(advertenties)
(advertentie)

Al veel mensen zijn het slachtoffer geworden van glioblastoma, een dodelijke vorm van kanker in de hersenen. Deze diagnose krijgen is verwoestend, de prognose is nog erger. Glioblastoma treft 2 à 3 op de 100.000 mensen in Europa. Cannabinoïden, de werkzame bestanddelen in wiet, zouden een gunstige invloed kunnen hebben bij deze ernstige vorm van kanker. Wellicht wat hoop dus voor de mensen die lijden aan deze aandoening of er in de toekomst mee te maken krijgen…

Zeer agressieve hersentumor

Glioblastoma – ook wel afgekort tot GBM – is de meest voorkomende type primaire kwaadaardige hersentumor, met een gemiddelde overlevingskans van minder dan een jaar. Deze prognose geldt enkel bij de meest agressieve behandelmethode. Als het gaat om het vinden van nieuwe behandelingen voor bepaalde ziektes bestaat er geen twijfel over het feit dat het vergroten van de overlevingskansen voor mensen die lijden aan glioblastoma zeer hoog op de lijst staat.

Is het gezien de extreem kwaadaardige vorm van kanker redelijk om te geloven dat een cannabinoïde een therapeutisch voordeel zou kunnen bieden bij het behandelen van glioblastoma? Hoewel deze ziekte weinig ruimte laat voor cynisme of humor, zou je toch best kunnen zeggen: ‘Waarom niet?’.

Cannabis wordt geprezen en ook ingezet bij zo ongeveer elke vorm van gezondheidsproblemen;

  • Bij huidverzorging
  • Als superfood
  • Bij door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid en braken
  • Bij acute kankerpijn
  • Bij chronische pijn
  • Bij geestesziekte
  • Bij epilepsie

De lijst met mogelijke therapeutische indicaties voor mediwiet zal waarschijnlijk blijven groeien, dus waarom zou glioblastoma ook niet op de lijst kunnen komen? Een groeiend aantal bewijzen suggereert immers dat cannabinoïden krachtige anti-tumor eigenschappen hebben en dus ook met succes kunnen worden gebruikt bij de behandeling van glioblastoma.

Hoe het zou moeten werken

Om te weten of een individueel cannabinoïdemolecuul of een mengsel van THC met CBD een curatieve rol kan spelen bij de behandeling van een glioblastoom, moet worden begrepen waarom tot nu toe de conventionele behandelingen niet voldoende effectief zijn. De behandeling van glioblastoma is voor een deel gecompliceerd vanwege de bloed-hersenbarrière, die vaak voorkomt dat medicijnen de beoogde tumorcellen bereiken.

Er is heel recent een onderzoek gedaan naar hoe CBD de medicijnopname in onze hersenen positief kan beïnvloeden. Deze nieuwe vorm van afleversystemen kan baanbrekend zijn als het gaat om glioblastoma; deze vorm van nanocapsules zouden in staat kunnen zijn om de aflevering van een breed scala aan medicijnmoleculen naar de plaats van de tumor te versnellen.

Eind 2015 konden onderzoekers van het Sunnybrook Health Science Center in Canada voor het eerst in de geschiedenis de bloed-hersenbarrière binnendringen en effectief medicatie rechtstreeks aan de hersentumor van een patiënt toedienen. Wetenschappers onderzoeken hoe ze deze technologie kunnen gebruiken om patiënten met glioblastoma te behandelen.

Het behandelen van glioblastoma kan in de nabije toekomst wellicht plaatsvinden met cannabis medicatie, niet alleen om de symptomen van deze ziekte te verlichten maar ook om de kans op genezing te vergroten…

De antitumorfuncties van cannabis

Groeiend bewijs suggereert dat cannabinoïden krachtige antitumor eigenschappen hebben en met succes kunnen worden gebruikt bij de behandeling van glioblastoma. Het therapeutische effect van cannabinoïden is gebaseerd op de vermindering van de tumorgroei via onder andere het doden van tumorcellen.

Experimentele studies hebben al in de jaren negentig de preventieve eigenschappen van THC aangetoond in diermodellen met kanker. Deze laatste studies toonden aan dat bij een levenslange blootstelling (2 jaar) van knaagdieren aan THC de overlevingskans van de behandelde ratten hoger was dan die van de aan placebo blootgestelde diertjes. Het voorkomen van hormoonafhankelijke tumoren was verminderd. Bovendien werd aangetoond dat cannabinoïden de invasiviteit en de stamcelachtige eigenschappen van glioblastoma-tumoren remmen.

THC bereikt hoe dan ook ons brein

Er valt veel te leren, maar één ding is zeker; cannabinoïden zoals THC worden in het hersenweefsel afgeleverd zonder gebruik te maken van een tumor-selectieve toedieningstechnologie. Dat weten we onder ander zeker door de psychoactieve eigenschappen van deze cannabinoïde.

We kunnen alleen maar hopen dat een meer selectieve wijze van toediening aan de hersenen zal resulteren in een verhoogde werkzaamheid bij kankerpatiënten. En beter nog, de op cannabinoïden gebaseerde geneesmiddelen zullen de kwaliteit van leven bij deze patiënten helpen verbeteren.

De biologische effecten van cannabinoïden

Volgens een ander onderzoek hebben THC en CBD een breed scala aan biologische effecten doordat ze verbindingen aan CB1-receptoren en CB2-reptoren activeren. Het verbinden aan en het activeren van deze receptoren initieert een signaalroute, de endoplasmatische reticulum stressrespons genoemd, die de afbraak van tumorcellen realiseert.

De ontwikkelingsprioriteiten van Tetra Bio-Pharma zijn gericht op oncologie, zowel op vergevorderde kankerpijn door chemotherapie geïnduceerde misselijkheid en braken, als op glioblastoma. Want dat is helaas  een aandoening die – tot nu toe – vrijwel geen wetenschappelijke vooruitgang of substantiële verbetering in overleving heeft laten zien…

[foto’s:  sfam_photo/Shutterstock]