(advertenties)
(advertentie)

Vooral THC – de bekendste stof uit cannabis – staat bekend om haar slaapverwekkend effect. Maar over het effect op je slaap van die andere bekende cannabinoïde, namelijk CBD zijn de meningen verdeeld. Volgens wetenschappers heeft dat te maken met de dosering. Maar dát CBD de slaap beïnvloedt is zeker, en wel op de volgende 5 manieren…

CBD en slaap

Vraag aan tien patiënten hoe het niet-psychoactieve CBD hun slaap beïnvloedt en je krijgt tien verschillende antwoorden. Hoewel er nog maar weinig studies naar het effect van CBD op de slaap zijn gedaan, laat voorlopig onderzoek zien dat cannabidiol een duidelijk effect heeft op de slaapcyclus, afhankelijk van de dosering. Dit zijn de vijf belangrijkste manieren van het effect van CBD op uw nachtrust.

Cannabidiol (CBD) is een niet-psychoactieve cannabinoïde die afhankelijk van de dosering verschillende effecten kan hebben op je slaap. [Afbeelding: shutterstock/molekuul_be]

1. Hoge dosis CBD is kalmerend

Wie hoopt even wat slaap in te halen kan maar beter een hoge doses CBD gebruiken, blijkt uit onderzoek. In 2013 werd namelijk over een placebo-gecontroleerde een studie gepubliceerd in vakblad Journal of Psychopharmacology. In het onderzoek werd het effect van verschillende doses cannabidiol op ratten onderzocht.

Hoge doseringen CBD verlengen de diepe slaap. [Foto: shutterstock/Kuttelvaserova Stuchelova]

De knaagdieren kregen de cannabinoïde geïnjecteerd in doses van 2, 5, 10 en 40 milligram per kilo lichaamsgewicht. Hierbij moet echter vermeld worden dat mensen en knaagdieren CBD verschillend verwerken. Het effect van deze dosering op mensen kan verschillen van de resultaten die bij de ratten werden opgemerkt.
Dat gezegd hebbende bleken de ratten met de hoogste doseringen (10 en 40 milligram) door het middel wél langer te slapen.

Bij de 40mg-groep duurde het daarbij echter ook langer voor zij in de REM-slaap (REM staat voor Rapid Eye Movement) terechtkwamen. De REM-slaap  is de droomfase, vlak voordat je wakker wordt. Sommige wetenschappers denken dat in deze fase emotionele herinneringen worden verwerkt.

Bij de 10mg-groep werd de tijd tot de REM-slaap juist verkort. Voor de REM-slaap, een lichtere slaapfase, komt een diepere niet-REM slaapfase. Deze fase van diepe slaap werd ook iets langer bij de 40mg groep, maar niet heel significant. Hieruit kunnen we concluderen dat de hogere dosis CBD effectiever is om dieper te slapen – in ieder geval bij ratten.

2. Lage dosis CBD geeft energie

Waar hogere doses CBD-olie kalmerend werken, geven lagere doseringen cannabidiol juist energie. Een ouder onderzoek uit 1977 bewees dat knaagdieren die een dosering van 20mg CBD (per kilo lichaamsgewicht) kregen, korter in de diepe slaap-fase bleven. Dit suggereert volgens de onderzoekers dat CBD alertheid stimuleert.

Deze studie liet daarnaast ook zien dat bij 40mg per kilo lichaamsgewicht, een tegenovergesteld effect optrad. De dieren bleven langer in de diepe slaap. De alertheid ging hierbij ook omlaag. Na 15 achtereenvolgende dagen een hoge dosis te hebben ontvangen, bouwden de testdieren een tolerantie op voor het middel.

3. CBD gaat kalmerende werking THC tegen

Volgens een andere studie kan CBD ook het kalmerende effect van tetrahydrocannabinol (THC) tegengaan. Zo bleek in 2014, toen de resultaten van dit klinische onderzoek naar het effect van CBD en THC op acht jongvolwassenen, werden gepubliceerd in het Journal of Clinical Psychopharmacology. 

Uit slaap-EEG’s bleek dat kleine hoeveelheden CBD alertheid stimuleren en de kalmerende werking van THC remmen. [Foto: shutterstock/NPS_87]

In het dubbelblinde placebo-gecontroleerde experiment namen de participanten dan wel 15mg THC, 5mg van zowel THC als CBD, óf een combinatie van 15mg THC en CBD in een orale spray voor ze naar bed gingen.

Met de hoogste dosering leek de THC/CBD-combinatie eerder alertheid te stimuleren dan kalmerend te werken. In de lagere combinatie-dosis bleek de fase 3 slaap verkort, de eerste fase van de diepe slaap. Dit kan erop duiden dat CBD de kalmerende/verdovende werking van THC remt en alertheid stimuleert bij deze doseringen. De 15mg THC dosis had namelijk geen negatief effect op de slaapcyclus.

4. Hoge dosis CBD tegen slapeloosheid

Hoge doses CBD helpen tegen insomnia (slapeloosheid), blijkt ook uit een studie die in 1981 verscheen in de Journal of Clinical Pharmacology. Een dosering van 160mg CBD was volgens de publicatie een effectiever slaapmiddel dan een placebo.

CBD om te slapen? Hoe meer, hoe beter. [Foto: shutterstock/J. Lekavicius]

Dit experiment had 15 participanten, die leden aan slapeloosheid en ieder 40, 60 en 160mg CBD ontvingen. Zij kregen op andere dagen ook een placebo, en op weer andere dagen 5mg van de slaappil Nitrazepam, verdeeld over een periode van vijf weken. De dosis van 160mg CBD had een zeer positief effect op de slaap en werd geassocieerd met minder slaaponderbrekingen. Na zulke hoge doseringen CBD lieten participanten echter wel weten minder dromen te ervaren.

5. Terpenen

Een mango eten kan het effect van je THC- of CBD-extract beïnvloeden. [Foto: shutterstock/J. Lekavicius]

Veel van dit soort slaapstudies richten zich puur op geïsoleerde CBD-extracten die direct in de patiënt worden geïnjecteerd of oraal worden toegediend. Echter kan een CBD-rijke wietsoort een heel ander effect hebben op de slaap dan een CBD-isolaat. In de cannabisplant komen namelijk naast cannabinoïden als CBD en THC, ook andere stoffen voor die de slaap kunnen beïnvloeden.

Een groot aantal van deze stoffen zijn aromatische chemicaliën, terpenen genaamd. Deze geven elke plant een unieke geur en smaak, maar sturen ook haar medicinale effect.
Myrceen (ook veelvoorkomend in mango’s) en linalool (lavendel) zijn twee van de meest slaapverwekkende terpenen. Het los innemen van deze terpenen (verdampen als e-liquid) of simpelweg het eten van een mango, kan dan ook het effect van THC- of CBD-olie beïnvloeden.

De aanwezigheid van deze stoffen in CBD-olie kunnen bijdragen aan de mate waarin het slaap opwekt – of juist niet. Dit fenomeen, waarbij een combinatie van stoffen effectiever is dan een isolaat staat bekend als het entourage-effect. De aanwezigheid van THC in een dergelijk extract kan de slaperigheid die door de terpenen wordt veroorzaakt nog verder stimuleren.

[Openingsfoto: shutterstock/Vector8DIY]