(advertenties)
(advertentie)
Cannabis als medicijn tegen kanker, hoe zit dat nou? Aan positieve patiënten-getuigenissen ontbreekt het in ieder geval niet, die zijn er in overvloed. Maar patiënten zijn dan misschien wel ervaringsdeskundigen, ze hebben geen medicijnen gestudeerd en doen ook geen wetenschappelijk onderzoek. Vandaar dat huisarts Rutten zich er voor ons over boog. Hoe zit het nu met cannabis als geneesmiddel tegen kanker, wat is waar?

Genezing

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: er is nog steeds geen keihard bewijs dat cannabis kanker geneest bij mensen. De definitie van genezen is immers dat men bij ziekte B, medicijn Q toedient en dat bijvoorbeeld 90% volledig hersteld. Daar kom ik straks op terug.

De werkelijkheid is dat er talloze aandoeningen zijn die anno 2017 dodelijk zijn, zelfs als men alles uit de kast trekt

Wat is er dan wel wetenschappelijk aangetoond qua effect van cannabis op kankercellen? Om het kort te zeggen, zijn er veel onderzoeken gedaan naar bepaalde typen kanker bijmuizen, ratten en andere proefdieren en het effect van (bepaalde stoffen in) cannabis. En die onderzoeken zijn zonder meer zeer hoopvol. Het onderzoek geeft inzichten in hoe kankercellen zich gedragen, uitzaaien en hoe ze zich voeden. Maar ook hoe bepaalde stoffen in cannabis hierop een negatief effect hebben – en dus positief voor de patiënt.

Onderzoek op mensen

Er zijn ook onderzoeken gedaan naar het effect van bepaalde stoffen in cannabis op menselijk kankerweefsel, maar dan buiten het lichaam. Ook bij die onderzoeken, is er een bijzonder hoopvol effect waargenomen. En last but not least, zijn er bepaalde tumorcellen die beter reageren op chemotherapie in combinatie met cannabis. Overigens, waar ik cannabis schrijf is dat meestal een stof die in de cannabisplant zit, en dat zijn er nogal wat. De meest bekende zijn delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en andere biologisch actieve stoffen als cannabinol, cannabidiol (CBD), cannabichromene, cannabigerol, tetrahydrocannabivarin en delta-8-THC.

Welke stof tegen welke soort kanker?

En daar ligt ook de wetenschappelijke uitdaging; welke stof in de cannabisplant werkt het beste op welk soort kanker? Want dikke darm kanker is een hele andere vorm van kanker dan borstkanker. De medische wetenschap kan in veel gevallen nog niet goed voorspellen wie er nou wel of niet kanker krijgt. Tenzij er een duidelijke genetische aanleg is of mensen houden er ongezonde gewoontes op na, zoals het jarenlang roken van sigaretten of het hebben van dertig kilo overgewicht (overgewicht geeft namelijk een veel hogere kans op bepaalde vormen van kanker).

Hoewel Huisarts Rutten hoopvol is over de relatie tussen kanker en cannabis, kan er nog maar weinig met zekerheid worden gezegd. Er is simpelweg meer onderzoek nodig. [Foto: shutterstock/Blablo101]

Hierboven schreef ik bewust al tweemaal hoopvol, als het over de relatie tussen kanker en cannabis gaat. Want jammer genoeg is een muis in een laboratorium nog steeds geen mens in een ziekenhuis. Persoonlijk geloof ik niet zo in de theorie dat Big Farma de ontwikkeling van op cannabis gebaseerde medicijnen tegenwerkt. Ik denk wel dat er meer onderzoek zou mogen plaatsvinden, maar dat is een andere kwestie.

Werkelijkheid

Wat kunnen we met de informatie dat cannabis ‘iets’ lijkt te doen tegen ‘kanker’? Ik kom weer terug op het voorbeeld waarbij men bij ziekte B, medicijn Q toedient en dat 90% volledig herstelt (andersom geredeneerd, sterft 10% aan de ziekte, ondanks medicijnen!). Veel reguliere medicijnen halen die 90% niet eens. Dat zou -zeker bij kanker – fantastisch zijn. De werkelijkheid is dat er talloze aandoeningen zijn die anno 2017 dodelijk zijn, zelfs als men alles uit de kast trekt. De beste kans om gezond oud te worden is nog altijd gezond eten, voldoende bewegen, stress bestrijden, niet roken en matigen met alcohol.

Mijn advies is dan ook dat iedereen die een bepaalde ziekte heeft, altijd een reguliere arts raadpleegt. En hopelijk leidt al dat onderzoek naar cannabis op een nabije dag tot een 100% genezingspercentage. Of 70%, zelfs dat zou al fantastisch zijn. Tot die tijd zullen we zelf keuzes moeten maken en mag iedereen zelf bepalen of cannabis gebruiken verstandig is.

Derhalve wens ik iedereen die met dergelijke ernstige aandoeningen te maken krijgt, beterschap toe, liefde en wijsheid. Koester elk moment die je gegeven is in dit leven, want het leidt altijd, vroeg of laat, tot de dood.

Huib Rutten
p.s. Een Engels overzichtsartikel over bovengenoemde onderzoeken vind je HIER.
[Openingsfoto: shutterstock/Roxana Gonzalez]