(advertenties)
(advertentie)
Ex-militair en leukemie-patiënt Jan deelt gratis wietolie uit aan patiënten. Dat doet hij omdat hij vindt dat het juist is en hij handelt naar zijn moraal. Daarnaast strijdt Jan voor de legalisering van medicinale cannabis. Zijn eerste stap daarin was het toespreken van de Amsterdamse gemeenteraad. Hij vraagt niet om het legaliseren van een drug, hij vraagt om rechtvaardigheid. Hij deelt met ons zijn betoog.

Rechtvaardigheid

Wanneer je geen hulp verleent aan mensen in nood, handel je onrechtvaardig en schaad je anderen. [Foto: shutterstock/ Possawat Sepa]

Volgens Cicero betekent rechtvaardigheid onder andere voldoen aan je verplichtingen. Op ieder mens rust de plicht om naar vermogen hulp te verlenen aan de medemens die in nood verkeert. Wanneer je dat niet doet handel je onrechtvaardig en schaad je anderen. Wie de allerarmsten helpt handelt moreel goed, wie dat niet doet handelt moreel verkeerd. Wie de zieken helpt handelt moreel goed, wie dat niet doet moreel verkeerd.

Vanuit die gedachte kunnen wij stellen: Alle mensen moeten toegang hebben tot medische basisvoorzieningen zodat zij in staat zijn om een menswaardig leven te leiden. Ook moeten zij alleen een eerlijke prijs hoeven te betalen voor wat zij nodig hebben.

Indoctrinatie

Vandaag de dag staat Nederland achter drie basisideeën over wat er moet gebeuren met medicinale cannabis; legaliseren, reguleren of laten bij wat het is: illegaal. Ik begrijp dat bij veel mensen de emoties op hol slaan wanneer wij praten over het legaliseren van cannabis. Dat is het resultaat van bijna 100 jaar aan leugens, industriële belangen en moedwillige negatieve indoctrinatie.

Duizenden patienten worden gedwongen om te kiezen tussen ziekte en vervolging

Als wij echter doordenken over de rampzalige gevolgen van het blijven handhaven van het verbod op deze plant – het profiteren door grote criminelen, de gezondheidsrisico’s, het moedwillig laten lijden van patiënten en het criminaliseren van zoveel mensen waaronder die met een slechte gezondheid – leidt dat tot inzicht dat er dringend een nieuwe, meer rationele benadering nodig is. Er is behoefte aan overtuigende argumenten.

Waardige strijd

U en ik zijn niet bezig met het legaliseren van een drug. Wij zijn bezig met het introduceren van een nieuw wapen tegen ziekte. En zoals met alles wat nieuw is, is daar voor gevochten. Vrouwenrechten, het afschaffen van kinderarbeid, het homohuwelijk. Voor elke centimeter van progressie is hard gevochten, vergeet dat niet. Niets in dit leven komt vanzelf.

Voor elke centimeter vooruitgang is gevochten, niets komt vanzelf. [Foto: shutterstock/rangizzz]

Het bewijs dat cannabis bepaalde vormen van pijn, misselijkheid en andere symptomen veroorzaakt door ziektes als MS, kanker en aids kan verlichten is overweldigend. En terwijl het dat doet, is het minder giftig dan bijna alle medicatie die artsen elke dag voorschrijven. Cannabis is een veilig, effectief en niet-toxisch alternatief voor veel standaard medicijnen.

Moraal

Er zijn letterlijk tienduizenden patienten in Nederland waarvoor het meest veilige en effectieve medicijn een illegale plant is. Duizenden van hen breken elke dag wetten omdat ze deze geneesmiddelen hard nodig hebben om te overleven. Duizenden patienten worden gedwongen om te kiezen tussen ziekte en vervolging. Dit is het resultaat van 70 jaar propaganda en indoctrinatie.

Er is niets meer moreel verwerpelijk dan een beleid dat zieke mensen laat kiezen tussen de gevangenis en lijden.

Jan.

[Openingsfoto: Facebook]