(advertenties)
(advertentie)

Steeds meer oudere volwassenen (65+) lijken onterecht zelfverzekerd te zijn over hoe zij cannabis gebruiken. Dit blijkt uit het feit dat het aantal cannabis gerelateerde bezoeken (van de 65-plussers) aan de eerste hulp in de VS is gestegen. Waar in 2005 nog ruim 20 van de 100.000 bezoeken te maken hebben met cannabisgebruik, zijn dat er in 2019 maar liefst 395 op de 100.000 – een stijging van 1.804 procent!

Niet alleen kinderen maar ook ouderen vaker naar Eerste Hulp vanwege cannabisgebruik

Er is de laatste tijd veel bezorgdheid geuit over bezoeken aan de spoedeisende hulp (SEH). Deze bezorgdheid heeft met name betrekking op kinderen die ziek worden na het nuttigen van cannabis-eetwaren (edibles). Nu luiden onderzoekers van de Universiteit van Californië in San Diego ook de noodklok over ouderen.

Onderzoekers van de School of Medicine aan de universiteit zijn op zoek naar trends in cannabis gerelateerde SEH-bezoeken. Ze analyseren de gegevens van het Department of Healthcare Access and Information van 2005 tot 2019. Ze ontdekken dat SEH-bezoeken als gevolg van cannabisgebruik flink toenemen onder oudere volwassenen in Californië.

Mannen belanden na cannabis consumptie vaker op Eerste Hulp

Uit het onderzoek – gepubliceerd in The Journal of the American Geriatrics Society – komt een duidelijke stijging in het aantal cannabis gerelateerde SEH-bezoeken naar voor, onder volwassenen ouder dan 65 jaar. De stijging is zelfs groter dan het torenhoge percentage kinderen van vijf jaar en jonger in de VS, die zijn blootgesteld aan eetbare cannabisproducten. Een recent onderzoek toont aan dat er in 2021 maar liefst 1.375 procent meer van dergelijke (kinderen) edibles incidenten zijn dan in 2017.

Maar nu vormen ouderen & cannabis dus ook een probleem. De auteurs: “Onder de oudere zwarte volwassenen is in 2019 de grootste toename aan SEH-bezoeken. Oudere mannen hebben sowieso een hoger SEH-bezoekpercentage in 2019 en we zien bij hen een grotere absolute toename dan bij oudere vrouwen.”

Hoewel de SEH-bezoeken tussen 2013 en 2017 pieken – zo meldt de universiteit – stabiliseren ze zich vervolgens in 2017, nadat cannabis voor volwassenen wordt gelegaliseerd. De beschikbaarheid van recreatieve cannabis lijkt niet te correleren met een hoger aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp onder ouderen, zegt het onderzoekteam dan ook.

In Nederland is alleen medicinale cannabis legaal, voor wat betreft recreatieve wiet komt er in 2024 een proef in 10 gemeenten met legale wiet in de coffeeshops.

Ouderen gebruiken steeds vaker cannabis voor chronische klachten, maar betere voorlichting over het gebruik ervan is bepaald geen overbodige luxe – zo blijkt uit ziekenhuiscijfers… [foto: Rawpixel.com/Shutterstock]

Waarom wenden ouderen zich tot cannabis?

De onderzoekers wijzen er op dat toegenomen gebruik onder ouderen te verklaren is. Het houdt mogelijk verband met dat cannabis (en aanverwante producten) in staat zijn om chronische symptomen te verlichten. Echter kunnen de mogelijke nadelige effecten leiden tot onbedoelde gevolgen, zoals een verhoogd gebruik van de acute gezondheidszorg.

In een onderzoeksbrief die in februari 2020 in JAMA Internal Medicine werd gepubliceerd, wordt opgemerkt dat het cannabisgebruik onder oudere volwassenen nationaal – in de VS dus in dit geval – blijft toenemen. Er wordt een duidelijke stijging gezien onder vrouwen, raciale/etnische minderheden, mensen met hogere gezinsinkomens en mensen met psychische problemen.

“Over het algemeen lijkt het erop dat de toename van het cannabisgebruik grotendeels wordt veroorzaakt door degenen zonder meerdere chronische (medische) aandoeningen”, aldus de studiesamenvatting.

Een ander onderzoek uit 2022, waarin gekeken werd naar factuurgegevens van een grote apotheek voor medicinale cannabis in de staat New York, brengt ook het toegenomen wietgebruik onder ouderen aan het licht. Meer dan een kwart (25,8 procent) van de klanten is 65 jaar of ouder. Binnen alle leeftijdsgroepen is ernstige of chronische pijn het overheersende symptoom voor cannabisgebruik. Wel wordt gezien dat oudere patiënten vaker cannabis gebruiken voor onder meer kanker en de ziekte van Parkinson.

Kunnen 65-plussers slechter tegen een hoog THC-gehalte?

De auteurs van de laatste studie suggereren dat de aanzienlijke toename vooral lastig is voor geriaters. Oudere volwassenen lopen namelijk een hoger risico op nadelige gezondheidseffecten die verband houden met psychoactieve stoffen, waaronder cannabis.

Dr. Benjamin Han, geriater aan The School of Medicine en de eerste auteur van het onderzoek: “Ik zie veel oudere volwassenen die overdreven zelfverzekerd zijn. Ze zeggen dat ze weten hoe ze ermee om moeten gaan, maar naarmate ze ouder worden, wordt hun lichaam gevoeliger. Daarnaast zijn de concentraties in cannabis tegenwoordig heel anders dan wat ze misschien hebben geprobeerd toen ze nog jong waren.”

De onderzoekers hebben een verklaring gevonden voor het overmatig SEH-bezoek door ouderen. “Cannabis kan de reactietijd vertragen en de aandacht verminderen. Dit kan leiden tot verwondingen door bijvoorbeeld vallen, het risico op psychose, delirium en paranoia neemt toe en cardiovasculaire en longziekten kunnen verergeren. Ook kan cannabis interageren met andere voorgeschreven medicijnen.”

Nog veel meer te leren over cannabis en ouderen

Dr. Alison Moore – co-auteur van de studie en hoofd van de afdeling Geriatrie, Gerontologie en Palliatieve Zorg aan de School of Medicine – merkt op dat er nog veel meer moet worden onderzocht over cannabis, gezien alle nieuwe vormen ervan en de diversiteit aan combinaties van THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol).

De auteurs vinden dat vragen over cannabisgebruik en het geven van voorlichting over het gebruik ervan, deel moeten uitmaken van de routinematige medische zorg voor oudere volwassenen.

Maar het zou ook nuttig zijn om niet langer de screening vragenlijsten te gebruiken die cannabis doorgaans op één hoop gooien met niet-legale drugs, zoals cocaïne en methamfetamine. Hierdoor gaan patiënten misschien aarzelen over het geven van een eerlijk antwoord, waardoor het cannabisgebruik verzwegen wordt. Dit met alle gevolgen van dien.

Wanneer een zorgverlener – of het nou een arts is of een apotheker – op de hoogte is van het cannabisgebruik, kan deze informatie geven over de mogelijk risico’s en waar men alert op dient te zijn. Dit zou een bezoekje aan de SEH wellicht ook kunnen voorkomen…

[openingsbeeld: Yuri Kravchenko/Shutterstock]