(advertenties)
(advertentie)

THC en CBD zijn natuurlijk de bekendste werkzame stoffen van de cannabisplant. In de afgelopen jaren richten onderzoekers zich echter ook op de andere honderden fijne stoffen die deze plant ons biedt. Eén ervan is delta-8-THC. Dit is een afgeleide verbinding die nauw verwant is aan de bekendste cannabinoïde delta-9-THC, meestal simpelweg THC genoemd. Je kunt delta-8-Tetrahydrocannabinol een beetje zien als het lichtere nichtje van THC. Wat weten we tot nu toe over deze component?

Misschien is het je de laatste tijd opgevallen: delta-8-THC, ook wel aangeduid als Delta-8, maakt een opmars. Je vindt de stof steeds vaker terug op etiketten van edibles, oliën en lotions. Maar wat is Delta-8-tetrahydrocannabinol?

Het is eigenlijk heel simpel. Delta-8-THC is een van hennep afgeleide verbinding, die nauw verwant is aan delta-9-THC. Delta-9-THC is de moeilijke(re) benaming van de cannabinoïde die we allemaal kennen: THC. Deze stof is dus de psychoactieve component van cannabis die verantwoordelijk is voor de high.

Hoe wordt delta-8-THC geconsumeerd?

Net als cannabis kun je delta-8-THC verdampen of eten. Het wordt zelden gerookt. Fans zweren bij de voordelen van delta-8-THC. Het zou helpen om te ontspannen en pijn verlichten maar dan zonder de intense highs die bij sommigen tot angst of paranoia leiden.

Zoals vaak als het cannabis betreft, ontbreekt nog voldoende onderzoek naar deze cannabinoïde. Daarom besloten enkele wetenschappers op het gebied van volksgezondheid om een eerste enquête uit te voeren onder gebruikers van delta-8-THC, om erachter te komen waarom ze het gebruikten en wat voor effecten het had.

Deze wetenschappers zijn Daniel J. Kruger, onderzoeksassistent-professor aan de Universiteit van Michigan en Jessica S. Kruger, klinisch assistent-professor Community Health and Health Behaviour aan de Universiteit in Buffalo.

Wat is het verschil tussen CBD en delta-8-THC?

CBD is een van hennep (of cannabis) afgeleide verbinding. Delta-8-THC is een andere. Het is een isomeer of chemisch analoog van THC. Wat is dan het verschil? Nou, dat is allereerst piepklein en zit ‘m in de positie van een dubbele binding in de koolstofring. Delta-8-THC heeft bovendien een lagere affiniteit voor de CB1-receptor van het endocannabinoïde systeem in onze hersenen.

Om deze reden kan het minder krachtig zijn dan THC en een minder intense high veroorzaken en wordt het dus wel eens het lichtere nichtje van de bekendste psychoactieve cannabinoïde genoemd. 

Delta-8-THC: niet rauw te roken

De natuurlijke concentraties van delta-8-THC in cannabis zijn te laag om effectief vanuit rauwe toppen of de bloem te roken. De stof moet voor gebruik uit grote hoeveelheden plantaardig materiaal worden geëxtraheerd en getransformeerd uit een andere cannabinoïde zoals CBD, of chemisch worden gesynthetiseerd.

In de Verenigde Staten wordt kunstmatig gesynthetiseerde delta-8-THC echter als illegaal beschouwd. Desalniettemin behoren delta-8-THC-producten tot de snelstgroeiende sectoren van de Amerikaanse hennepindustrie. 

∆8-THC vs ∆9-THC – wat zijn de medicinale voordelen van deze nauw verwante cannabinoïden? [grafiek: About time/Shutterstock]

Weinig onderzoek naar delta-8-THC

Tot op heden is weinig onderzoek naar dit bestanddeel van cannabis/hennep gedaan. Een onderzoek uit 1973 wees al uit dat de effecten van delta-8-THC die van THC nabootsten, maar dat ze niet zo intens waren. Een andere studie, gepubliceerd in 1995, suggereerde dat delta-8-THC als een therapeutische behandeling tegen de nadelige effecten van chemotherapie zou kunnen worden gebruikt.

Bij deze onderzoeken waren echter slechts een tiental personen betrokken en de studies lijken tot maar weinig beleidsmakers te zijn doorgedrongen. Hoewel delta-8-THC in veel staten in dispensaries – het Amerikaanse equivalent van onze coffeeshops – kan worden gekocht, hebben meer dan een dozijn Amerikaanse staten de verkoop van delta-8-THC-producten in de ban gedaan, vanwege gebrek aan onderzoek naar de psychoactieve effecten. Ook is men bezorgd over besmetting met zware metalen en andere giftige stoffen.

Waarom neemt iemand delta-8-THC?

De enquête die bij de Amerikaanse onderzoekers Daniel J. Kruger en Jessica S. Kruger centraal staat, bevat gegevens die via een online-enquête zijn verzameld. De enquête werd door meer dan 500 deelnemers in 38 staten ingevuld. De meeste deelnemers gebruikten delta-8-THC via concentraten die ofwel als edibles en tincturen werden geconsumeerd of door middel van vapen werden gerookt, methodes die waarschijnlijk veiliger zijn dan roken. Verdampen of vapen gebeurt immers door verwarming en niet door verbranding zoals bij een joint.

Ongeveer de helft zei dat ze delta-8-THC gebruikten om een gezondheidsprobleem of medische aandoening te behandelen. Bijna een derde van de deelnemers gaf bovendien aan dat ze delta-8-THC uitsluitend gebruikten om een gezondheidsprobleem te behandelen. Ze namen het dus niet voor de lol.

Veelvoorkomende aandoeningen die met delta-8-THC werden behandeld, waren angst- of paniekaanvallen, chronische pijn, depressie of bipolaire stoornis en stress. Eigenlijk dezelfde aandoeningen die mensen ook met ‘gewone’ THC behandelen. 

CBD vs ∆8-THC, de verschillen en overeenkomsten…  [grafiek: About time/Shutterstock]

Ervaringen met delta-8-THC zijn persoonlijk

Zoals de onderzoekers verwachtten, ervoeren de deelnemers de effecten van delta-8-THC als iets minder intens dan die van THC. Opmerkelijk is hoe hun ervaringsprofielen per persoon verschillen. Delta-8-THC lijkt vergelijkbare niveaus van ontspanning en pijnverlichting te bieden. Daarentegen lijkt het iets lagere niveaus van euforie te veroorzaken, net als minder cognitieve vervormingen, zoals een veranderd gevoel voor tijd, problemen met het kortetermijngeheugen en concentratieproblemen.

Deelnemers hadden ook aanzienlijk minder kans op angst en paranoia. Veel deelnemers merkten op hoe ze na gebruik van delta-8-THC toch nog productief konden zijn. Dit stond haaks op hun eerdere ervaringen waarbij ze THC-producten recreatief gebruikten omwille van de krachtigere, geestverruimende effecten.

De meeste deelnemers verminderden of stopten met het gebruik van farmaceutische medicijnen én THC-producten, omdat ze overstapten op delta-8-THC om hun aandoeningen te behandelen. Ze vonden delta-8-THC beter dan farmaceutische medicijnen wat betreft de nadelige bijwerkingen, verslaving, ontwenningsverschijnselen, effectiviteit, veiligheid, beschikbaarheid en kosten.

De deelnemers waren er echter niet zeker van dat hun huisarts qua behandeling iets aankon met medicinale cannabis. Om deze reden hadden velen hun gebruik van delta-8-THC als vervanging voor farmaceutische medicijnen niet bij hun artsen gemeld.

De onderzoekers stellen dan ook dat deze patronen de noodzaak aantonen van meer onderzoek plus beter onderwijs voor zorgverleners over cannabis en zijn derivaten. Tot op heden blijft de kloof echter intact tussen degenen die cannabis voor zelfmedicatie gebruiken en het reguliere gezondheidszorgsysteem.

Paradoxaal beleid rondom delta-8-THC

Deze bevindingen zijn nog maar het begin, stellen de onderzoekers. Ze hopen dat ze er geavanceerder onderzoeken mee kunnen stimuleren, zoals bijvoorbeeld dubbelblinde, gerandomiseerde en gecontroleerde studies die ingaan op het behandelingspotentieel voor specifieke aandoeningen. Bovendien weten ze nog steeds niet of sommige van de door deelnemers gerapporteerde effecten, zowel gunstig als schadelijk, te wijten waren aan verontreinigingen of persoonlijke verwachtingen, dus een placebo-effect.

Hoewel delta-8-THC-producten veel ervaringsgerichte en therapeutische voordelen kunnen bieden, met lagere risico’s en minder nadelige effecten, hebben ook in de VS diverse staten de verkoop van delta-8-THC ronduit verboden. Aangezien veel van diezelfde staten de recreatieve verkoop van cannabis en andere hennepproducten toestaan, is dit nogal paradoxaal.

Door het criminaliseren van stoffen met een hoge consumentenvraag, zoals delta-8-THC, kan immers een zwarte markt ontstaan die zorgen over de veiligheid van de consument met zich meebrengen. Op die manier is er natuurlijk geen enkel mechanisme voor de regulering en bescherming van consumenten.