij spasticiteit geassocieerd met multiple sclerose’.

Tegelijkertijd wijst dit onderzoek er ook op dat er obstakels zijn voor de wetenschap in de VS, wat wellicht het gebrek aan sterk bewijs voor therapeutisch cannabisgebruik verklaart. En het gebrek aan onderzoek leidt tot ethische dilemma’s bij artsen en medici bij het voorschrijven van cannabis, niet in het minst omdat veel artsen de behandeling onvoldoende begrijpen om dosering en gebruik te kunnen adviseren…

De baanbrekende 50-pagina’s tellende review ten aanzien van medicinale cannabis is in maart gepubliceerd in het speciale themanummer van the European Journal of Internal Medicine

[openingsfoto: Mitch M/Shutterstock]