(advertenties)
(advertentie)
Biochemicus Steven Cassini onderzocht of CBD in de maag wordt omgezet naar THC. Eerdere studies leken deze theorie al te ondersteunen, dus was het tijd voor een test. Steven bestudeerde dit fenomeen met kunstmatig maagsap zowel als het maagsap van een dappere collega die speciaal voor dit experiment een maagsonde inkreeg. Wij krijgen de primeur van dit baanbrekende onderzoek.

Metabolisatie – verwerking in het lichaam

CBD (Cannabidiol) wordt steeds vaker gebruikt voor waslijst aan verschillende aandoeningen. Over de uitwerking en metabolisatie (verwerking door het lichaam) van CBD en andere cannabinoïden wordt steeds meer bekend. Ook lijken steeds meer studies de potentiele werking van CBD-A aan te tonen. CBD-A is de precursor van CBD en staat voor Cannabidiolic Acid (Cannabidiol zuur). Een precursor is een voorloper van een stof welke door bewerking eenvoudig kan worden omgezet naar het eindproduct, in dit geval dus cannabidiol. Door CBD-A te decarboxyleren worden de aangehechte COOH (zuur- en waterstofatomen) gescheiden en blijft er CBD over.

Wanneer een bestanddeel wordt ingenomen kan het zijn dat het lichaam de stof verandert in een andere stof door middel van metabolisatie. Zo wordt bijvoorbeeld delta9-tetrahydrocannabinol (THC) door enzymen in de lever omgezet naar d11-THC. Ook CBD kan bij orale inname door het lichaam worden veranderd. Door CBD te isomeriseren in een zure omgeving ontstaat er THC, CBN en enkele andere niet-geïdentificeerde metabolieten. In dit artikel gaan we verder in op de niet-enzymatische isomerisatie van CBD naar THC.

CBD in het lichaam omgezet naar THC en CBN

Op internet is te lezen dat sommige patiënten goed kunnen slapen na inname van CBD. Anderen melden juist dat ze in de avond liever geen CBD innemen omdat ze dan juist niet kunnen slapen. Vooral bij kinderen met epilepsie waarbij de CBD vaak hoog wordt gedoseerd lijkt het middel slaapbevorderend te werken. Of CBD al dan niet de slaap bevordert lijkt te maken te hebben met de hoeveelheid CBD die na orale inname de maag bereikt en vervolgens deels wordt omgezet naar d9-THC d8-THC en CBN. Zowel THC als CBN staan namelijk bekend om de slaapbevorderende werking.

Moleculair verschil tussen CBD en THC

CBD en THC hebben beiden hetzelfde molaire gewicht en structuur, maar in een andere volgorde. Onder zure omstandigdheden (pH <2.5) vind er isomerisatie plaats waardoor de volgorde van de moleculaire stuctuur van CBD verandert en er THC ontstaat.

In de wetenschappelijke literatuur is te lezen dat het al langer bekend is dat CBD en andere cannabinoïden met behulp van een zuur als katalysator zoals zwavelzuur of zoutzuur kunnen worden omgezet naar THC. De methode om CBD met behulp van zoutzuur of zwavelzuur om te zetten naar THC is zelfs gepatenteerd.

Aangezien maagzuur theoretisch gezien ook zuur genoeg is om de isomerisatie in gang te zetten en dus CBD om te zetten naar THC is het ook aannemelijk dat CBD in de maag kan worden omgezet naar THC. Om te testen of CBD daadwerkelijk onder zure omstandigdheden en in het lichaam door maagzuur wordt omgezet naar THC hebben we in het lab een experiment uitgevoerd.

Het onderzoek

Voor dit onderzoek heeft CannaOil.nl pure CBD kristallen (>99%) ter beschikking gesteld, waarvoor onze dank. Om er zeker van te zijn dat het daadwerkelijk CBD betreft hebben we een CBD detectie-test uitgevoerd. 5mg CBD werd toegevoegd aan 1mL testvloeistof welke direct paars kleurde. De verkleuring naar paars indiceert dat het daadwerkelijk CBD betreft.

Om te beginnen willen we het maagzuur kunstmatig nabootsen. Om dit te doen hebben we enkele druppels zoutzuur toegevoegd aan 10mL ethanol in een reageerbuisje zodat we een oplossing hebben met een pH van 2.5. De pH van deze oplossing is ongeveer gelijk aan het pH van maagzuur welke tussen de pH 1.3 en pH 3.2 ligt. We gebruiken voor dit experiment zoutzuur omdat het maagzuur grotendeels ook uit zoutzuur bestaat.

Het reageerbuisje met het kunstmatige maagzuur (pH 2.5) werd verwarmd in een waterbad tot lichaamstemperatuur (37 °C) werd bereikt. We wogen vervolgens 100mg CBD af en voegden dit toe aan het kunstmatige maagzuur. Om het kneden van de maag te simuleren en de CBD goed op te lossen werd het reageerbuisje langzaam geschud voor de duur van 60 seconden.

Vervolgens werd het reageerbuisje teruggeplaatst in het waterbad om de lichaamstemperatuur (37 °C) te simuleren. Na 60 minuten werd er 0,1mL kunstmatig maagzuur uit het reageerbuisje gehaald om verder te testen. In totaal werd er 0,1mL van het kunstmatige maagzuur in een reactievaatje geplaatst.

Om te testen of er door het kunstmatige maagzuur CBD is omgezet naar THC werdt aan het reactievaatje 1mL ethanol toegevoegd. Het reactievaatje werd vervolgens in een ultrasoon waterbad geplaatst voor de duur van 5 minuten om het geheel goed te mengen.

Er werd een HPTLC-plaatje gelabeld. Op het plaatje werd met een micropipet 1µl van de vloeistof uit het reactievaatje gehaald. Het plaatje werd met een eluent in een chromatografie-kolom geplaatst om te ontwikkelen. Het resultaat werd middels chromatografie-software berekend. Uit het resultaat blijkt dat 3,38% CBD door het kunstmatige maagzuur is omgezet naar THC.

Maar werkt het ook met echt maagzuur?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we het bovenstaande experiment herhaald met echt maagzuur. Mijn collega (Artie) was bereidt om als proefpersoon maagzuur te doneren:

Een maagsonde (slangetje van de neus naar de maag) werd door onze arts-assistent via de neus ingebracht en met een spuit werd een beetje lucht in de maag gespoten. Met een stethoscoop werd door de luchttoevoer via de spuit een borrelend geluid waargenomen wat indiceert dat het uiteinde van de sonde zich in de maag bevind. Ter controle werd er een beetje vloeistof uit de maag opgezogen en met een pH teststrip gecontroleerd. De pH indicator gaf aan dat de opgezogen vloeistof inderdaad maagsap betreft. Met een 10mL spuitje werd 10mL maagsap opgezogen en in een reageerbuisje geplaatst. Om mijn collega niet te lang te laten ‘lijden’ is de maagsonde direct weer verwijderd.

Het eerste experiment werd exact op dezelfde wijze herhaald waarbij het reageerbuisje niet 60 seconden, maar 60 minuten werd geschud. Daarbij werd wederom 0,1mL vloeistof afgenomen en in een reactievaatje geplaatst met 1mL ethanol.

Testresultaten

De test om te bepalen hoeveel CBD er is omgezet naar THC werd opnieuw uitgevoerd. Het resultaat van de test geeft aan dat 1,79% CBD is omgezet naar THC. Uit de test blijkt tevens dat hoe langer de CBD in contact blijft met het maagzuur des te meer CBD er wordt omgezet naar THC.

De resultaten van dit experiment tonen aan dat CBD deels door maagzuur wordt omgezet naar THC. Een eerdere studie toont gelijkluidende resultaten waarbij CBD door maagzuur wordt omgezet naar d8-THC, d9-THC, CBN en 2 metabolieten. Ook een recente publicatie uit 2016 toont aan dat CBD door maagzuur kan worden omgezet naar THC.

Bij orale inname waarbij de CBD in de maag terecht komt wordt CBD gedeeltelijk getransformeerd naar d9-THC, d8-THC, CBN en meerdere mogelijk medicinale niet-geïdentificeerde metabolieten. Alles samengevat geeft deze verassende ontdekking een nieuwe kijk op de medicinale mogelijkheden van CBD bij orale toediening.

[Openingsfoto: shutterstock/Tefi]