(advertenties)
(advertentie)

In Nederland hebben we een gedoogbeleid, en gedogen betekent oogluikend toestaan.  Veel mensen die thuis maximaal vijf wietplanten kweken gaan er dan ook vanuit dat dat is toegestaan. Helaas betekent gedogen echter ook dat het officieel wel degelijk verboden is. Kortom; alles over het schizofrene gedoogbeleid en thuis kweken. 

Op Mediwietsite schrijven we regelmatig over het kweken van medicinale wiet voor eigen gebruik. Door zelf medicinale wiet te kweken, weet je namelijk zeker dat je de juiste wietsoort grootbrengt die jou het beste helpt.  Ook weet je zeker dat er geen schadelijke bestrijdingsmiddelen aan te pas komen. Bovendien is het vele malen goedkoper.

Er is wel één probleem. Het kweken van wiet is volgens de Nederlandse Opiumwet verboden. “Ja maar tot vijf wietplanten kweken mag toch gewoon?” Deze vraag zien wij vaak voorbijkomen, maar het eenvoudige antwoord daarop is helaas toch, ‘nee’. De politie schroomt helaas ook niet altijd om het verbod te handhaven. Zo ondervond ook dit echtpaar in 2019, dat twee wietplanten in de tuin had voor medicinaal gebruik.

Wat zijn de regels?

Volgens artikel 3 van de Opiumwet is het verboden om wiet te kweken. De politie spreekt liever over hennep, maar dat is heel wat anders. Het is bovendien verboden om wiet te verwerken, te verkopen, transporteren en af te leveren.

Dat klinkt allemaal heel streng. De praktijk is gelukkig iets genuanceerder. Sinds 1976 maakt de overheid namelijk onderscheid tussen soft- en harddrugs. Hiermee wilde de toenmalige regering de productie en verkoop van softdrugs scheiden van harddrugs. Doel: prioriteiten stellen met meer aandacht voor serieuze drugsproblematiek (heroïne toentertijd).

Dat was de start van het gedoogbeleid. Dit houdt kortweg in dat coffeeshops onder bepaalde voorwaarden wiet mogen verkopen, burgers mogen maximaal vijf gram wiet op zak hebben, en ook het hebben van vijf wietplanten worden gedoogd.

Het gedoogbeleid zegt niet dat kweek en bezit van wiet legaal is. Het is illegaal, maar onder bepaalde hoeveelheden ben je niet strafbaar. Treft de politie vijf gram wiet bij je aan? Dan mogen ze het in beslag nemen zonder dat je wordt vervolgd. Vindt de politie vijf planten in je tuin? Dan mogen ze die in beslag nemen zonder strafrechtelijke consequenties voor de eigenaar.

Gedogen betekent helaas niet dat het mag. Gedogen betekent dat je tot vijf planten niet wordt vervolgd. [Shutterstock/Steve Burch]

Vijf planten niet strafbaar

Het Openbaar Ministerie neemt bij vijf planten of minder aan dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Met andere woorden: het telen van vijf wietplanten of minder is verboden, maar wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Mits je weigert afstand te doen.

Of je afstand moet doen hangt overigens af van de dienders in kwestie, en is dus volstrekt willekeurig. Sommigen laten een kweker met rust, anderen komen met veel machtsvertoon langs om een paar wietplanten uit de tuin te trekken. Als de verdachte minderjarig is, volgt overigens altijd een strafrechtelijke reactie.

Bij meer dan vijf wietplanten ben je overigens wel strafbaar. In dit geval is naast de hoeveelheid ook de mate van professionaliteit bepalend bij het vaststellen van de strafvordering. Hoe groter de mate van professionaliteit (lampen, afzuiginstallatie, etc.) hoe strenger de strafrechtelijke aanpak.

Opsporing en vervolging

De strafrechtelijke opsporing en vervolging van de Opiumwet is een verantwoordelijkheid van justitie en politie. In veel gevallen komt de politie in actie bij het vermoeden van klein- of grootschalige kweekactiviteiten.

Momenteel lijkt er aan de kant van de strafvervolging echter wel het een en ander gaande. Steeds meer rechters hekelen namelijk het feit dat zieke burgers, die geen kwaad in de zin hebben, worden gecriminaliseerd wegens een heilzame plant.

Zo besloot een rechter dat een patiënt door mocht kweken. Een andere rechter hield het sluiten van een woning tegen in Terneuzen terwijl er maar liefst veertig mediwietplanten stonden. Kort daarna mocht een vrouw uit Amsterdam in haar woning blijven terwijl haar zoon er eveneens veertig medicinale wietplanten kweekte.

Door deze en vele andere zaken ontstaan er in de lokale en landelijke politiek twijfels over het beleid. Steeds meer politici vinden dat er voor patiënten die wiet kweken andere regels moeten gelden. Dat is goed nieuws, maar het kan nog wel een aantal jaar duren voordat het zover is. In de tussentijd is het dus goed om op de hoogte te zijn van de geldende wet.