(advertenties)
(advertentie)

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL heeft onderzocht hoeveel patiënten in Nederland mediwiet krijgen voorgeschreven door huisartsen. Tussen 2013 en 2017 is het aantal recepten toegenomen. Maar gekeken naar het totaal, schrijven huisartsen eigenlijk zelden mediwiet voor. En er vielen nog een paar dingen op.

Op 4 juni 2018 deelde het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) mee dat het huisartsen afraadt om medicinale cannabis voor te schrijven. Het genootschap vindt namelijk dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid van mediwiet.

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL is daarop gaan uitzoeken hoe het ervoor staat met het aantal mediwietrecepten in ons land. Het instituut is hiervoor de voorschrijfgegevens waarover zij beschikken gaan bekijken. En uit deze gegevens blijkt dat het aantal patiënten dat een recept voor medicinale cannabis krijgt over de jaren is toegenomen. Maar het totaal aantal recepten is zo laag, dat we kunnen concluderen dat er nog zelden cannabis wordt voorgeschreven.

De cijfers

Tussen 2013 en 2017 is het aantal patiënten dat medicinale cannabis krijgt voorgeschreven toegenomen van een halve volwassene tot 54 volwassenen op de 100.000 patiënten. NIVEL heeft berekend dat dit inhoudt dat in een gemiddelde huisartsenpraktijk met 2000 patiënten, er één patiënt een recept voor medicinale cannabis heeft.

Het aantal patiënten dat mediwiet krijgt voorgeschreven stijgt, maar niet significant. [Beeld: NIVEL]

Verder bleek uit de cijfers dat medicinale cannabis vooral wordt voorgeschreven bij klachten aan het bewegingsapparaat en ook bij neurologische of psychische klachten.

Ook wordt mediwiet iets vaker voorgeschreven aan vrouwen dan aan mannen. Van alle patiënten is 57 procent vrouw.

Vooral mensen boven de 45 jaar krijgen een recept. Van alle patiënten die een recept kregen is 43 procent tussen de 45 en 64 jaar en 42 procent is 65 jaar of ouder. Slechts 15 procent is tussen de 18 en 44 jaar oud.

Maak het bespreekbaar

Uit eigen onderzoek weet Mediwietsite dat veel huisartsen nog erg onwetend zijn over de voordelen van medicinale cannabis. Daarom adviseren wij om de eventuele wens om mediwiet te gebruiken altijd bespreekbaar te maken met je huisarts. Op deze manier wordt een arts op een hele organische manier gestimuleerd om onderzoek te doen naar het onderwerp.

Een ieder die het nieuws over medicinale cannabis al een tijdje volgt, weet dat het stimuleren van dit medicijn niet tot nauwelijks gebeurt vanuit de politiek en gezondheidszorg. Een goede stimulans is dus het zelf aankaarten bij de arts en opgedane kennis met hem of haar delen.

Wij hopen dat NIVEL dit onderzoek vaker zal doen en dat we over niet al te lange tijd zien dat de lijn exponentieel is gaan stijgen.

[Openingsfoto: Shutterstock/Africa Studio]