(advertenties)
(advertentie)

Het klinkt je wellicht ietwat vreemd in de oren als je de combinatie astma en wiet hoort. Maar toch blijken veel astmapatiënten medicinale cannabis te gebruiken voor de verlichting van hun symptomen. En een flink deel daarvan rookt het ook nog! Natuurlijk is dat niet de gezondste manier van cannabis innemen, olie of capsules zijn een beter alternatief.

In deze korte video wordt uitgelegd wat THC en CBD voor astmapatiënten kunnen betekenen. THC bijvoorbeeld werkt ongeveer op dezelfde manier als de reguliere astma medicijnen: het molecuul acetylcholine (dat aanvallen veroorzaakt) blokkeren door te verhinderen dat het zich kan binden aan de receptoren.

THC stopt echter niet die binding, maar verhindert het vrijgeven van acetylcholine, een neurotransmitter die vooral betrokken is bij de impulsoverdracht van zenuwcellen naar skeletspiercellen. En van CBD is al langer bekend dat het sterke anti-ontstekingseigenschappen bezit.