(advertenties)
(advertentie)
In de VS spreken ze inmiddels van een ‘epidemie’ wanneer ze aan het massale gebruik van opioïde medicijnen – en de onvoorstelbare aantallen overdosis-doden – refereren. Maar ook in Nederland is het aantal mensen dat verslaafd is aan zware, farmaceutische pijnstillers enorm. Hoog tijd dus dat er nu miljoenen dollars beschikbaar komen voor het eerste wetenschappelijke onderzoek dat de langetermijn-effecten van medicinale cannabis op het gebruik van opioïden analyseert.

Opioïden epidemie

The National Institutes of Health (NIH) heeft een 5 jaar durende subsidie van 3,8 miljoen dollar beschikbaar gesteld aan researchers van Albert Einstein College of Medicine and Montefiore Health System. De wetenschappers daar starten de eerste langetermijn-studie naar de vraag of medicinale cannabis het gebruik van opioïde medicijnen (denk aan Morfine, Fentanyl, Tramadol, Oxycodone et cetera) onder volwassen met chronische pijn kan verminderen. Geen overdreven onderzoek ook, want er vallen alleen al in de VS jaarlijks meer dan 20.000 doden door een (overdosis) opioïden…

Om aan deze voortwoekerende epidemie wellicht een einde te maken, of althans een forse vermindering van het gebruik (en misbruik) van zware pijnstillers af te dwingen, willen zowel dokters als patiënten graag een veilig en effectief alternatief. Welnu, dat zou dus zomaar eens cannabis kunnen zijn!

Gebrek aan informatie

‘Er is een gebrek aan informatie over de impact van medicinale cannabis op opioïdengebruik door mensen met chronische pijn’, zegt Chinazo Cunningham van Einstein and Montefiore. ‘We hopen dat deze studie de gaten kan opvullen en dat het artsen en patiënten kan voorzien van broodnodige begeleiding.’

Kan wiet helpen om de opioïden-epedemie te bestrijden? In de VS start het eerste onderzoek naar deze vraag… [foto: picturepartners/Shutterstock]

Met name HIV-patiënten zijn verstrengeld met het gebruik van zware pijnstillers: tussen de 25 en 90 procent van hen lijdt aan chronische pijn, Zij vormen dan ook een speerpunt in het onderzoek in de VS, zeker omdat het gevaar van misbruik bij deze groep extra hoog is zo blijkt uit eerdere onderzoeken. In de afgelopen jaren heeft medicinale cannabis erkenning gekregen als behandelmethode. Op dit moment is mediwiet immers al legaal in 29 van de 50 Amerikaanse staten plus in hoofdstad Washington D.C. Chronische pijn en/of HIV en Aids zij gekwalificeerde ziekten voor medicinaal cannabisgebruik.

Zorgpraktijk en overheidsbeleid

Onderzoekers hebben nog nooit eerder – onder welke populatie dan ook – bestudeerd of het gebruik van medicinale wiet(olie) op termijn het gebruik van opioïde medicijnen vermindert. Ook zijn er geen onderzoeken naar hoe de specifieke chemische componenten in cannabis – tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD) – effecten beïnvloeden op bijvoorbeeld pijn, functioneren en levenskwaliteit. De meeste studies die negatieve effecten van langdurig cannabisgebruik rapporteren, hebben zich daarbij bovendien gericht op illegale wiet in plaats van medicinale cannabis.

‘Terwijl de federale overheid en de staten worstelen met de complexe issues rondom opioïden en medicinale cannabis, hopen wij met op bewijs gebaseerde aanbevelingen te komen’, aldus dr. Cunningham. ‘Die zullen helpen om een verantwoordelijke en effectieve zorgpraktijk en overheidsbeleid te scheppen.’

250 deelnemers, 18 maanden onderzoek

Onder leiding van Cunningham doen er 250 HIV-positieve en HIV-negatieve volwassenen met chronische pijn die opioïden gebruiken én dokterstoestemming voor het gebruik van medicinale cannabis hebben mee aan het langdurige onderzoek. De wiet krijgen ze van legale medical marijuana dispensaries in de staat New York.

Gedurende 18 maanden vullen de deelnemers tweewekelijks een vragenformulier in. Daarbij ligt de focus op het niveau van pijnbeleving en op het medicinale en illegale gebruik van cannabis en opioïde medicijnen. De participanten leveren ook elke drie maanden tijdens een persoonlijk bezoek urine- en bloedmonsters. Daarnaast worden er diepte-interviews gehouden met een selecte groep deelnemers over hun perceptie van hoe medicinale cannabis het gebruik van zware pijnstillers beïnvloedt.

[openingsfoto: Lightspring/Shutterstock]