(advertenties)
Registreren Inloggen

Home Forums Mediwietnieuws en politiek Legalisering/regulering van cannabis in Nederland

15 berichten aan het bekijken - 91 tot 105 (van in totaal 114)
 • Auteur
  Berichten
 • #8086
  Dr.Legalize
  Bijdrager
  • Level
  • Level
  • Level
  369 reacties

  :D In ieder geval een begin maar moet de eerste kamer nog door. Ik hoop dat je gelijk hebt @sativa met die medicinale kweek, maar geen flauw idee.  Ik moet @cannabella wel gelijk geven. Het kan dus ook gammadoorstraalt worden dat is toch een stuk minder. Ja ik had ook ergens gelezen dat er nieuwe onderzoeken naar de gammastraling zijn gedaan met de soortjes van bedrocan. De uitkomst was weldegelijk dat een aanzienlijk deel van de werkzame stoffen verdwijnt en dat dus patiënten niet altijd iets hebben aan deze doorstraalde cannabis.

  • Deze reactie is gewijzigd 3 jaren, 7 maanden geleden door Dr.Legalize.
  • Deze reactie is gewijzigd 3 jaren, 7 maanden geleden door Dr.Legalize.

  Herb from Mother Nature is a Medical Gift! Legalize it!!!

  #8089
  Anoniem
  Inactief
  • Level
  • Level
  • Level
  619 reacties

  GammaSTRALING is iets waar ze de effecten niet eens van kennen. Terwijl veel fruit en groente daar al mee behandeld worden.

  Studie: ‘Effect van gammastraling op Bedrocan-cannabis’

  Ik blijf bij mijn eigen plantjes en strijd door tot iedereen recht heeft om ze vrij thuis te kweken voor eigen gebruik.

   

  #8106
  Anoniem
  Inactief
  • Level
  • Level
  • Level
  619 reacties

  Goed stuk over de nieuwe wet op RollingStoned.nl

  Wietwet D66 aangenomen – praktijk hangt van nieuw kabinet én VVD af

(advertenties)
 • #8109
  Dr.Legalize
  Bijdrager
  • Level
  • Level
  • Level
  369 reacties

  Volgens mij betekent dit dan echt dat je medicinaal thuis mag kweken onder strikte voorwaarden.   Amendement van het lid Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis
  Amendement

  Liesbeth van Tongeren, Kamerlid GL
  AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN
  Ontvangen 1 februari 2017
  De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
  I

  In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa

  In artikel 3c wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het in artikel 2 of 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet geldt voor natuurlijke personen voor zover het betreft hennep en hennepolie voor eigen geneeskundig gebruik.
  II

  In artikel I, onderdeel O, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 01. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 3c, tweede lid» vervangen door: artikel 3c, derde lid.

  Toelichting

  Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken.

  Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg en Vlissingen) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder. Een expliciete wettelijke basis moet dit soort misverstanden voorkomen en het recht op toegang tot cannabisproducten op medische gronden verankeren.
  Van Tongeren

  Bron.                                                                     Amendement
  34165-23
  Publicatiedatum
  20 februari 2017
  Eerste ondertekenaar
  Liesbeth van Tongeren, Kamerlid GL
  Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren 34165-23 t.v.v. nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis

  In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

  Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
  1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
  a. In onderdeel b wordt “, of” vervangen door een puntkomma.
  punt aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door een puntkomma.Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:   d. deze nodig te hebben voor eigen geneeskundig gebruik.
  2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
  3. Een ontheffing voor eigen geneeskundig gebruik wordt slechts verleend ten aanzien van het bereiden, bewerken, verwerken en aanwezig hebben van hennepolie of het telen en aanwezig hebben van hennep.In artikel I wordt onderdeel L als volgt gewijzigd:1. “In artikel 8i, vijfde lid,” wordt vervangen door:
  Artikel 8i wordt als volgt gewijzigd:</p>
  1. In het vijfde lid.
  2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:01. In het eerste lid wordt “de in artikel 8h genoemde doeleinden” vervangen door: de in de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d, en 8h genoemde doeleinden.
  Toelichting Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg en Vlissingen) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder. Een expliciete wettelijke basis op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend moet dit soort misverstanden voorkomen en onder voorwaarden recht geven op thuiskweek van cannabis op medische gronden. Uit de voorwaarde dat het moet gaan om eigen geneeskundig gebruik volgt dat een ontheffing slechts kan worden verleend aan natuurlijke personen. Op grond van artikel 8a, eerste lid, kunnen aan een ontheffing nadere voorschriften worden verbonden.Van Tongeren

  Bron 21/2/2017 amendement is aangenomen!
  liebet

   

  • Deze reactie is gewijzigd 3 jaren, 7 maanden geleden door Dr.Legalize.
  • Deze reactie is gewijzigd 3 jaren, 7 maanden geleden door Dr.Legalize.

  Herb from Mother Nature is a Medical Gift! Legalize it!!!

  #8128
  Anoniem
  Inactief
  • Level
  • Level
  • Level
  619 reacties

  Ja dat klopt dus toch!!!!  :D   :D   :D   :D

  Nu ook nog voor de onschuldige recreatieve liefhebber mogelijk maken!

  Wietwet – De gevolgen voor medicinale cannabis-gebruikers

  #8134
  Dr.Legalize
  Bijdrager
  • Level
  • Level
  • Level
  369 reacties

  @sativa helemaal mee eens!!!! Iedereen moet het kunnen kweken dan pas los je echt de criminaliteit op. Nu houd je gewoon straatdealers, want die hebben andere soortjes en waarschijnlijker sterker ook. Maar als leek en burger hebben wij daar Natuurlijk geen inzicht in. Er zal toch echt gelegaliseerd moeten worden. Daar zit geen optie tussenin of verbieden. Maar die laatste optie werkt alleen maar criminaliteit in de HAND en slechte cannabis. Voorlichting geven!!!!!!!!! Dat kan niet verbieden want alcohol en tabak, koffie,thee, suiker, goddienst, enz zouden ze dan ook moeten verbieden. i

   

   

   

  • Deze reactie is gewijzigd 3 jaren, 7 maanden geleden door Dr.Legalize.
  • Deze reactie is gewijzigd 3 jaren, 7 maanden geleden door Dr.Legalize.

  Herb from Mother Nature is a Medical Gift! Legalize it!!!

 • #8186
  Maurice
  Bijdrager
  • Level
  6 reacties

  Ben bang dat we nog een hele lange weg te gaan hebben, zeker als rechters cbd gaan verbieden.

  https://www.rollingstoned.nl/mr-veldman-gerechtshof-veroordeelt-apollyon-in-omstreden-cbd-zaak/

  #8187
  Anoniem
  Inactief
  • Level
  • Level
  • Level
  619 reacties

  Zoals ook in dit stuk omschreven is het zeer waarschijnlijk dat dit geen stand gaat houden bij de Hoge Raad ivm Europese wetgeving. En anders is er nog het Europese Gerechtshof wat zekerweten hun eigen bestaande wetgeving gaan handhaven. Ik zie het dus niet zo somber in maar misschien ben ik dan de eeuwige optimist aan het uithangen ;) Iedereen om mij heen zei wel dat dat de wet die gisteren aan is genomen door tweede kamer er absoluut niet door zou komen daar en zie nu…. Ik bedoel het niet als, ik zei het toch, maar meer… Met optimisme (honing) vang je meer dan met pessimisme (poep)

  #8345
  Anoniem
  Inactief
  • Level
  • Level
  • Level
  619 reacties

  Zo, en dan nu de volgende stap voor de wet ‘gesloten coffeeshopketen’….

  https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34165_initiatiefvoorstel_bergkamp

 • #8365
  Anoniem
  Inactief
  • Level
  138 reacties

  jamaar moet in heel nederland,niet alleen in amsterdam of tilburg,overal.

  #8487
  Dr.Legalize
  Bijdrager
  • Level
  • Level
  • Level
  369 reacties
  Hof Den Haag: vezelhennep is verboden
  Maurice Veldman

  Een dag nadat de Tweede Kamer geschiedenis schreef met de Wet Gesloten Coffeeshopketen, draaide de rechtbank van Den Haag de cannabisklok weer een paar forse slagen terug in de tijd met een bizarre uitspraak. De Rotterdamse winkel Apollyon werd veroordeeld wegens het in bezit hebben van industriële vezelhennep, de grondstof voor CBD-olie. Een verbijsterend oordeel dat lijnrecht indruist tegen Europese normen.

  Apollyon

  Eerder deze week was de uitspraak van het gerechtshof te Den Haag in de zaak tegen de Rotterdamse headshop Apollyon. De uitbater stond terecht omdat hij vezelhennep in de winkel had die werd verkocht o.a. om thee van te zetten. Hij haalde de zaden uit de toppen en verkocht deze als biologisch product dat de gezondheid ten goede komt. Verder had hij plannen om er CBD-olie van te laten maken, maar  tot concrete uitvoering van dat voornemen was het nog niet gekomen.

  De vraag die centraal stond was of puur de aanwezigheid van vezelhennep strafbaar was.

  Van een flink aantal hennepsoorten is het bezit niet strafbaar omdat deze minder dan 0,2 % THC bevatten. Dit is in Europese regelgeving vastgelegd. Het internationaal  geldende, stokoude Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (Verdrag van New York) bepaalt dat het verbod voor hennep geen betrekking heeft op het telen van vezelhennep die exclusief is bedoeld voor industriële doeleinden.

  Voor Europa geldt dat deze legale hennepsoorten vermeld staan op de Europese gemeenschappelijke rassenlijst, omdat deze worden gebruikt voor legale industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, het maken van cosmeticaproducten of CBD-olie. Zo bezien kan het niet anders zijn dat er niets mis is en zowel vezelhennep als CBD legale producten zijn.

  Europees gecertificeerde vezelhennep in de illegaliteit gedrukt

  De uitbater van Apollyon kocht deze soorten Europees gecertificeerde vezelhennep in en kon dit met facturen en certificaten bewijzen. Legaler kan het niet. Toch oordeelde het hof dat dit strafbaar is.

  Het hof vond dat alleen het telen en verwerken van vezelhennep niet strafbaar is, maar de aanwezigheid wel. Deze redenering gaat voorbij aan het feit dat je om te telen vezelhennep ook aanwezig moet hebben. Een gevolg van deze uitspraak is dat een afnemer van vezelhennep, bijvoorbeeld autofabrikant BMW, die vezelhennep verwerkt in de dashboards van de auto’s, strafbaar is zodra deze fabriek vezelhennep in voorraad heeft. Het verwijt dat de uitbater van Apollyon niet zelf de vezelhennep heeft gekweekt kan BMW immers ook worden gemaakt. BMW is als het aan het Haagse hof ligt vanaf vandaag dus strafbaar omdat gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke oerkracht van de vezelhennepplant.

  Waarom is hennep strafbaar?

  De strafbaarheid van hennep wordt ontleend aan de psychoactieve werking. Het gaat er steeds om dat er sprake moet zijn van een gevaar voor de volksgezondheid. Dit gevaar is aanwezig bij een stof met psychoactieve werking. Vezelhennep heeft geen psychoactieve werking vanwege de verwaarloosbare hoeveelheid THC. CBD heeft juist een tegengesteld effect en doet de psychoactieve werking teniet. Ook daarom is het onzin om CBD als verboden drug te beschouwen. Het hof weigerde naar de bedoeling van de wetgever te kijken.

  Hof verbiedt een Europees legaal product

  Het Haagse gerechtshof trekt zich niets aan van Europese regelgeving over vezelhennep en heeft vandaag bepaald dat de vezelhennepplant verboden is, ook al is deze volgens het Enkelvoudig Verdrag en Europese regelgeving gewoon toegestaan. Het Haagse hof verbiedt een stof die Europeesrechtelijk legaal is. Dat kan geen stand houden bij de Hoge Raad.

  Ministerie V&J: CBD-olie is harddrug

  Een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie beweerde dat CBD-olie onder hennepolie valt. Hennepolie staat op lijst I van de Opiumwet met als definitie: ‘Concentraat van planten van het geslacht Cannabis (hennep) verkregen door extractie van hennep of hasjiesj, al dan niet vermengd met olie’. Aldus redenerend wordt CBD als harddrug beschouwd, dus als een stof die groot gevaar voor de volksgezondheid met zich brengt.

  Dit wordt beweerd terwijl de inspecteur van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) CBD-olie toestaat als legaal product dat overal wordt verkocht.

  CBD wereldwijd erkend als legaal product

  Over de hele wereld wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten van CBD bij de bestrijding van pijn, als middel tegen epilepsie, schizofrenie en andere ziektes. CBD in combinatie met THC wordt in verschillende landen (bijvoorbeeld in Israël, Canada, Spanje) gebruikt in onderzoeken tegen sommige soorten van kanker. De Nederlandse rechter bestaat het om in zijn polderwijsheid de grondstof van CBD te verbieden. Hiermee zijn we heel diep gedaald, net de dag nadat de Wet Gesloten Coffeeshopketen waarmee wietteelt voor coffeeshops wordt gedoogd is aangenomen.

  Is de productie van CBD strafbaar?

  Het hof stelt voorop dat in deze uitspraak niet de vraag voorligt of de productie van CBD-olie onder de huidige wetgeving legaal is of middels wetswijziging zou moeten zijn. Vervolgens stelt het hof vast dat de aanwezigheid van de enige grondstof van CBD, de toppen van de vezelhennepplant, strafbaar is. Daarmee wordt met zoveel woorden bepaald dat de productie van CBD-olie wel degelijk strafbaar is. Je kunt immers geen CBD-olie produceren zonder toppen van de  vezelhennepplant te gebruiken en die zijn nu juist tot verboden product verklaard. Hierdoor is de uitspraak innerlijk tegenstrijdig.

  Op deze en andere gronden is al cassatie ingesteld.

  Deze bizarre uitspraak zal zeker in cassatie met alle middelen worden bekritiseerd. De Hoge Raad zal een streep trekken door deze polderwijsheid en Europese regelgeving van hoger gewicht vinden dan een uitspraak uit Den Haag. Wordt vervolgd.

   

  • Deze reactie is gewijzigd 3 jaren, 7 maanden geleden door Dr.Legalize.

  Herb from Mother Nature is a Medical Gift! Legalize it!!!

  #8551
  Anoniem
  Inactief
  • Level
  138 reacties

  we moeten nog maar zien hoe het afloopt,nou weer wat gelezen dat Schippers weer eens terug gaat kijken bij dat zorginstutuut.

  en de boel nog eens te willen herzien,hopelijk en misschien word ze nou een keer wakker.

 • #8653
  Peter
  Bijdrager
  • Level
  15 reacties

  Onze roverheid kennende gaan ze straks voor een dikke vinger in

  de pap, en dus voor slimme regulering!

  Nou dan is het hek helemaal van de dam vrees ik, dan zal de

  prijs en daarmee de thuisteelt en straathandel alleen maar gaan toenemen!

  #8654
  Anoniem
  Inactief
  • Level
  138 reacties

  nou laten we hopen dat het nou eens anders word.

   

  #8758
  Anoniem
  Inactief
  • Level
  138 reacties

  ik vindt dat er maar weinig schot in de zaak zit,het is zo stil op het moment,je hoord er niks meer over.

  maar ik ben toch weer bang dat het verkiezingsstunts zijn,en we straks nog met lege handen zitten.

  er moet meer schot in de zaak komen.

15 berichten aan het bekijken - 91 tot 105 (van in totaal 114)
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.