(advertenties)
(advertentie)

Het verlagen van het aantal mannen dat suïcide pleegt – of daartoe een poging doet – is zeker geen slechte ‘bijkomstigheid’ van legale wiet. Legalisering van cannabis is overal op aarde een hot topic, ondanks dat er ook nog altijd felle tegenstanders zijn. Die laatste zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat het opheffen van het bestaande cannabisverbod zal leiden tot meer psychische aandoeningen, met alle gevolgen van dien. Een recent uitgevoerde studie laat echter zien dat dit niet waar is.

De cijfers vertellen het juiste verhaal

Het actuele onderzoek werd uitgevoerd door experts van Case Western Reserve University School of Medicine, Yale Law School, Cato Institute en de Reason Foundation. Het wijst uit dat er geen verband bestaat tussen cannabisgebruik en zelfmoord en/of psychische aandoeningen.

Kijkend naar de cijfers suggereert de studie mogelijk zelfs het tegenovergestelde; legalisering van wiet zorgt er voor dat er minder mannen van middelbare leeftijd zelfmoord plegen!

De studie – die een vervolg is op een studie uit 2013 waaruit praktisch dezelfde bevindingen naar voor kwamen – laat zien dat de legalisering van recreatieve cannabis verband houdt met een daling van 6,29% van het aantal zelfmoorden onder mannen tussen de 40 en 49 jaar. Ook wordt duidelijk dat andere geestelijke gezondheidsresultaten niet per definitie negatief beïnvloed worden door de legalisering van wiet.

Legalisering van cannabis en psychische aandoeningen 

Het nieuwe onderzoek is gebaseerd op dezelfde methodologie als het onderzoek uit 2013: door een longitudinale analyse op staatsniveau uit te voeren. Dit doen ze met behulp van zelfmoordcijfers van The National Center for Health Statistics en de morbiditeitscijfers met betrekking tot mensen met psychische klachten van The National Survey on Drug Use and Health.

De onderzoeksgegevens omvatten alle vijftig staten plus hoofdstad Washington D.C. van 1999 tot 2019. De resultaten zullen worden beoordeeld door experts (de zogeheten peer review) en worden later nog gepubliceerd in een wetenschappelijk vaktijdschrift.

Het gebruik van cannabis blijkt meestal positief te werken op de mentale gezondheid, zo blijkt… [beeld: Talaj/Shutterstock]

“Ongunstige geestelijke gezondheidsresultaten worden niet beïnvloed door de legalisering van cannabis op staatsniveau, wat de bevindingen uit de studie van 2013 bevestigt. Bovendien is er bewijs dat toegang tot recreatieve cannabis het zelfmoordcijfer voor mannen van middelbare leeftijd zelfs verlaagt”, stelt  het actuele onderzoek.

Critici van de legalisering van cannabis wijzen op onderzoeken die verbanden aantonen tussen zwaar cannabisgebruik en zelfmoord, depressie en psychische stoornissen. Dergelijke onderzoeken die correlatie aantonen, moeten het oorzakelijk verband echter nog bevestigen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. 

Meer voordelen van legale wiet

De auteurs gaan zelfs nog een stapje verder. Ze stellen dat je enkel door het legaliseren van cannabis meer rigoureus onderzoek kunt doen naar verdere voor- en mogelijke nadelen van langdurig cannabisgebruik. Ze merken hier bij op dat iedere vorm van drugs die invloed uitoefent op onze geestelijke waarneming bepaalde risico’s met zich meebrengt. Cannabis is daarin geen uitzondering en moet daarom ook grondig worden bestudeerd.

Tevens van belang om te weten is de de uitkomst van een studie gepubliceerd door The Journal of the American Medical Association in september 2021. Deze onthult dat het cannabisgebruik onder adolescenten niet is gestegen nadat deelstaten medicinale en/of recreatieve cannabis hebben gelegaliseerd. 

Zoals in 2020 gerapporteerd door de bekende Amerikaanse cannabis website  Marijuana Moment, gaf een functionaris van The National Marijuana Initiative of the White House Office of National Drug Control Policy toe dat om ‘onbekende redenen’ de jeugdconsumptie van cannabis afneemt in Colorado en eveneens in de andere staten waar het legaal is.

Het is – kijkend naar hoe het brein van een jongere werkt – niet verwonderlijk dat voor sommige adolescenten de verleiding om wiet te consumeren afneemt door de legalisatie. Dingen die niet mogen, hebben immers vaak meer aantrekkingskracht. 

Een andere recente studie wijst uit dat rekruten uit het leger die in het verleden wiet gebruikt hebben, dezelfde prestaties leveren als hun leeftijdsgenoten. Alleen verlaten zij minder snel het leger vanwege gezondheidsproblemen…

[openingsbeeld:  Anton Watman/Shutterstock]