(advertenties)
(advertentie)

Naar aanleiding van het vele anekdotische bewijs, onderzoekt een pilotstudie of CBD invloed heeft op de mate van agressie en zelfbeschadiging. Symptomen die voorkomen bij kinderen met een verstandelijke beperking, zoals bijvoorbeeld autisme.

Een ingang naar meer onderzoek

Momenteel wordt er een pilot-onderzoek uitgevoerd in Australië naar de werkzaamheid van medicinale cannabis als behandeling bij ernstige gedragsproblemen bij kinderen met een verstandelijke beperking. Het is te hopen dat het onderzoek uiteindelijk uitmondt in een groter klinisch onderzoek. Zeker omdat er volop anekdotisch bewijs is at medicinale cannabis gevallen van agressie en zelfbeschadiging bij kinderen kan verminderen.

De studie wordt geleid door professor Daryl Efron van het Murdoch Children’s Research Institute en is van start gegaan met tien kinderen tussen acht en zestien jaar. Deze voorstudie is bedoeld om eerst de praktische aspecten en de haalbaarheid van de behandeling te evalueren, voordat een groter onderzoek plaats zal vinden.

Efron vertelt hierover het volgende:

“De medicijnen die het vaakst worden voorgeschreven aan deze kinderen zijn stimulerende middelen. Denk hierbij aan antidepressiva en antipsychotica, die allemaal het risico op ernstige bijwerkingen met zich meebrengen. Er is weinig onderzoek gedaan naar nieuwe medicijnen om deze kinderen te helpen, maar medicinale cannabis is reeds effectief gebleken bij de behandeling van diverse medische aandoeningen, waaronder ernstige vormen van epilepsie bij kinderen. Ook heeft het een positieve invloed op de bijwerkingen van chemotherapie en de symptomen van multiple sclerose bij volwassenen.”

Sommige kinderen met een gedragsstoornis, zoals autisme, doen zichzelf pijn. [Foto: shutterstock/

Anekdotisch bewijs inspireert

In dit huidige stadium richt het Australische onderzoek zich specifiek op één bepaalde chemische stof binnen de cannabisplant, namelijk cannabidiol (CBD). Vorig jaar keurde de Amerikaanse FDA CBD goed om twee zeldzame vormen van ernstige epilepsie bij kinderen te behandelen. Deze goedkeuring was een soort mijlpaal in de medicinale cannabiswereld; het was de eerste keer dat in de Verenigde Staten een van cannabis afgeleide stof officieel werd goedgekeurd voor medicinaal gebruik.

Het onderzoek is geïnspireerd door een groeiende aantal anekdotische bewijzen. Die suggereren dat CBD effectief is bij het verminderen van incidenten van zelfbeschadiging en fysieke agressie bij kinderen met een verstandelijke beperking, waaronder autisme. De hoeveelheid van deze anekdotische rapporten is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, maar kwalitatief wetenschappelijk onderzoek in het gebied ontbreekt helaas nog.

ZIE OOK: Heftig! Wietolie helpt zelfdestructieve autisme-patiënt

Onderzoeken naar autisme en CBD in VS

In de Verenigde Staten lopen er momenteel verschillende onderzoeken naar CBD als behandeling voor de symptomen die geassocieerd worden met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Begin 2019 is de allereerste grootschalige klinische studie van start gegaan, gericht op kinderen met ASS. In die specifieke studie wordt de werkzaamheid onderzocht van cannabidivarin (CBDV) (een homoloog van CBD) als behandeling van dwanghandelingen en de prikkelbaarheid bij ASS-kinderen.

De Australische pilotstudie is iets breder dan het Amerikaanse onderzoek en omvat een breder scala aan intellectuele handicaps in verband met ernstig agressief gedrag. Het is nog steeds onduidelijk hoe effectief of veilig deze behandelingen zijn, vooral wanneer het wordt toegediend aan jongere kinderen.

Wetenschappelijk bewijs is van groot belang

Efron bevestigt echter de dringende noodzaak dat de wetenschap dit onderzoekt, omdat de huidige conventionele medicatie zeker niet zonder risico’s ingezet kan worden.

“Als kinderarts wordt me door ouders vaak gevraagd of medicinale cannabis hun kinderen zou kunnen helpen. Ik kan echter nu nog geen advies geven over de effectiviteit van medicinale cannabis voor kinderen met ernstige gedragsproblemen, omdat er geen gedegen onderzoek naar gedaan is. We hopen die leegte binnen de wetenschap te vullen met het kwalitatief onderzoek wat nu uitgevoerd wordt.”

[Openingsfoto: Shutterstock/Thanakorn.P]