(advertenties)
(advertentie)

‘Een bom’. Zo noemt een woordvoerder van de European Industrial Hemp Association (EIHA) het nieuws dat de Europese Commissie behandeling van ruim vijftig ‘novel food’ aanvragen voor CBD-producten uitstelt en CBD afkomstig van hennep ‘voorlopig’ beschouwt als een verdovend middel, verboden in de VN-drugsverdragen. Wat is er aan de hand?

Hennep, CBD en novel food

Zijn producten met cannabidiol (CBD) voedingswaren, zogenaamde novel foods of zijn het drugs? Die vraag speelt al jaren binnen diverse internationale organisaties: de Europese Commissie, de WHO en de Verenigde Naties. De eerste novel food regulering van de Europese Commissie dateert van 1997 en is bedoeld als veiligheidsmechanisme voor nieuw ontwikkelde voedingsmiddelen, die vóór 1997 niet op de markt waren in de Europese Unie.

Zo’n novel food moet een beoordelingsprocedure door de European Food Safety Authority (EFSA) ondergaan voordat het in de EU op de markt mag komen. Tot zover niets aan de hand. Producten van of met hennep of natuurlijke, niet-synthetische CBD vielen tot eind 2018 niet onder de novel food regels. In 1998 verklaarde de Europese Commissie: ‘er is besloten dat voedingsmiddelen die delen van de hennepplant bevatten niet binnen de werkingssfeer van de verordeningen EC 258/97 vallen’. En: ‘hennepbloemen … worden beschouwd als voedselingrediënten’.

Veranderlijke regels rondom CBD

Maar in januari 2019 tapte de Europese Commissie plots uit een ander vaatje. Producten met CBD werden ineens wél als novel food beschouwd, waardoor voor elk individueel product een langdurige en kostbare beoordelingsprocedure verplicht is. Dit zou betekenen dat alle CBD-producten in de EU van de schappen zouden moeten verdwijnen, totdat er voor elk product goedkeuring is van de EFSA. Op dit moment mogen EU lidstaten zelf bepalen hoe ze met CBD-producten omgaan; de handhaving verschilt per land.

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie), deed in januari 2019 zes aanbevelingen aan de secretaris generaal van de Verenigde Naties over de classificatie van cannabis in de drugsverdragen  van de VN. Een van die aanbevelingen gaat over CBD: pure CBD en bereidingen met CBD die minder dan 0,2% THC bevatten zouden helemaal moeten verdwijnen uit de VN drugsverdragen. Naar verwachting zal de drugscommissie van de VN, de CND (Commission on Narcotic Drugs), in december 2020 een besluit nemen over de WHO aanbevelingen.

Europese Commissie trapt op de rem

Journalist Alfredo Pascual berichtte in januari over een voorstel van de Europese Commissie aan de dertien EU-lidstaten die zitting hebben in de VN-drugscommissie om als één blok te stemmen over de aanbevelingen van de WHO. Pascual signaleerde toen al dat de inzet van de Commissie zeer voorzichtig en conservatief is. Zo vragen ze om ‘verder onderzoek’ naar de aanbeveling om CBD-producten met minder dan 0,2% THC buiten de werkingssfeer van de VN drugsverdragen te stellen.

De conclusie die Pascual trekt is somber: ‘Het voorstel van de Europese Commissie voor een gemeenschappelijk EU-standpunt adviseert alleen veranderingen te steunen die “de ontwikkelingen van de wetenschappelijke kennis weerspiegelen” en “niet zouden leiden tot een significante verandering in de controle” van cannabis.’

Verzet van Europese hennepindustrie

De Europese hennepindustrie organisatie EIHA verzet zich fel tegen de koers van de Europese Commissie. Over de aangepaste vermelding van cannabis in de Novel Food Catalogue van januari 2019 stelt de EIHA:

‘Deze updates zijn aantoonbaar onjuist, gebaseerd op logica en historische feiten, zoals EIHA herhaaldelijk heeft uitgelegd aan de lidstaten en de Europese Commissie. In de nieuwe vermelding van “Cannabis sativa L.” worden geen hennepbladeren of bloemen genoemd. Alleen hieruit wordt al duidelijk dat de laatste wijzigingen van de vermeldingen in de Novel Food catalogus, die haastig lijken te zijn geschreven, niet correct zijn. Bovendien ontbreken ook de traditioneel geproduceerde hennepextracten, terwijl extractie wordt beschouwd als een traditionele en conventionele methode voor voedselverwerking.’

Wat te doen met cannabinoïden?

Over de formulering bij de vermelding van cannabinoïden, stelt de EIHA: ‘In het nieuwe item voor “Cannabinoïden” zijn extracten met een natuurlijk voorkomend niveau van cannabinoïden nu uitgesloten, hoewel ze in de vorige vermelding wél werden genoemd. Dergelijke producten werden in belangrijke mate al voor 1997 verkocht en gebruikt.’

Het standpunt van de EIHA blijft onveranderd en glashelder: ‘Hennepbladeren en bloemen evenals hennepextracten van industriële hennep, met het natuurlijk gehalte aan cannabinoïden (dat wil zeggen: niet verrijkt met geïsoleerde CBD) zijn traditionele voedingsmiddelen en vallen niet onder de reikwijdte van de Novel Food regels.’

Verdwijnen alle CBD-producten in heel de EU binnenkort uit de winkelschappen..? [Foto: Kimberly Boyles/Shutterstock]

Dreigende ramp voor CBD-producenten én consumenten

Als de berichtgeving over het uitstel van de novel food aanvragen voor CBD-producten en het voorlopige standpunt van de Europese Commissie klopt, dreigt een ramp voor de producenten, verkopers én consumenten van CBD-producten in de hele EU. De Engelse website Foodnavigator bracht het nieuws op 15 juli, onder de kop ‘Britse cannabinoïden industrie ziet kansen nu Europese Commissie overweegt CBD als verdovend middel te classificeren’. Een mooi voorbeeld van het gezegde ‘de een zijn dood is de ander zijn brood’.

In het artikel komen twee anonieme woordvoerders van de Europese Commissie aan het woord. Nummer 1 zegt: ‘We hebben twijfels over CBD … op dit moment zegt de voorlopige analyse dat het niet als voedsel kan worden gekwalificeerd, maar dat is geen definitieve beslissing.’

Woordvoerder 2 dropt de echte bom: ‘Het voorlopige standpunt van de Commissie is dat CBD, gewonnen uit de bloeiende en vruchtdragende toppen van de hennepplant, moet worden beschouwd als een verdovend middel dat valt onder het Enkelvoudig Verdrag van de Verenigde Naties inzake verdovende middelen, 1961.’

CBD geen novel food maar een verboden drug?

Oftewel: CBD is geen voedingssupplement, geen novel food, maar een verboden drug, die volgens de VN verdragen met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Bedrijven die een novel food aanvraag voor een CBD-product hebben ingediend, kunnen tot eind augustus commentaar geven aan de Europese Commissie, meldt Foodnavigator. De Commissie wil duidelijkheid geven over de status van CBD-producten om zo een uniforme toepassing van EU-wetten in alle lidstaten te garanderen.

Dat is opmerkelijk omdat het standpunt van diezelfde Europese Commissie al jaren is dat drugsbeleid niet haar competentie is, maar een zaak van de individuele lidstaten. Voor CBD, dat ook volgens de WHO geen psychoactieve werking heeft en risicoloos kan worden gebruikt, geldt dat principe kennelijk niet.

Groot-Brittannië ziet kansen na Brexit

Als de Europese Commissie CBD-producten werkelijk tot verdovende middelen bombardeert, dan is het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk de lachende derde. De Britse Food Standards Agency (FSA) heeft Britse CBD-producenten al verzekerd dat zij CBD na de Brexit niet als verdovend middel gaat kwalificeren.

Steve Moore, oprichter en adviseur van de Britse Association for the Cannabinoid Industry (ACI), reageert met gemengde gevoelens op het nieuws uit Brussel: ‘Het is zeer teleurstellend dat het Novel Foods-proces tot stilstand is gekomen, maar het is bemoedigend om te weten dat de FSA bezig blijft met aanvragers, toegewijd is aan het beoordelen van dossiers en niet afwijkt van het ondersteunen van de regulering van CBD via de Novel Food route. Het positioneert het Verenigd Koninkrijk ook als een wereldleider in onderzoek en ontwikkeling van cannabinoïden.’

[Bronnen:
UK cannabinoid industry spots opportunity as EC considers reclassifying CBD a narcotic, Foodnavigator.com, 15 juli 2020
All you need to know about the EIHA Novel Food Consortium, publicatie EIHA, juli 2020
European Commission proposes unified EU vote on WHO cannabis scheduling recommendations, MJbizdaily.com, 15 januari 2020
EIHA16, hemp and novel food, Cannabis News Network, 17 juni 2019
World Health Organization recommends rescheduling cannabis, provides clarity on CBD, MJBizdaily, 31 januari 2019]
[openingsbeeld:  Johannes Menge/Shutterstock]